Kartläggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Vi vill ha dina synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på Hitta språket och Hitta matematiken. Besvara enkäterna nedan och hjälp oss att göra materialen ännu bättre inför hösten 2019 när de blir obligatoriska att använda. Sista dag att lämna synpunkter är den 31 januari.

Enkät: Hjälp oss att göra Hitta matematiken ännu bättrelänk till annan webbplats

Enkät: Hjälp oss att göra Hitta språket ännu bättrelänk till annan webbplats

Hitta språket & Hitta matematiken

Film: Hitta språket och Hitta matematiken – stöd för kartläggning i förskoleklass (tid: 1:20)

Se en kort presentation av Hitta språket och Hitta matematiken.

Film: Så kan du använda kartläggningsmaterialet (tid: 8:00)

Hitta språket och Hitta matematiken är en del i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

 

Hitta matematiken

Hitta matematiken består av en lärarinformation och handledningar till fem olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Ladda ner Hitta matematiken

LärarinformationPDF (pdf, 134 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppe, Hitta matematikenPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematikenZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

LärarinformationPDF (pdf, 134 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppe, Hitta matematikenPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematikenZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta matematiken för specialskolan

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta matematiken i specialskolanPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematiken, specialskolanZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta matematiken i specialskolanPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematiken, specialskolanZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Hitta språket

Hitta språket består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Ladda ner Hitta språket

LärarinformationPDF (pdf, 118 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriverPDF (pdf, 254 kB)

Aktivitet: Vi lyssnar & samtalarPDF (pdf, 105 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäverPDF (pdf, 140 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljudPDF (pdf, 379 kB)

Observera att du behöver bildunderlag även från Aktivitet: Vi berättar och beskriver när du genonomför Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud.

 

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta språketPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språketZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

LärarinformationPDF (pdf, 118 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriverPDF (pdf, 254 kB)

Aktivitet: Vi lyssnar & samtalarPDF (pdf, 105 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäverPDF (pdf, 140 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljudPDF (pdf, 379 kB)

Observera att du behöver bildunderlag även från Aktivitet: Vi berättar och beskriver när du genonomför Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud.

 

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta språketPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språketZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta språket för specialskolan

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 125 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriver, specialskolanPDF (pdf, 227 kB)

Aktivitet: Vi uppmärksammar varandra & samtalar om textinnehåll, specialskolanPDF (pdf, 106 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäver, specialskolanPDF (pdf, 124 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud/bokstäver/handalfabetet, specialskolanPDF (pdf, 381 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språket, specialskolanZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 125 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriver, specialskolanPDF (pdf, 227 kB)

Aktivitet: Vi uppmärksammar varandra & samtalar om textinnehåll, specialskolanPDF (pdf, 106 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäver, specialskolanPDF (pdf, 124 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud/bokstäver/handalfabetet, specialskolanPDF (pdf, 381 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språket, specialskolanZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Kartläggningen är en del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Presentera materialet på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med att kartlägga elevernas kunskaper.

Presentationsmaterial: kartläggning i förskoleklassPDF (pdf, 296 kB)

Senast uppdaterad 15 januari 2019