Kartläggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Här hittar du stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen Hitta språket och Hitta matematiken blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Med hjälp av de materialen Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (årskurs 4 i specialskolan). Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Vi vill ha dina synpunkter

Under hösten 2018 kommer vi att vara intresserade av att få in dina synpunkter på Hitta språket och Hitta matematiken. Återvänd gärna till den här sidan under höstterminen och hjälp oss att göra materialen ännu bättre.

Hitta matematiken

Hitta matematiken består av en lärarinformation och handledningar till fem olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Ladda ner Hitta matematiken

Ladda ner Hitta matematiken (specialskolan)

Hitta språket

Hitta språket består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Ladda ner Hitta språket

Ladda ner Hitta språket (specialskolan)

Film: Hitta språket och Hitta matematiken – stöd för kartläggning i förskoleklass (tid: 1:20)

En kort presentation av materialen Hitta språket och Hitta matematiken som publicerades den 3 juli 2018.

Presentera nyheten på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med att kartlägga elevernas kunskaper.

Presentationsmaterial: kartläggning i förskoleklassPDF (pdf, 267 kB)