Skolbibliotekarie

Skolbibliotekets verksamhet kan stärka skolans uppdrag kring kunskaper och värden och vara en betydelsefull del av elevernas bildning och utbildning. Dessa webbsidor riktar sig till dig som har tjänst som skolbibliotekarie eller har ett uppdrag att bedriva skolbiblioteksverksamhet. Här har vi samlat skolbiblioteksspecifika material.

 • Leda och organisera

  Organisera för skolbibliotek i undervisningen

  Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Här finns exempel på hur det kan gå till i praktiken.

 • Stöd i arbetet

  Så kan du stärka elevers läsning

  I det här stödmaterialet hittar du filmer som ger dig stöd och inspiration för ditt läsfrämjande arbete.

 • Upphovsrätt i skolan

  Upphovsrätt i skolan är tvådelad, det berör både vad eleverna behöver kunna enligt läroplanen och kursplanerna, men även vad du som undervisar behöver tänka på.

 • NCS

  Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek, NCS, arbetar med att stimulera huvudmän, förskolor och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

 • Lärportalen

  Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar av forskare, se undervisningsfilmer och pröva nya sätt att undervisa.

 • Systematiskt kvalitetsarbete

  Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att ge en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det nationella kvalitetssystemet kan fungera som utgångspunkt för arbetet.

 • Demokratistegen

  Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

 • Forskning och utvärdering

  Här hittar du Skolverkets egna utvärderingar, analyser och studier samt den forskning vi sammanställer inom utbildningsområdet.

 • Kritisk användning av nätet

  Lärportalen: Här får du verktyg för såväl kollegiala diskussioner som samtal med eleverna

 • Statsbidrag för inköp av litteratur

  Statsbidraget ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur.