Nationella prov i sameskolan

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I sameskolan genomförs nationella prov i årskurs 3 och 6.