Statsbidrag

Med våra statsbidrag kan du som driver förskolor, skolor och vuxenutbildning ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig. Det finns även statsbidrag för organisationer som arbetar med utbildning.

Hitta statsbidrag

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Vem kan söka?

Fokusområde

Laddar innehåll...
129 träffar
 • Ersättning för fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk

  Du som huvudman kan ansöka om ersättning per elev för att erbjuda fjärrundervisning i de nationella minoritetsspråken. Denna ersättning ska öka tillgången till modersmålsundervisning för elever med nationellt minoritetsspråk.

 • Skolmiljarden

  Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

 • Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2022

  Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunens ansökan om statsbidrag ska göras till Skolverket senast den 19 april för vårterminen och den 17 oktober för höstterminen det år ansökan avser.

 • Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023

  Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunens ansökan om statsbidrag ska göras till Skolverket senast den 17 april för vårterminen 2023 och den 16 oktober för höstterminen 2023.

 • Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2021

  Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

 • Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2022

  Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

 • Statsbidrag för IB-utbildning 2021

  Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

 • Statsbidrag för IB-utbildning 2022

  Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

 • Statsbidrag för IB-utbildning 2023

  Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

 • Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2022

  Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

 • Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2023

  Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

 • Statsbidrag för Lärarlyftet 2022

  Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

 • Statsbidrag för Lärarlyftet 2023

  Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

 • Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2022/23

  Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare och lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

 • Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2023/24

  Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare och lärare inom förskoleklass och lågstadiet att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet. Handledningens syfte är att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja elevers läs- och skrivförmåga.

Sida 1 av 9