Skolverkets författningssamling - SKOLFS

Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter som publiceras i Skolverkets författningssamling, SKOLFS. En förutsättning är att regeringen har beslutat i en förordning att Skolverket får besluta om föreskrifter inom ett visst område. Läs mer om SKOLFS.

 
De tio senast utgivna författningarna

Sök

  

Område

Tidsspann