Betyg i dansarutbildningen

Betyg sätts på samma sätt på förberedande dansarutbildning som i vanlig grundskola. På yrkesdansarutbildningen sätts betyg på samma sätt som i gymnasieskolan.

Sätta betyg i grundskolan

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. I den förberedande dansarutbildningen finns möjlighet för skolan att reducera bort ämnena bild och slöjd till förmån för dansen. Om ämnena reduceras med mer än 20 procent sätter läraren inte betyg i dessa ämnen.

När ni inte är överens om betyget

Det som föreskrivs om lärarlegitimation i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) gäller inte betyg i dansämnen på dansarutbildning. Om fler än en lärare bedriver undervisningen i dansämnet vid den tidpunkt då betyg ska sättas och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Mer om att sätta betyg i grundskolan

Sätta betyg i gymnasieskolan

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

När ni inte är överens om betyget

Det som föreskrivs om lärarlegitimation i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) gäller inte betyg i dansämnen på dansarutbildning. Om fler än en lärare bedriver undervisningen i dansämnet vid den tidpunkt då betyg ska sättas och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Mer om att sätta betyg i gymnasieskolan

Senast uppdaterad 22 juni 2023

Innehåll på denna sida