Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola

Barn och elever i förskola, skola och vuxenutbildning har rätt till en trygg och säker miljö. Här finns stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga för arbetet med säkerhet och krisberedskap.