Frågor och svar

Får en lärare bedöma nationella prov i ämnen som hon eller han inte undervisar i?

Det är rektorn som beslutar om hur arbetet med bedömning ska fördelas. Rektor kan besluta att lärare ska bedöma nationella prov i ämnen som de inte undervisar eller är behöriga i.