Skolverket

Kartläggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Här hittar du stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen Hitta språket och Hitta matematiken blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Med hjälp av de materialen Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (årskurs 4 i specialskolan). Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Läraren genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Vi vill ha dina synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på Hitta språket och Hitta matematiken. Besvara enkäterna nedan och hjälp oss att göra materialen ännu bättre inför hösten 2019 när de blir obligatoriska att använda.

Enkät: Hjälp oss att göra Hitta matematiken ännu bättrelänk till annan webbplats

Enkät: Hjälp oss att göra Hitta språket ännu bättrelänk till annan webbplats

Hitta matematiken

Hitta matematiken består av en lärarinformation och handledningar till fem olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Ladda ner Hitta matematiken

LärarinformationPDF (pdf, 134 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppenPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematikenZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta matematiken (specialskolan)

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppenPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematikenZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Hitta språket

Hitta språket består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Ladda ner Hitta språket

LärarinformationPDF (pdf, 118 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriverPDF (pdf, 254 kB)

Aktivitet: Vi lyssnar & samtalarPDF (pdf, 105 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäverPDF (pdf, 140 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljudPDF (pdf, 379 kB)

Observera att du behöver bildunderlag även från Aktivitet: Vi berättar och beskriver när du genonomför Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud.

Sammanställningsblankett för gruppenPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språketZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta språket (specialskolan)

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 125 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriverPDF (pdf, 227 kB)

Aktivitet: Vi uppmärksammar varandra & samtalar om textinnehållPDF (pdf, 106 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäverPDF (pdf, 124 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud/bokstäver/handalfabetetPDF (pdf, 381 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språketZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Film: Hitta språket och Hitta matematiken – stöd för kartläggning i förskoleklass (tid: 1:20)

En kort presentation av materialen Hitta språket och Hitta matematiken som publicerades den 3 juli 2018.

 

Presentera nyheten på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med att kartlägga elevernas kunskaper.

Presentationsmaterial: kartläggning i förskoleklassPDF (pdf, 296 kB)