Sök statsbidrag i e-tjänsten

I e-tjänsten för statsbidrag kan du ansöka om, begära ut och redovisa statsbidrag. Du kan också se dina beslut.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Logga in i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Tidigare hette den här e-tjänsten Mina sidor.

Första gången ni ansöker via e-tjänsten

Första gången er organisation ska ansöka om statsbidrag i e-tjänsten behöver ni göra förberedelser för att få tillgång till systemet. Ni behöver göra förberedelserna i god tid innan det är dags att ansöka om statsbidrag via e-tjänsten. Vi rekommenderar kommuner och friskolor att göra det senast två veckor innan sista ansökningsdatum. Fristående förskolor räknas inte som friskolor. Övriga organisationer rekommenderar vi att göra det senast fyra veckor innan sista ansökningsdatum.

Kommun eller fristående skola

Utse ett ombud

För att ni ska kunna söka statsbidrag från Skolverket måste ni utse en person som får högsta ansvaret för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Friskolor ska även ha ett tillstånd från Skolinspektionen som har börjat gälla. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.

Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in in e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.

 

Vem får vara ombud?

Den person som ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det kan vara en förvaltningschef, vd eller ordförande. Det går också att utse en annan person till ombud, men det ska då styrkas med en delegationsordning, ett protokollsutdrag eller en fullmakt.

I kontaktformuläret till vår support hittar du fler instruktioner om vilket underlag som behövs i just ert fall och en mall för fullmakter. Den finns under rubriken Bli eller byta ombud.

Så blir du ombud

 1. Meddela Skolverket att vi ska lägga till dig som ombud och bifoga underlag enligt instruktionerna i kontaktformuläret.
  Om ni har ett ombud sedan tidigare gäller andra regler
  Kontakta supporten för e-tjänst statsbidraglänk till annan webbplats
 2. Skolverket skickar ett mejl till dig med instruktioner om hur du ansöker. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.
 3. Skolverket tar emot och handlägger din ansökan om att bli ombud.
 4. Du får ett mejl om att vi har godkänt dig som ombud samt ett beslut på posten. Nu kan du logga in med Mobilt BankID och med inloggningsdosa om du har beställt en sådan. Vi skickar beslutet och inloggningsdosan till den officiella postadress som vi har registrerad för er organisation. Spara beslutet.

Fristående förskola eller andra organisationer

Det här gäller dig som driver en organisation med anknytning till skola, undervisning eller lärande, till exempel

 • science center
 • läxhjälpsverksamhet
 • lärcentrum
 • ämneslärarorganisationer.

Det gäller också för fristående förskolor, folkhögskolor, andra statliga enheter samt landsting, regioner och kommunalförbund om dessa saknar tillstånd från Skolinspektionen.


Registrera er organisation. Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in i e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.

 

Registrera er organisation

För att ni ska kunna söka bidrag via e-tjänsten måste ni börja med att registrera er organisation hos Skolverket. Vi behöver ha uppgifter om till exempel postadress, e-post och bank- eller plusgirokonto. Även om ni skickar in en ansökan via e-post måste ni registrera er verksamhet för att vi ska kunna handlägga er ansökan. Ni måste ha ett organisationsnummer för att kunna registrera er organisation.

Så här registrerar ni er organisation

 1. Mejla oss. Ange vilket bidrag ni vill söka och ert organisationsnummer.
  E-post till statsbidrag.e-tjanst@skolverket.se
 2. Vi kontrollerar vad som gäller för er organisation och skickar er ett mejl med en registreringslänk.
 3. Fyll i uppgifterna.
 4. När vi handlagt ärendet återkommer vi med instruktioner för nästa steg. Handläggningstiden är cirka 2-3 veckor. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är handläggningstiden cirka 1 vecka.

Utse ett ombud

För att kunna söka statsbidrag från Skolverket måste organisationen utse en person som får högsta ansvar för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.

 

Vem får vara ombud?

Den person ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal. Vi behöver ha underlag som styrker din rätt att företräda organisationen. Vilket underlag som krävs beror på organisationens juridiska form och den befattning du som ansöker om att bli ombud har. Under registreringsprocessen i steg 1 ovan får du mer information om vilket underlag vi behöver från dig.

Så blir du ombud

 1. Förbered och skicka in det underlag som Skolverket behöver för att kunna godkänna din ansökan om ombudskap. Vilket underlag det handlar om står i kontaktformuläret. När du har registrerat organisationens uppgifter får du ett mejl där det står vilka uppgifter vi behöver.
 2. När vi registrerat er organisation skickar vi ett mejl till er officiella e-postadress med instruktioner om hur du ansöker om att bli ombud. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.
 3. När vi har godkänt dig som ombud får du ett mejl och ett beslut på posten. Nu kan du logga in med Mobilt BankID och med inloggningsdosa om du har beställt en sådan. Spara beslutet.

Ombudet bjuder in andra användare

När ombudet blivit godkänd kan hen logga in i e-tjänsten och bjuda in fler personer från organisationen som får behörighet att hantera de olika bidragen. Dessa användare bjuds in, godkänns och i administreras av er internt. Hur många användare och vilka behörigheter de ska ha bestämmer ni själva.

Fördela behörigheter till användare

Läs mer om hur ni kan förbereda er inför statsbidragsansökanlänk till annan webbplats

Lägg till eller bli ny användare

För att kunna använda e-tjänsten måste du vara en inbjuden och godkänd användare. Du blir inbjuden av en kollega i din organisation som är användare i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eftersom Skolverket ska kunna säkerställa identiteten på dig som användare.

Om du inte vet vem som är ombud i din organisation kan du kontakta supporten så hjälper vi dig.

Kontakta osslänk till annan webbplats

Lägg till ny användare

Du som är användare med behörigheten ombud, representant och uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare. Men det går bara att ge en lägre behörighetsgrad till en ny användare. Om du är uppgiftssamordnare för ett visst bidrag kan du till exempel bjuda in en användare som uppgiftslämnare för det bidraget, men inte som uppgiftssamordnare.

Gör så här:

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten. Klicka på Lägg till under den behörighet som du önskar ge den nya användaren.
 4. Skriv in e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Bjud in.
 5. Personen som du har bjudit in får ett mejl med instruktioner för att registrera sina personuppgifter inom två veckor. Hen kan då välja att komplettera sitt användarkonto för bedömningsportalen och därmed använda samma inloggningsuppgifter för de båda e-tjänsterna. Har personen sedan tidigare ett konto för e-tjänsten för annan organisation kan hen också använda detta konto.
 6. Du får sedan ett mejl om att godkänna ansökan om att bli användare. Det måste du göra inom två veckor.
 7. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter på Administrera användare.
 8. Klicka på Godkänn & avslå användare.
 9. Klicka på den person du vill godkänna (namnet ska bli markerat) och klicka därefter på godkänn. Nu kan den nya användaren logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller med hjälp av inloggningsmatrisen.

Bra att veta

 • Informera de kollegor du planerar att bjuda in till e-tjänsten, så att de vet vad som är på gång.
 • Som representant har du behörighet för alla bidrag som din organisation har rätt att söka, och ska enbart bjudas in en gång med denna behörighet.
 • När du bjuder in en person kan du bara göra det i ett bidrag, därefter måste registreringen slutföras innan du kan ge personen behörighet i ytterligare bidrag.
 • Du måste registrera uppgifter och godkänna registreringen inom två veckor. Annars behöver du göra om hela proceduren med inbjudan och ansökan.
 • Om den du bjuder in inte får något mejl, titta i e-postens skräpkorg. I andra hand kan du se efter om adressen no-reply@skolverket.se är blockerad i er mejlservers inställningar.
 • När en ny användare har blivit godkänt får hen ett mejl med inloggningsuppgifter och en länk för att skriva ut sin inloggningsmatris. Länken till matrisen kan bara användas en gång, sedan är den förbrukad. Kontakta den som bjudit in dig om du behöver en ny inloggningsmatris. Du kan alltid logga in med Mobilt BankID i stället för med matrisen.

Så gör du för att en person ska få behörighet för flera bidrag

Om ni behöver byta ombud

Om ni redan har ett ombud i e-tjänsten och behöver byta ska befintligt ombud själv meddela Skolverket när hen inte längre ska vara ombud samt vem som ska ta över. Vi överför i normalfallet den befintliga inloggningsdosan till det nya ombudet, vill du ha en ny dosa måste du begära detta via formuläret nedan.

Kontakta e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Fördela behörigheter till användare

För att organisationer ska kunna fördela arbetet med statsbidrag i e-tjänsten finns fyra olika behörigheter. De avgör vad en användare kan göra när hen hanterar ett bidrag. Gör en arbetsfördelning som passar er organisation, ni kan vara hur många ni vill som arbetar med att söka bidrag.

Fördela behörigheter utifrån er organisation

Arbetsfördelningen ska passa just er organisation och ni kan vara hur många eller hur få ni vill som arbetar med att söka, begära ut eller redovisa ett bidrag.

Läs mer om hur du bjuder in nya användare

Exempel på fördelning av behörigheter i en organisation som söker två bidrag:

Fördela behörigheter utifrån er organisation. Statsbidrag i e-tjänsten.

Ombud

Varje huvudman måste ha ett ombud för e-tjänsten. Ombudet har mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, vd eller ordförande. Annan person kan också vara ombud men detta ska då styrkas med delegationsordning, protokollsutdrag eller fullmakt. I kontaktformuläret till vår support hittar du ytterligare instruktioner för vilket underlag som behövs i just ert fall och en mall för fullmakter under rubriken Bli eller byta ombud. Ombudet godkänns av Skolverket och är ansvarig för alla bidrag som hanteras via e-tjänsten samt för organisationens övriga användare

Ombudet kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begära utbetalningar och lämna redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i ansökan, begäran om utbetalning och redovisningar.
 • skicka in alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar.

Representant

Representanten har tillgång till alla statsbidrag som organisationen kan söka. Representanten är någon som har beslutanderätt och rätt att företräda organisationen, till exempel en rektor eller chef inom förvaltningen.

Representanten kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • skicka in alla ärenden.

Representanten kan inte

 • bjuda in, godkänna eller ta bort representanter.

Uppgiftssamordnare

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftssamordnare till flera statsbidrag. Uppgiftssamordnare kan vara någon som finns centralt i organisationen och som har ansvar för att samordna en bidragsansökan.

Uppgiftssamordnaren kan

 • bjuda in och godkänna uppgiftslämnare
 • lämna uppgifter i en ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • göra kompletteringar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • se beslut.

Uppgiftssamordnaren kan inte

 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Uppgiftslämnare

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftslämnare till ett flertal statsbidrag.

Det är endast i statsbidrag som har listor där uppgifter om till exempel skolenheter, lärare eller elever som det kan vara bra att ha användare med behörigheten uppgiftslämnare. Det gäller till exempel i statsbidragen för lärarlönelyftet och karriärtjänster. I bidrag där inga listor ska anges fyller behörigheten ingen funktion.

Uppgiftslämnaren kan

 • lämna uppgifter som förekommer i listor, det kan vara listor över skolenheter, lärare eller elever
 • bara se och ändra de uppgifter de själva har lämnat.

Uppgiftslämnaren kan inte

 • påbörja ett ärende
 • fylla i uppgifter som förekommer i kalkyler, till exempel budget, kostnadsredovisning eller enkätfrågor
 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisning
 • se beslut
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Översikt vad behörigheterna kan göra

Här får du en överblick över vad personer med olika behörigheter i e-tjänsten kan göra.

Behörigheter i e-tjänsten för statsbidrag


Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Uppgiftslämnare

Påbörja ärende

Ja

Ja

Nej

Nej

Fylla i uppgifter i listor

Ja

Ja

Ja

Ja

Fylla uppgifter i kalkyler eller enkätfrågor

Ja

Ja

Ja

Nej

Skicka in ansökan, rekvisition, redovisning

Ja

Ja

Nej

Nej

Skicka in komplettering

Ja

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftslämnare

Ja

Ja

Ja

Nej

Automatiskt behörighet till alla statsbidrag

Ja

Ja

Nej

Nej

Frågor om inloggning

Hur loggar jag in i e-tjänsten?

För att kunna logga in måste du ha ett användarkonto.

Lägg till eller bli ny användare

Alla användare kan logga in med Mobilt Bank-Id. Om du har behörigheten ombud kan du även logga in med en inloggningsdosa tillsammans med användarnamn och lösenord. Om du har någon annan behörighet kan du logga in med en inloggningsmatris tillsammans med användarnamn och lösenord.

Jag har blivit inbjuden och registrerat mina uppgifter, varför har jag inte fått inloggningsuppgifter?

Efter att du registrerat dina personuppgifter måste du bli godkänd av den som bjöd in dig.

Du måste bli godkänd av den som bjöd in dig inom 14 dagar efter det att du registrerat dina uppgifter. Annars behöver du bli inbjuden på nytt.

Lägg till eller bli ny användare

Hur får jag nya inloggningsuppgifter?

Om du redan är användare av e-tjänsten, men glömt bort dina inloggningsuppgifter kan du få hjälp här:

Glömt mitt användarnamnlänk till annan webbplats
Glömt mitt lösenordlänk till annan webbplats

Om du inte får något mejl, ta hjälp av en kollega att kontrollera att den mejladress som är registrerad stämmer. Du kan också titta i e-postens skräpkorg.

Hur får jag en ny inloggningsdosa?

Om du har Mobilt Bank-Id kan du logga in med det i stället.

Om du inte vill använda Mobilt Bank-Id och behöver en ny dosa kan du kontakta vår support.

Kontakta supporten för e-tjänsten

Hur får jag ny inloggningsmatris?

Vänd dig till en användare i din organisation som har högre behörighet än du.

Ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan skicka ut en ny matris till alla användare som har en lägre behörighet än den de själva har.

Så här gör du för att skicka ut en ny matris:

 • Logga in i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Tryck på organisationens namn högst upp till höger på sidan.
 • Tryck på Administrera användare längst ner i rutan som dyker upp.
 • Gå in på fliken Hantera användarkonton.
 • Välj berörd användare, markera den och klicka på Skicka ny inloggningsmatris.

Användaren kommer nu att få ett mejl med en länk till en ny matris. Spara ner eller skriv ut matrisen eftersom länken bara är giltig vid ett tillfälle.

Jag har problem att logga in med Mobilt Bank-Id. Hur ska jag göra?

Om du tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. Andra problem med ditt Mobila Bank-Id kan du få hjälp med på supportsidan:

Support för Mobilt Bank-Idlänk till annan webbplats

Kan jag logga in med mina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen?

Du kan använda dina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen om du begär det när du registrerar dina personuppgifter. Det kan du alltså göra efter att din kollega bjuder in dig som användare till e-tjänsten.

När du får ett första e-postmeddelande om e-tjänsten ska du registrera dina personliga uppgifter. Om du vill använda dina uppgifter för bedömningsportalen klickar du i Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten. Sedan loggar du in med dina befintliga användaruppgifter.

Det här är det enda tillfälle då du kan göra det här valet.

Mina sidor behörighet bedömningsportalen Statsbidrag

Frågor om ansökan för statsbidrag

Kan jag förbereda min ansökan innan ansökningstiden börjar?

Se till att rätt person får behörighet att arbeta med ansökan genom att bjuda in användare till e-tjänsten och fördela behörigheter. Det kan du göra så snart du ser bidraget under rubriken Kommande i e-tjänsten. Då kommer det gå smidigare för er att sätta igång när ansökan öppnar.

Lägg till eller bli ny användare

Fördela behörigheter till användare

Varför kan jag inte se eller skicka in ett visst bidrag?

Om du inte kan se eller skicka in ett visst bidrag kan det bero på olika saker.

 1. Du har inte behörighet till bidraget i fråga. Behörigheterna uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare är knutna till ett specifikt bidrag. Om du behöver få behörighet till ett bidrag, kontakta ditt ombud eller någon annan som har behörighet till bidraget.
 2. Du har behörighet till bidraget men inte till att skicka in ärendet.
 3. Perioden för ansökan eller begäran om utbetalning har inte börjat för bidraget.
 4. Perioden för ansökan eller begäran om utbetalning för bidraget är slut.
 5. Det går inte att söka bidraget via e-tjänsten.
 6. Bidraget syns inte i e-tjänsten ännu.

De flesta bidrag ingår numer i e-tjänsten för statsbidrag. Men det finns några undantag, till exempel statsbidrag till utländska skolor. På bidragets webbplats kan du läsa om hur du gör för att söka statsbidraget.

Här hittar du alla Skolverkets statsbidrag

Hur kan jag veta om min ansökan är inskickad?

En bekräftelse med ärendets diarienummer skickas via e-post till den som skickat in ärendet samt den eller de kontaktpersoner som angetts i ärendet. Om du inte fått en bekräftelse ett par timmar efter att du skickat in ärendet är det viktigt att du kontaktar Skolverket för att se till att ärendet har kommit in till oss. Då kan vi kontrollera om vi har tagit emot ditt ärende.

Frågor om att hantera användare, uppgifter och behörigheter

Hur tar jag bort en användare eller behörighet?

Du som är användare med behörigheten ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare och ta bort gamla användare. Men det går bara att ta bort en användare med lägre behörighetsgrad än den man själv har. Om du är uppgiftssamordnare kan du till exempel ta bort en användare som har behörighet som uppgiftslämnare, men du kan inte ta bort en användare som har behörigheten uppgiftssamordnare eller representant.

Gör så här

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka sedan på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj det bidrag som användaren har behörighet till i rullistan. Hitta personen som du vill ta bort under rätt behörighetskategori och markera personen. Tryck sedan på knappen Ta bort markerade behörigheter. Personen har nu inte behörighet till det bidraget.
 4. När personens alla behörigheter har tagits bort försvinner användarkontot.

Bra att veta

 • Om personen har behörighet som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare till flera bidrag behöver behörigheten tas bort från vart och ett av bidragen för att användarkontot ska avslutas.
 • Klicka på Hantera användarkonton för att se alla behörigheter som personen har.

Hur ger jag en person behörighet i flera bidrag? / Hur ger jag behörighet till en person som redan är användare?

När du bjuder in en ny användare som ska få behörigheter till olika bidrag är det viktigt att först bjuda in användaren till ett bidrag. När ansökan är godkänd kan du tilldela behörigheter för flera bidrag.

Bjud in användaren till ett bidrag

Lägg till eller bli ny användare

Tilldela behörigheter för flera bidrag

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på din organisations namn. Klicka sedan på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn eller ange e-postadressen. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått behörighet för ytterligare bidrag.
Hur tilldelar jag en person flera personligheter Statsbidrag

Kan vi ha flera ombud för vår organisation?

Nej, en organisation får bara ha ett ombud. Du kan i stället lägga till din kollega som representant om du vill att hen ska ha tillgång till alla statsbidrag.

Läs mer om behörigheten representant

Om ni behöver byta ombud

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Du kan själv ändra telefonnummer, mejladress, befattning och lösenord till ditt användarkonto. Klicka på INLOGGAD: Namn och sedan på Mina uppgifter.


Bild av hur du anger dina kontaktuppgifter.

 

Observera att dina kontaktuppgifter inte ändras i de handlingar som redan har skickats in till Skolverket.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Jag är redan användare för en organisation och behöver bli behörig i en annan organisation. Hur gör jag?

Det här gäller dig som ska vara representant, uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare.

 1. En behörig användare i den organisation du behöver behörighet för bjuder in dig som användare.
 2. Du får ett mejl med en registreringslänk. Klicka på länken.
 3. I registreringsformuläret får du frågan om du redan har ett användarkonto. Svara Ja, jag vill komplettera.
 4. Logga in.
 5. Komplettera registreringen med relevanta uppgifter och skicka in.
 6. Den som bjöd in dig till den nya organisationen behöver nu godkänna din registrering. Efter det är allt klart. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.

Om du vill bli ombud för ytterligare organisation gör du så här:

 • Kontakta supporten för e-tjänst statsbidrag.
 • Supporten skickar dig instruktioner om hur du ansöker.
 • I ansökan ska du ange samma e-postadress som du har på ditt befintliga konto.
 • När din ansökan är godkänd får du ett mejl. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.

Tekniska frågor

Vad kan jag börja med att kontrollera själv när jag har problem med e-tjänsten för statsbidrag?

 1. Kontrollera att din dator klarar de tekniska krav som e-tjänsten ställer.
 2. Logga ut och logga sedan in på nytt.
 3. Starta om datorn.
 4. Rensa cacheminnet i din webbläsare.
 5. Om du har möjlighet, använd en PC i stället för Mac.
 6. Om du har möjlighet, se efter om en kollega som har konto upplever samma problem.
 7. Om du upplever problem med Excel-blanketterna: Se till att du öppnar blanketten i programmet Microsoft Excel. Blanketterna stödjer inte programmen Open office och Apples Numbers.

Du är alltid välkommen höra av dig till oss om du har problem med att använda e-tjänsten för statsbidrag.

Kontakta oss

Vilka tekniska krav ställer e-tjänsten för statsbidrag?

Du måste ha en av dessa webbläsare när du använder e-tjänsten:

 • Firefox: 58.0 eller nyare (rekommenderas).
 • Chrome: 70.0 eller nyare.
 • Internet explorer: 10.0 eller nyare.
 • Safari: 9.0 eller nyare.

Övriga krav på din dator:

 • Webbläsarens systemtyp (64/32 bit) måste matcha datorn. Det vill säga, om du har en 64-bit hårddisk måste webbläsaren också vara 64-bit.
 • JavaScript måste vara tillåtet.

E-tjänsten fungerar inte i första hand för mobila enheter. Om du använder en surfplatta eller mobil och har tekniska problem, prova att logga in via en dator istället. Om du ändå har tekniska problem rekommenderar vi att du testar en annan webbläsare.

För att fylla i ansökan i Excelblanketterna måste du ha

 • PC
 • Microsoft Office 2007 eller senare
 • sparat blanketten i filformaten .xlsx eller .xls.

Vad ska jag göra när jag har fått felmeddelandet Handhavandeproblem?

 1. Det här felet kan uppstå när länken om att registrera dina uppgifter i mejlet om att du har blivit inbjuden till e-tjänsten har blivit ogiltig. Länken fungerar bara vid ett tillfälle och under 14 dagar. Be då om en ny inbjudan om att bli användare från den person som bjöd in dig förra gången.
 2. Det här felet kan också uppstå om du har blivit inbjuden till en organisation där du redan är godkänd som användare. I så fall kan du bortse från inbjudan. Om du ska ha ytterligare behörigheter ska du ta kontakt med den person som bjöd in dig.

  Hur tilldelar jag en person flera behörigheter?
 3. Det här felet kan också uppstå om du har registrerat ett användarkonto till e-tjänst för statsbidrag, men ännu inte blivit godkänd av den person som bjöd in dig. Påminn i så fall hen om att godkänna dig som användare.

 

Vad ska jag göra när jag fått felmeddelandet Felkod 2?

Begär ett nytt lösenord genom att klicka på Glömt lösenord. Då får du ett mejl om hur du byter lösenord till den adress du registrerat i e-tjänsten.

Glömt lösenordlänk till annan webbplats

Om felmeddelandet ändå är kvar när du loggar in med ditt nya lösenord använder du troligtvis fel användarnamn. Klicka då på Glömt användarnamn. Då får du ett mejl med ditt användarnamn.

Glömt användarnamnlänk till annan webbplats

Loggar du in på rätt sätt?

Dosan kan bara användas av ombud. Matrisen kan bara användas av representanert, uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare. Alla användare kan logga in med Mobilt Bank-Id.

Har du dubbla konton?

Om du har mer än ett användarnamn går det inte gå att byta lösenord som vanligt.

Be i så fall ditt ombud att ta bort din behörighet till alla organisationer utom en och att sedan bjuda in dig på nytt. När du registrerar dig igen ska du välja alternativet Ja, jag vill komplettera mina uppgifter.

Vad gör jag om sidan blir vit eller lila när jag försöker logga in?

Om du kommer till en tom eller vit sida beror det på länken du använder för att komma till inloggningssidan.

Om du loggar in via ett sparat bokmärke

Ändra den sparade adressen i bokmärket till minasidor.skolverket.se. Det ska inte stå någonting efter .se.

Om du loggar in via en länk på skolverket.se eller om du skriver in adressen direkt i adressfältet

Kontakta supporten så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss

 

Jag försöker bjuda in en användare men får meddelandet Det går bara att skapa en inbjudan per e-post i taget.

När du lägger till en ny användare ska du först lägga till dem på ett bidrag även om de ska ha behörighet för flera. Användaren behöver sedan slutföra processen för att bli användare innan du kan lägga till behörighet för fler bidrag.

Så gör du för att en person ska få flera behörigheter

Felmeddelandet innebär att användaren redan har fått en inbjudan inom en 14-dagarsperiod och därför inte kan bjudas in på nytt. Funktionen finns till för att förhindra att det skapas dubbla konton.

Vad ska jag göra om jag får upp felmeddelandet Fel i fjärrportlet?

Det här felet kan dyka upp av ett flertal olika anledningar. Börja med att kontrollera att du använder en av de godkända webbläsarna för e-tjänsten. Hjälper inte detta så testa att använda en annan dator. Hjälper inte heller detta så pröva igen vid ett senare tillfälle, det kan vara en tillfällig störning.

Uppgifter om organisationer och personer

Här kan du se vilka uppgifter vi har om organisationer och personer som har ett användarkonto i e-tjänsten för statsbidrag. Du kan även ändra uppgifterna.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Det är organisationerna själva som har ansvar för att uppgifterna är korrekta och för att informera Skolverket om förändringar.

Villkor för användarkonto i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten för statsbidrag måste du ha ett personligt konto. När du ansöker om konto godkänner du villkoren för e-tjänsten.

Ta del av användarvillkoren på denna sida

Prenumerera på statsbidrag

Genom den här prenumerationen kan du som arbetar med att söka statsbidrag få information om viktiga datum direkt till din inkorg. En gång i månaden får du ett mejl med datum för öppna ansökningar, redovisningar och begäran om utbetalningar för just de statsbidrag du är intresserad av.

Anmäl dig till prenumerationenlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor om att bli användare, få behörighet eller få inloggningsuppgifter

Om du har frågor om ditt användakonto ska du i första hand kontakta den som har behörigheten ombud eller representant i din organisation.

Frågor om statsbidragen

Frågor om de enskilda bidragen skickar du till bidragets mejladress, till exempel frågor om blanketter, villkor och utbetalning. Mejladressen finns på bidragets webbsida. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag här:

Hitta och välj statsbidrag

Frågor om e-tjänsten för statsbidrag

Supporten är stängd fredagen den 4 oktober men öppnar igen måndagen den 7 oktober.

Supporten svarar på frågor som rör själva e-tjänsten, till exempel inloggning, behörigheter och tekniska problem.

Kontakta e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon

08 - 527 332 00

Gör knappval 3 i telefonen.

Telefontider:

Måndag: 09.00–11.00

Torsdag: 13.00–15.00

Fredag: 09.00–11.00

Postadress

E-tjänst för statsbidrag
Statsbidragsenheten
Skolverket
106 20 Stockholm

Övriga frågor

Kontakta vår upplysningstjänst för andra frågor om skolan.

Senast uppdaterad 20 november 2019