Hitta språket och Hitta matematiken blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Då hittar du också uppdaterade versioner av materialen här.

Kartläggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Hitta språket & Hitta matematiken

Film: Hitta språket och Hitta matematiken – stöd för kartläggning i förskoleklass (tid: 1:20)

Se en kort presentation av Hitta språket och Hitta matematiken.

Film: Så kan du använda kartläggningsmaterialet (tid: 8:00)

Hitta språket och Hitta matematiken är en del i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

 

Hitta matematiken

Hitta matematiken består av en lärarinformation och handledningar till fem olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Ladda ner Hitta matematiken

LärarinformationPDF (pdf, 134 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta matematikenPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematikenZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta matematiken för specialskolan

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: SorteringPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: MönsterPDF (pdf, 123 kB)

Aktivitet: TärningsspelPDF (pdf, 120 kB)

Aktivitet: Sanden/risetPDF (pdf, 122 kB)

Aktivitet: LekparkenPDF (pdf, 612 kB)

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta matematiken i specialskolanPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta matematiken, specialskolanZIP (zip, 129 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Hitta språket

Hitta språket består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Ladda ner Hitta språket

LärarinformationPDF (pdf, 118 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriverPDF (pdf, 254 kB)

Aktivitet: Vi lyssnar & samtalarPDF (pdf, 105 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäverPDF (pdf, 140 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljudPDF (pdf, 379 kB)

Observera att du behöver bildunderlag även från Aktivitet: Vi berättar och beskriver när du genonomför Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud.

 

Sammanställningsblankett för gruppen, Hitta språketPDF (pdf, 28 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språketZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Ladda ner Hitta språket för specialskolan

Lärarinformation, specialskolanPDF (pdf, 125 kB)

Aktivitet: Vi berättar & beskriver, specialskolanPDF (pdf, 227 kB)

Aktivitet: Vi uppmärksammar varandra & samtalar om textinnehåll, specialskolanPDF (pdf, 106 kB)

Aktivitet: Vi kommunicerar med symboler & bokstäver, specialskolanPDF (pdf, 124 kB)

Aktivitet: Vi urskiljer ord & språkljud/bokstäver/handalfabetet, specialskolanPDF (pdf, 381 kB)

Skrivbara blanketter till Hitta språket, specialskolanZIP (zip, 98 kB)

Skrivbara pdf fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren.

Kartläggningen är en del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Revidering av Hitta språket och Hitta matematiken

Vi genomför en mindre revidering av Hitta språket och Hitta matematiken under läsåret 2018/2019. Det sker med anledning av Läsa, skriva, räkna-garantin för tidiga stödinsatser och där ingår att i materialen tydliggöra vissa nya delar i skollagen. Vi kommer publicera de reviderade materialen 1 juli 2019. De kommer att finnas tillgängliga att ladda ner i pdf-format. Det kommer inte vara möjligt att beställa materialen i tryckt format.

Presentera materialet på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med att kartlägga elevernas kunskaper.

Presentationsmaterial: kartläggning i förskoleklassPDF (pdf, 296 kB)

Senast uppdaterad 22 maj 2019