Stärk krisberedskapen i er verksamhet

Samhället måste fungera även vid kriser eller krig. Vissa verksamheter är viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Förskolan och skolan är sådana verksamheter.