Forskning och utvärderingar

Här hittar du Skolverkets egna utvärderingar, analyser och studier samt den forskning vi sammanställer inom utbildningsområdet.

 • Vi har följt regelverket för elevurval i PISA

  Skolverket har följt OECD:s regelverk och OECD har också granskat och godkänt våra data. Samma regler gäller för alla länder och har gällt i alla PISA-undersökningar sedan starten för 20 år sedan.

 • Digitalisering

  Uppföljning av digital kompetens

  Uppföljningen från 2018 pekar på vikten av att huvudmän och rektorer utvecklar det strategiska ledarskapet kring digitalisering.

 • Forskning

  Språkets betydelse för ett medborgarskap

  För att kunna vara en demokratisk medborgare krävs det att individen har ett antal rättigheter och språket är viktigt för att kunna utnyttja dem.