Upphovsrätt i skolan

Upphovsrätt i skolan är tvådelad, det berör både vad eleverna behöver kunna enligt läroplanen och kursplanerna, men även vad du som undervisar behöver tänka på när du använder olika sorters material i din verksamhet.

Upphovsrätt i styrdokumenten

Upphovsrätt är en del av digital kompetens och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (§27). Upphovsrätt finns även explicit inskrivet i flera kursplaners centrala innehåll både på grundskolenivå och gymnasial nivå.

Upphovsrätt i undervisningen

I din undervisning i klassrummet såväl som i skolbiblioteket behöver du tänka på att materialet som används är upphovsrättsligt korrekt. Din huvudman eller skola ansvarar för att teckna nödvändiga licenser.

Dessa organisationer bistår sina medlemmar att teckna licensavtal

  • Bonus Copyright Access (bild, text, noter, med mera)
  • Stim (låtskrivare, komponister)
  • SAMI (artister)
  • Copyswede (tv-kanaler)
  • Sveriges dramatikerförbund (uppförande)
  • Amatörteatrarnas riksförbund (uppförande)

Läs mer

Den myndighet som har ansvar för upphovsrätt och annan immaterialrätt är Patent-och registreringsverket (PRV), som har mycket material för dig som arbetar i skola. PRV har också en dedikerad webbtjänst för att lära sig om upphovsrätt som riktar sig till årskurs 1-9, upphovsrättsskolan.se.

Patent- och registreringsverkets webbtjänst om upphovsrätt, upphovsrättsskolan.se Länk till annan webbplats.

På EU-nivå finns ett nätverk, Intellectual Property in education, som driver frågan inom unionen och tar även fram visst eget material upp upphovsrätt och annan immaterialrätt.

EU-nätverket Intellectual Property in education Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida

    Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!