Läro- och kursplaner för förberedande dansarutbildningen

Inom dansutbildningen på grundskolenivå gäller grundskolans läroplan (Lgr 22) inklusive kursplanerna inom grundskolan. Eleverna läser inte idrott och hälsa, istället har de ämnet dans som har en egen kursplan.