Bedömningsstöd i dans

Det finns stöd för din bedömning i ämnet dans i förberedande dansarutbildning i årskurs 6 och 9 samt dansteknik för yrkesdansare, klassisk balett 1 och modern nutida dans 1.

Bedömningsstöd i förberedande dansarutbildning

Bedömningsstöden i förberedande dansarutbildning konkretiserar delar av kunskapskraven och skapar bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygssättning i ämnet. Bedömningsstöden finns även översatta till engelska.

Årskurs 6/Year 6

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren klassisk balett.

Bedömningsstöd i dans i förberedande dansarutbildning, årskurs 6PDF (pdf, 287 kB)

Assessement support material dance year 6PDF (pdf, 302 kB)

Årskurs 9/Year 9

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren modern nutida dans.

Bedömningsstöd i dans i förberedande dansarutbildning, årskurs 9PDF (pdf, 350 kB)

Assessement support material dance year 9PDF (pdf, 572 kB)

Bedömningsstöd i dansteknik för yrkesdansare

Bedömningsstöden tar sin utgångspunkt i ämnesplanen för Dansteknik för yrkesdansare. De konkretiserar delar av ämnesplanen och skapar bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygssättning i ämnet. Bedömningsstöden finns även översatta till engelska. 

Klassisk balett 1/Ballet 1PDF (pdf, 171 kB)

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren klassisk balett.

Bedömningsstöd i Klassisk balett 1PDF (pdf, 140 kB)

Assessement support material Cl Ballet 1PDF (pdf, 171 kB)

Modern nutida dans 1/Contemporary 1PDF (pdf, 175 kB)

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren modern nutida dans.

Bedömningsstöd i Modern nutida dans 1PDF (pdf, 228 kB)

Assessement support material Contemporary 1PDF (pdf, 175 kB)

Senast uppdaterad 26 mars 2021