Bedömningsstöd i dans

Det finns stöd för din bedömning i ämnet dans i förberedande dansarutbildning i årskurs 6 och 9 samt dansteknik för yrkesdansare, klassisk balett 1 och modern nutida dans 1.

Bedömningsstöd i förberedande dansarutbildning

Bedömningsstöden i förberedande dansarutbildning konkretiserar delar av kunskapskraven och skapar bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygssättning i ämnet. Bedömningsstöden finns även översatta till engelska.

Årskurs 6/Year 6

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren klassisk balett.

Bedömningsstöd i dans i förberedande dansarutbildning, årskurs 6 Pdf, 287 kB, öppnas i nytt fönster.

Assessement support material dance year 6 Pdf, 302 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 9/Year 9

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren modern nutida dans.

Bedömningsstöd i dans i förberedande dansarutbildning, årskurs 9 Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster.

Assessement support material dance year 9 Pdf, 572 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömningsstöd i dansteknik för yrkesdansare

Bedömningsstöden tar sin utgångspunkt i ämnesplanen för Dansteknik för yrkesdansare. De konkretiserar delar av ämnesplanen och skapar bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygssättning i ämnet. Bedömningsstöden finns även översatta till engelska. 

Klassisk balett 1/Ballet 1 Pdf, 171 kB, öppnas i nytt fönster.

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren klassisk balett.

Bedömningsstöd i Klassisk balett 1 Pdf, 140 kB.

Assessement support material Cl Ballet 1 Pdf, 171 kB.

Modern nutida dans 1/Contemporary 1 Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

I bedömningsstödet exemplifieras delar av kunskapskraven genom elevprestationer i genren modern nutida dans.

Bedömningsstöd i Modern nutida dans 1 Pdf, 228 kB.

Assessement support material Contemporary 1 Pdf, 175 kB.

Senast uppdaterad 06 april 2022