Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Omslag
Omslag Allmänna råd om särskilt stöd, extra anpassningar och åtgärdsprogram
Omslag Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Omslag Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Allmänna råd om mottagande i Anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan.
Omslag Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan
Omslag Allmänna råd om pedagogisk omsorg
Omslag Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning
Omslag Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet
Omslag Allmänna råd om utbildning på sjukhus
Omslag Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den här publikationen är reviderad och gäller från den 1 augusti 2022.

Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Senast uppdaterad 08 februari 2024

Innehåll på denna sida