Teknisk support

Som huvudman behöver du känna till vilket stöd och vilken teknisk support som Skolverket respektive den egna organisationen har ansvar för vid digitala nationella prov.

Lokal support

Huvudmännen ansvarar för den lokala supporten och stöd till sina skolenheter. Det innebär att det inom organisationen ska finnas beredskap för support och stöd för att hantera eventuella tekniska problem som kan uppstå i samband med digitala nationella prov. Det handlar till exempel om att kunna ge support gällande

  • internetuppkoppling och nätverksproblem
  • inloggning till provplattformen
  • användning av inloggningstjänsten Eduid, för de skolor som saknar en egen inloggningstjänst
  • den tekniska utrustningen inför och under provtillfället.

Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan huvudmän är implementering av teknisk support individuell.

Skolverkets stöd och support

Det är Skolverket som har ansvar för den tekniska support som gäller provtjänsten. Vi kommer att förse huvudmän och deras it-ansvariga med information om vilka delar av provtjänsten som är i full drift och som därmed är tillgängliga ur ett tekniskt perspektiv. Informationen kommer att visas i form av trafikljussignaler (grönt/gult/rött) med en statustext för provtjänsten som helhet.

Skolverket erbjuder löpande informations- och stödinsatser som syftar till att ge huvudmän samt personal och elever på skolor möjligheter att förbereda sig inför övergången till digitala nationella prov. Hittar du inte svar på din fråga på Skolverkets webbplats går det bra att kontakta oss för att ställa frågor om tekniska förutsättningar.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida