Anordna och administrera utbildning

Här finns stöd för dig som ansvarar för att anordna eller administrera utbildning eller pedagogisk verksamhet.

 • Kommunala huvudmän

  Ansökningstiden är förlängd till 7 april 2020 för särskild variant och riksrekryterande utbildning. OBS! För idrottsutbildningar är sista ansökningsdag 31 januari 2020. Ansök hos Skolverket.

 • Fristående huvudmän

  Ansökningstiden är förlängd till 7 april 2020 för särskild variant och riksrekryterande utbildning. OBS! För idrottsutbildningar är sista ansökningsdag 31 januari 2020. Ansök hos Skolinpektionen.

 • Lärare Anordna och administrera

  Göra individuell studieplan

 • Vuxenutbildning

  Från ansökan till antagning

  Flera centrala steg ska tas och beslut fattas i processen från ansökan till antagning på komvux på gymnasial nivå. Här finns stöd för dig som anordnar och administrerar vuxenutbildning.