Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriska att använda sedan den 1 juli 2019. Det är Skolverkets kartläggningsmaterial, utgivet 2019, som ska användas i förskoleklassen.

Kartläggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Omslag till materialen Hitta matematik och Hitta språket som båda blir obligatoriska att använda från 1 juli 2019.

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Föreskrifter om obligatoriska kartläggningsmaterial

Nationellt kartläggningmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande är obligatoriskt att använda i förskoleklass. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att kartlägga elevernas kunskaper på höstterminen.

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska kartläggningsmateriallänk till annan webbplats

Hitta språket & Hitta matematiken

Film: Hitta språket och Hitta matematiken – stöd för kartläggning i förskoleklass (tid: 1:20)

Se en kort presentation av Hitta språket och Hitta matematiken.

Film: Så kan du använda kartläggningsmaterialet (tid: 8:17)

Hitta språket och Hitta matematiken är en del i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Hitta språket

Hitta språket består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Ladda ner Hitta språket

LärarinformationPDF (pdf, 161 kB)

Aktivitet 1: Vi berättar & beskriverPDF (pdf, 373 kB)

Aktivitet 2: Vi lyssnar & samtalarPDF (pdf, 74 kB)

Aktivitet 3: Vi kommunicerar med symboler & bokstäverPDF (pdf, 78 kB)

Aktivitet 4: Vi urskiljer ord & språkljudPDF (pdf, 736 kB)

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta språketPDF (pdf, 56 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språketZIP (zip, 133 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta språket för specialskolan

Hitta matematiken

Hitta matematiken består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Ladda ner Hitta matematiken

LärarinformationPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 95 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 93 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 106 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 2 MB)

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta matematikenPDF (pdf, 39 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematikenZIP (zip, 140 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta matematiken för specialskolan

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 101 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 95 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 93 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 106 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 2 MB)

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta matematikenPDF (pdf, 39 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematikenZIP (zip, 140 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Kartläggningen är en del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Hitta språket och Hitta matematiken som är utgivet 2019 ska användas. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Presentera materialet på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med att kartlägga elevernas kunskaper.

Presentationsmaterial: kartläggning i förskoleklassPDF (pdf, 605 kB)

Senast uppdaterad 08 juli 2019