Säkerhet och krisberedskap i förskola och skola

Barn och elever har rätt till en trygg och säker miljö. Här hittar skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga stöd och information om arbetet med säkerhet och krisberedskap.