Styrdokument för dansarutbildningen

Undervisningen inom dansarutbildningen styrs av grundskolans och gymnasieskolans läroplaner samt av examensmål, kurs- och ämnesplaner.