Teknisk support

Som huvudman behöver du känna till vilket stöd och vilken teknisk support som Skolverket respektive er egna organisation har ansvar för vid digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd.

Lokal support

Huvudmännen ansvarar för den lokala supporten och stöd till sina skolenheter. Det innebär att det inom organisationen ska finnas beredskap för support och stöd för att hantera eventuella tekniska problem som kan uppstå i samband med digitala nationella prov. Det handlar till exempel om att kunna ge support gällande

  • internetuppkoppling och nätverksproblem
  • överföring av användaruppgifter till Skolverket
  • inloggning till provplattformen
  • användning av inloggningstjänsten Eduid, för de skolor som saknar en egen inloggningstjänst
  • den tekniska utrustningen inför och under provtillfället.

Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan huvudmän är implementering av teknisk support individuell.

Skolverkets stöd och support

Skolverket har ansvar för den tekniska support som gäller provtjänsten. På vår sida Driftinformation hittar du information om pågående driftstörningar och planerat underhåll av provtjänstens olika delar.

Skolverket erbjuder även löpande information och stöd som syftar till att ge huvudmän samt personal och elever på skolor möjlighet att förbereda sig inför övergången till digitala nationella prov.

Hittar du inte svar på din fråga på Skolverkets webbplats går det bra att kontakta oss för att ställa frågor om tekniska förutsättningar.

Driftinformation

Kontakta oss

Senast uppdaterad 17 maj 2024

Innehåll på denna sida