Statsbidrag

Med våra statsbidrag kan du som driver förskolor, skolor och vuxenutbildning ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig. Det finns även statsbidrag för organisationer som arbetar med utbildning.

Hitta statsbidrag

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Vem kan söka?

Fokusområde

Laddar innehåll...
117 träffar
 • Extra skolmiljard

  Under februari betalades första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

 • Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

  Det extra statsbidraget ska gå till att ge vuxna möjlighet att utbilda sig inom regionalt yrkesvux. Bidraget ska också ersätta kommunerna för deras kostnader för de platser de åtagit sig att själva finansiera inom regionalt yrkesvux.

 • Godkända apl-handledarutbildningar

  Statsbidrag för gymnasial lärling och statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna, lärlingsvux, kan bland annat användas till ersättning för handledarutbildning vid arbetsplatsförlagt lärande, apl. Handledarutbildningen måste vara godkänd av Skolverket.

 • Om statsbidrag för skolan

  Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag.

 • Statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19

  Stärk arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

 • Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2020

  Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunens ansökan om statsbidrag ska göras till Skolverket senast den 15 april för vårterminen och den 15 oktober för höstterminen det år ansökan avser.

 • Statsbidrag för IB-utbildning 2021

  Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

 • Statsbidrag för IB-utbildning 2022

  Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

 • Statsbidrag för IB-utbildning 2023

  Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

 • Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2020

  Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

 • Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2021

  Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

 • Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2022

  Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

 • Statsbidrag för Lärarlyftet 2021

  Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

 • Statsbidrag för Science Center 2020

  Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

 • Statsbidrag för Science Center 2021

  Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Sida 1 av 8