Skolbibliotekarie

Skolbibliotekets verksamhet kan stärka skolans uppdrag kring kunskaper och värden och vara en betydelsefull del av elevernas bildning och utbildning. Dessa webbsidor riktar sig till dig som har tjänst som skolbibliotekarie eller har ett uppdrag att bedriva skolbiblioteksverksamhet. Här har vi samlat skolbiblioteksspecifika material.

 • Målgrupp rektorer

  Organisera för skolbibliotek i undervisningen

  Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Här finns exempel på hur det kan gå till i praktiken.

 • Så kan du stärka elevers läsning

  I detta stödmaterial hittar du filmer som ger dig stöd och inspiration för ditt läsfrämjande arbete. Filmerna lyfter olika perspektiv på hur du kan stärka elevers läsintresse och förmåga att läsa.

 • Upphovsrätt i skolan

  Upphovsrätt i skolan är tvådelad, det berör både vad eleverna behöver kunna enligt läroplanen och kursplanerna, men även vad du som undervisar behöver tänka på.

 • NCS

  Är du skolbiblioteksutvecklare eller har annan övergripande roll på huvudmannanivå? Ta även gärna del av Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek (NCS).

 • Lärportalen

  Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar av forskare, se undervisningsfilmer och pröva nya sätt att undervisa.

 • Systematiskt kvalitetsarbete

  Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att ge en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det nationella kvalitetssystemet kan fungera som utgångspunkt för arbetet.

 • Demokratistegen

  Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

 • Forskning och utvärdering

  Här hittar du Skolverkets egna utvärderingar, analyser och studier samt den forskning vi sammanställer inom utbildningsområdet.

 • Kritisk användning av nätet

  Lärportalen: Här får du verktyg för såväl kollegiala diskussioner som samtal med eleverna