Sök statsbidrag i e-tjänsten

I e-tjänsten för statsbidrag kan du ansöka om, begära ut och redovisa statsbidrag. Du kan också se dina beslut. På denna sida har vi samlat information om hur du som söker statsbidrag använder e-tjänsten. Längst ner finns ett avsnitt med vanliga frågor och svar.

Logga in i e-tjänsten

Skaffa e-legitimation

För att kunna logga in i e-tjänsten behöver du Bank-id eller Freja.

Skaffa Bank-id Länk till annan webbplats.

Skaffa Freja Länk till annan webbplats.

Här anger vi kända generella buggar och eventuell annan aktuell driftinformation.

Kända buggar

 • Du kan inte använda e-tjänsten för statsbidrag i webbläsaren Edge. Den orsakar problem med att blanketter blir oläsliga och att det inte fungerar att administrera användare.
 • Vid sökning av beslut måste du ange ett datumintervall annars dyker ett felmeddelande upp.
 • Du som är utomlands kan inte använda e-tjänsten för statsbidrag. Kontakta Skolverkets tekniska support om du behöver hjälp.

Första gången du ansöker via e-tjänsten

Första gången din organisation ska ansöka om statsbidrag i e-tjänsten behöver ni göra förberedelser för att få tillgång till systemet. Gör detta i god tid innan ni ska ansöka om statsbidraget.

Första gången ni ska ansöka via e-tjänsten behöver förberedelser göras för att ni ska kunna få ett användarkonto att logga in i e-tjänsten med. Sista datum för förberedelser är satta för att vi ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Nedan tidsgränser gäller för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut. Om ni är osäkra på om er organisation redan har registrerats så kontakta supporten.

Om ni kontaktar oss efter sista datumet för förberedelser går det ändå att ansöka, men det behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Ni kommer däremot att behöva registrera er verksamhet oavsett för att er ansökan ska kunna handläggas. Mejla i så fall till bidragets egen mejladress. Mejladressen finns på bidragets sida här på skolverket.se. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag på sidan Hitta och välj statsbidrag Länk till annan webbplats..

Då ska förberedelserna senast vara klara

Fem arbetsdagar innan bidraget stänger

Vissa behöver ha sina förberedelser klara fem arbetsdagar innan bidraget stänger. Det gäller

 • kommun och andra fristående skolor
 • organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna
  • aktiebolag
  • ekonomisk förening
  • enskild firma
  • handelsbolag eller kommanditbolag.

Tio arbetsdagar innan bidraget stänger

Vissa behöver ha sina förberedelser klara tio arbetsdagar innan bidraget stänger. Det gäller

 • organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

Kommun eller fristående skola

Utse ett ombud

För att ni ska kunna söka statsbidrag från Skolverket måste ni utse en person som får högsta ansvaret för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.

Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in in e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.

Friskolor behöver tillstånd från Skolinspektionen

Friskolor ska även ha ett tillstånd från Skolinspektionen som har börjat gälla för att kunna ansöka om statsbidrag. Det går dock att göra förberedelserna redan innan detta.

Vem får vara ombud?

Den person som ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det kan vara en förvaltningschef, vd eller ordförande. Det går också att utse en annan person till ombud, men det ska då styrkas med en delegationsordning, ett protokollsutdrag eller en fullmakt.

I kontaktformuläret till vår support hittar du fler instruktioner om vilket underlag som behövs i just ert fall.

Kontakta oss

Så blir du ombud

 1. Meddela oss att vi ska lägga till dig som ombud och bifoga underlag enligt instruktionerna i kontaktformuläret. Om ni har ett ombud sedan tidigare gäller andra regler. Mejla supporten för e-tjänsten på statsbidrag.administration@skolverket.se och skriv vilket organisationsnummer det gäller.
 2. Vi skickar ett mejl till dig med instruktioner om hur du ansöker.
 3. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.
 4. Vi tar emot och handlägger din ansökan om att bli ombud.
 5. Du får ett mejl om att vi har godkänt dig som ombud samt ett beslut på posten. Nu kan du logga in med e-legitimation. Vi skickar beslutet till den officiella postadress som vi har registrerad för er organisation. Spara beslutet.

Fristående förskola eller andra organisationer

Det här gäller dig som driver en organisation med anknytning till skola, undervisning eller lärande, till exempel

 • science center
 • läxhjälpsverksamhet
 • lärcentrum
 • ämneslärarorganisationer
 • internationella vetenskapstävlingar
 • komvux utförare.

Det gäller också för fristående förskolor, folkhögskolor, andra statliga enheter samt landsting, regioner och kommunalförbund om dessa inte är registrerade som en huvudman för av de skolformer som är tillståndspliktiga från Skolinspektionen.

Registrera er organisation. Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in i e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.

Registrera organisationen

För att ni ska kunna söka bidrag via e-tjänsten måste ni börja med att registrera er organisation hos Skolverket. Vi behöver ha uppgifter om till exempel postadress, e-post och bank- eller plusgirokonto. Även om ni skickar in en ansökan via e-post måste ni registrera er verksamhet för att vi ska kunna handlägga er ansökan. Ni måste ha ett organisationsnummer för att kunna registrera er organisation.

Så registrerar ni organisationen

 1. Mejla supporten för e-tjänsten på statsbidrag.e-tjanst@skolverket.se. Skriv ”Registrera organisation” i ämnesraden.
 2. Vi kontrollerar vad som gäller för er organisation och skickar er ett mejl med en fil som ni behöver fylla i och skicka tillbaka till oss. Filens innehåll används sedan för att registrera er verksamhet till vårt digitala register.
 3. När vi har handlagt ärendet återkommer vi med instruktioner för nästa steg, ombudskapsansökan. Beroende på när på året registreringen görs kan handläggningstiden variera innan vi återkommer med svar.

Utse ett ombud

För att kunna söka statsbidrag från Skolverket måste organisationen utse en person som får högsta ansvar för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.

Vem får vara ombud?

Den person ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal s.k. firmatecknare. Det är vanligen en ordförande, kassör, generalsekreterare eller VD. Vi behöver ha underlag som styrker din rätt att företräda organisationen. Vilket underlag som krävs beror på organisationens juridiska form och den befattning du som ansöker om att bli ombud har. Under registreringsprocessen i steg 1 ovan får du mer information om vilket underlag vi behöver från dig.

Så blir du ombud

 1. När vi registrerat er organisation skickar vi ett mejl till er officiella e-postadress med instruktioner om hur du ansöker om att bli ombud. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.
 2. När vi har godkänt dig som ombud får du ett mejl och ett beslut på posten. Nu kan du logga in med e-legitimation. Spara beslutet.

För att underlätta handläggningen ber vi er att skicka in alla handlingar och kompletterande underlag gällande ombudskap via kontaktformuläret i första hand och i andra hand hänvisa till ärendenummer från kontaktformuläret så vi lätt kan koppla handlingen till rätt ärende. Vi ber er att inte skicka oss inskannat material direkt från skannern då sådant material är extra svårt att hantera.

Användarkonton och behörigheter

För att kunna använda e-tjänsten måste du vara en godkänd användare. Du blir inbjuden av en kollega i din organisation som är användare i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överföras eftersom Skolverket måste kunna säkerställa identiteten på den som ansöker om bidrag.

Om du inte vet vem som är ombud i din organisation kan du kontakta supporten så hjälper vi dig.

Kontakta supporten för e-tjänsten för statsbidrag

Fördela behörigheter till användare

För att organisationer ska kunna fördela arbetet med statsbidrag i e-tjänsten finns fyra olika behörigheter. De avgör vad en användare kan göra när hen hanterar ett bidrag. Gör en arbetsfördelning som passar er organisation, ni kan vara hur många ni vill som arbetar med att söka bidrag.

Exempel på fördelning av behörigheter i en organisation som söker två bidrag:

Det finns två olika behörighetsstrukturer. En där man har ett mellanled med uppgiftssamordnare och sedan uppgiftslämnare (bidrag 1) och en behörighetsstruktur där man går direkt till uppgiftslämnare (bidrag 2).

Översikt vad behörigheterna kan göra

Här får du en överblick över vad personer med olika behörigheter i e-tjänsten kan göra.

Behörigheter i e-tjänsten för statsbidrag


Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Uppgiftslämnare

Påbörja ärende

Ja

Ja

Nej

Nej

Fylla i uppgifter i listor i ansökan eller rekvisition

Ja

Ja

Ja

Ja

Fyll i uppgifter i listor i redovisning

Ja

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter i kalkyler eller enkätfrågor

Ja

Ja

Ja

Nej

Skicka in ansökan, rekvisition, redovisning

Ja

Ja

Nej

Nej

Skicka in komplettering

Ja

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftslämnare

Ja

Ja

Ja

Nej


Varje organisation som vill söka statsbidrag från Skolverket måste ha ett ombud för e-tjänsten. Ombudet godkänns av Skolverket och är ansvarig för alla bidrag som hanteras via e-tjänsten samt för organisationens övriga användare. Ombudet har mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, vd eller ordförande. Annan person kan också vara ombud men detta ska då styrkas med delegationsordning, protokollsutdrag eller fullmakt. I kontaktformuläret till vår support hittar du ytterligare instruktioner för vilket underlag som behövs i just ert fall och en mall för fullmakter.

Ombudet kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begära utbetalningar och lämna redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i ansökan, begäran om utbetalning och redovisningar.
 • skicka in alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar.

Representanten har tillgång till alla statsbidrag som organisationen kan söka. Representanten är någon som har beslutanderätt och rätt att företräda organisationen, till exempel en rektor eller chef inom förvaltningen.

Representanten kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • skicka in alla ärenden.

Representanten kan inte

 • bjuda in, godkänna eller ta bort representanter.

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftssamordnare till flera statsbidrag. Uppgiftssamordnare kan vara någon som finns centralt i organisationen och som har ansvar för att samordna en bidragsansökan.

Uppgiftssamordnaren kan

 • bjuda in och godkänna uppgiftslämnare
 • lämna uppgifter i en ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • göra kompletteringar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • se beslut.

Uppgiftssamordnaren kan inte

 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftslämnare till ett flertal statsbidrag.

Det är endast i statsbidrag som har listor med uppgifter om till exempel skolenheter, lärare eller elever som det kan vara bra att ha användare med behörigheten uppgiftslämnare. Det gäller till exempel i statsbidragen för lärarlönelyftet och karriärtjänster. I bidrag där inga listor ska fyllas i finns det ingen funktion med behörigheten.

Uppgiftslämnaren kan

 • lämna uppgifter som förekommer i listor i ansökningar och rekvisitioner, det kan vara listor över skolenheter, lärare eller elever
 • bara se och ändra de uppgifter de själva har lämnat.

Uppgiftslämnaren kan inte

 • påbörja ett ärende
 • fylla i uppgifter som förekommer i kalkyler, till exempel budget, kostnadsredovisning eller enkätfrågor
 • fylla i listor i redovisningar
 • skicka in ansökningar, rekvisitioner och redovisningar
 • se beslut
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Lägg till ny användare

Du som är användare med behörigheten ombud, representant och uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare. Men det går bara att ge en lägre behörighetsgrad till en ny användare. Om du är uppgiftssamordnare för ett visst bidrag kan du till exempel bjuda in en användare som uppgiftslämnare för det bidraget, men inte som uppgiftssamordnare.

Både du som bjuder in eller godkänner en ny användare och du som ska registrera dig som ny användare måste använda rätt webbläsare för att det ska fungera. Informera de kollegor du planerar att bjuda in till e-tjänsten så att de vet vad som gäller.

Läs mer under Vad kan jag testa om jag upplever problem med e-tjänsten? Länk till annan webbplats.

Du som redan är användare

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, klicka därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten.
 4. Klicka på Lägg till under den behörighet som du önskar ge den nya användaren.
 5. Skriv in e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Bjud in.

Du som ska bli användare

Du ska nu ha fått ett mejl med en länk för att registrera dina personuppgifter. Du måste göra det inom 14 dagar.

 1. Öppna länken i webbläsaren Chrome eller Firefox.
 2. Du får nu en möjlighet att återanvända ett befintligt konto i e-tjänsten. Om du redan har ett konto i e-tjänsten för statsbidrag behöver du välja Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten och logga in.
 3. Fyll i dina personuppgifter och skicka in.

Du som redan är användare

När användaren har registrerat sina personuppgifter får du ett mejl om att godkänna ansökan om att bli användare. Det måste du göra inom två veckor.

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Godkänn och avslå användare.
 3. Klicka på den person du vill godkänna (namnet ska bli markerat) och klicka därefter på godkänn. Nu kan den nya användaren logga in i e-tjänsten med Mobilt bank-id eller med hjälp av inloggningsmatrisen.

Bra att veta

 • När du bjuder in en person kan du bara göra det i ett bidrag, därefter måste registreringen slutföras innan du kan ge personen behörighet i ytterligare bidrag för samma organisation.
 • Om den du bjuder in inte får något mejl, be denne titta om mejlet felaktigt hamnat i e-postens skräpkorg. I andra hand kan du se efter om adressen no-reply@skolverket.se är blockerad i er mejlservers inställningar.

Du kan läsa våra frågor och svar om att hantera användarkonton, om du till exempel har frågor om

 • varför du inte kan registrera dina personuppgifter som inbjuden användare
 • hur man fördelar behörighet till flera bidrag
 • hur man ger en befintlig användare högre behörighet i befintligt bidrag
 • hur man ger behörighet till en person som ska ha åtkomst till flera olika organisationer.

Vanliga frågor och svar om att hantera användarkonton

Om ni behöver byta ombud

Om ni redan har ett ombud i e-tjänsten och behöver byta ska befintligt ombud själv meddela oss när hen inte längre ska vara ombud och vem som ska ta över.

Kontakta e-tjänsten för statsbidrag genom att mejla statsbidrag.e‑tjanst@skolverket.se. Mejlet ska innehålla det organisationsnummer som ärendet gäller och en mejladress till den som ska bli ombud.

Frågor om inloggning

För att kunna logga in måste du ha ett användarkonto. Läs mer om detta under avsnittet Användarkonton och behörigheter.

Alla användare kan logga in med e-legitimation.

Om du har tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. Andra problem med ditt Mobila bank-id kan du få hjälp med på supportsidan:

Support för Mobilt bank-id Länk till annan webbplats.

Du kan använda dina inloggningsuppgifter för Bedömningsportalen om du begär det när du registrerar dina personuppgifter. Det kan du alltså göra efter att din kollega bjuder in dig som användare till e-tjänsten.

När du får ett första e-postmeddelande om e-tjänsten ska du registrera dina personliga uppgifter. Om du vill använda dina uppgifter för Bedömningsportalen klickar du i Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten. Sedan loggar du in med dina befintliga användaruppgifter.

Det här är det enda tillfälle då du kan göra det här valet.

Frågor om ansökan för statsbidrag

En bekräftelse med ärendets diarienummer skickas via mejl till den som har skickat in ärendet och den eller de kontaktpersoner som har angetts i ärendet. Om du inte har fått en bekräftelse ett par timmar efter att du har skickat in ärendet är det viktigt att du kontaktar Skolverket för att se till att ärendet har kommit in till oss.

Börja med att kontrollera om någon annan användare med behörighet som representant eller ombud kan skicka in ärendet.

Läs också frågan:

Vad kan jag börja med att kontrollera själv när jag har problem med e-tjänsten e-tjänst för statsbidrag?

Om detta inte hjälper kan du i vissa fall få skicka in en sen ansökan. Det beror på vilka villkor som finns för ansökningsförfarandet i förordning eller föreskrift. Grundregeln är följande:

 • Du ska kunna bevisa att skälet till sen ansökan beror på tekniskt fel i Skolverkets e-tjänst. Inloggningsproblem som beror på fel behörighet, inkorrekta inloggningsuppgifter eller handhavandefel räknas inte som tillräckligt skäl för att skicka in en sen ansökan.
 • Det är ditt ansvar att meddela att du har haft problem med att skicka in ärendet via mejl före bidragets sista ansökningsdatum.

Det bästa sättet för dig att kunna styrka att du har haft tekniska problem är att ta ett skärmklipp där felet uppstår samt vad du gjorde precis före det att felet uppstod (om du kan upprepa steget innan felet uppkom).

Lathund för att ta ett skärmklipp Pdf, 205 kB.

Frågor om att hantera användare och behörigheter

Nej, en organisation får bara ha ett ombud. Det gäller även kommuner oavsett hur kommunen har valt att organisera sina förvaltningar.

Du kan i stället lägga till din kollega som representant om du vill att hen ska ha tillgång till alla statsbidrag.

Läs mer om behörigheten representant

Om ni behöver byta ombud

När du bjuder in en ny användare som ska få behörigheter till olika bidrag är det viktigt att först bjuda in användaren till ett bidrag. När användaren är godkänd kan du tilldela behörigheter för flera bidrag.

Steg 1: Bjud in användaren till ett bidrag

Följ instruktionerna här:

Lägg till eller bli ny användare

Steg 2: Tilldela behörigheter för flera bidrag

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till och ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten.
 4. Klicka på Lägg till under den behörighet som du vill ge.
 5. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Nu är behörigheten tillagd och användaren får då en bekräftelse på att den har fått behörighet för ytterligare bidrag.
Hur tilldelar jag en person flera personligheter Statsbidrag

Det här gäller dig som ska vara representant, uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare

Gör så här:

Steg 1: Bli inbjuden

En behörig användare i den organisation du behöver behörighet för bjuder in dig som användare. Läs mer på Lägg till ny användare.

Steg 2: Registrera dig

Du ska nu ha fått ett mejl med en länk för att registrera dina personuppgifter. Du måste göra detta inom 14 dagar.

 1. Öppna länken i webbläsaren Chrome eller Firefox.
 2. Du får nu en möjlighet att återanvända ett befintligt konto i e-tjänsten. På frågan om du redan har ett användarkonto välj Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten.
 3. Logga in med dina befintliga uppgifter.
 4. Komplettera registreringen med relevanta uppgifter (dessa ersätter de kontaktuppgifter du haft tidigare) och skicka in.

Steg 3: Godkänn registrering

Den som bjöd in dig till den nya organisationen behöver nu godkänna din registrering. Efter det är allt klart. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.

Om du vill bli ombud för ytterligare organisation, gör så här:

 1. Kontakta supporten för e-tjänst statsbidrag.
 2. Supporten skickar dig instruktioner om hur du ansöker.
 3. I ansökan ska du ange samma e-postadress som du har på ditt befintliga konto.
 4. När din ansökan är godkänd får du ett mejl. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.


Om personen ska bli uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare och har behörighet till minst två (2) bidrag, gör så här:

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj det bidrag det gäller i rullisten.
 4. Klicka på personens namn så att namnet blir markerat.
 5. Klicka på Ta bort markerade behörigheter.
 6. Klicka på Lägg till under rutan uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare.
 7. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått en annan behörighet.

Om personen ska bli representant, gör så här:

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten som användaren inte har tillgång till idag.
 4. Klicka på Lägg till under rutan representant.
 5. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått en annan behörighet. Behörigheten som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare försvinner automatiskt.

Felmeddelandet kan uppstå av olika anledningar.

 1. Det här felet kan uppstå när länken i mejlet där du uppmanas att registrera dina uppgifter har blivit ogiltig. Länken fungerar bara vid ett tillfälle och under 14 dagar. Be om en ny inbjudan om att bli användare från den person som bjöd in dig förra gången.
 2. Det här felet kan också uppstå om du har blivit inbjuden till en organisation där du redan är godkänd som användare. I så fall kan du bortse från inbjudan. Om du ska ha ytterligare behörigheter ska du ta kontakt med den person som bjöd in dig.
  Följ instruktionerna på Hur ger jag en person behörighet i flera bidrag?/Hur ger jag behörighet till en person som redan är användare?
 3. Det här felet kan också uppstå om du har registrerat ett användarkonto till e-tjänst för statsbidrag, men ännu inte blivit godkänd av den person som bjöd in dig. Påminn i så fall hen om att godkänna dig som användare.

Det här felet kan dyka upp av ett flertal olika anledningar. Börja med att kontrollera att du använder en av de godkända webbläsarna för e-tjänsten. Hjälper inte detta så testa att använda en annan dator. Hjälper inte heller detta så pröva igen vid ett senare tillfälle, det kan vara en tillfällig störning.

När du lägger till en ny användare ska du först lägga till dem på ett bidrag även om de ska ha behörighet för flera. Användaren behöver sedan slutföra processen för att bli användare innan du kan lägga till behörighet för fler bidrag.

Felmeddelandet innebär att användaren redan har fått en inbjudan inom en 14-dagarsperiod och därför inte kan bjudas in på nytt. Funktionen finns till för att förhindra att det skapas dubbla konton.

Läs mer på Hur ger jag en person behörighet i flera bidrag?/Hur ger jag behörighet till en person som redan är användare?

Observera att dina kontaktuppgifter inte ändras i de handlingar som redan har skickats in till oss.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidrag

Du anger dina kontaktuppgiter genom att gå in på menyvalet MIna uppgifter

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Du kan själv ändra telefonnummer, mejladress, befattning och lösenord till ditt användarkonto. Klicka på Inloggad, Namn och sedan på Mina uppgifter.

Du som är användare med behörigheten ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare och ta bort gamla användare. Men det går bara att ta bort en användare med lägre behörighetsgrad än den man själv har. Om du är uppgiftssamordnare kan du till exempel ta bort en användare som har behörighet som uppgiftslämnare, men du kan inte ta bort en användare som har behörigheten uppgiftssamordnare eller representant.

Gör så här

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Därefter, klicka på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till och ta bort behörigheter.
 3. Välj det bidrag som användaren har behörighet till i rullistan. Hitta personen som du vill ta bort under rätt behörighetskategori och markera personen. Tryck sedan på knappen Ta bort markerade behörigheter. Personen har nu inte behörighet till det bidraget.
 4. När personens alla behörigheter har tagits bort försvinner användarkontot.

Bra att veta

 • Om personen har behörighet som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare till flera bidrag behöver behörigheten tas bort från vart och ett av bidragen för att användarkontot ska avslutas.
 • Om personen har behörighet som representant behöver du bara välja ett valfritt bidrag att ta bort personen ifrån (se steg 3 i listan ovan) så kommer personens representant behörighet för samtliga bidrag tas bort.
 • Klicka på Hantera användarkonton för att se alla behörigheter som personen har.

Vad kan jag göra om jag upplever problem med e-tjänsten?

Det finns flera saker du själv kan börja med att testa om du upplever problem med e-tjänsten:

 1. Klicka på Logga ut och logga därefter in på nytt.
 2. Starta om datorn.
 3. Se till att du använder rätt webbläsare. Om du har testat med en av dessa webbläsare och det inte hjälper rekommenderar vi att du testar med en annan av nedan nämnda webbläsare. Du måste ha en av dessa webbläsare när du använder e-tjänsten: Firefox: 58.0 eller nyare (rekommenderas), Safari: 9.0 eller nyare eller Chrome: 70.0 eller nyare (rekommenderas).
 4. Se till att din dator klarar de tekniska kraven för att kunna använda e-tjänsten. För att använda e-tjänsten måste din webbläsare ha samma så kallade systemtyp (64/32 bit) som datorn. Din webbläsare måste också tillåta javascript. E-tjänsten är inte anpassad för att användas av mobila enheter, det vill säga mobiltelefoner och surfplattor. E-tjänsten kan fungera med dessa enheter men det är inget vi kan garantera och inget vi kan lämna support på om du får problem. Använder du en mobil enhet och får problem behöver du testa med en laptop eller stationär dator istället.
 5. Prova att logga in i e-tjänsten via en inkognitoflik i antingen Google Chrome eller Mozilla Firefox.
 6. Rensa cacheminnet i din webbläsare. Om du inte vet hur man rensar cacheminnet hittar du hjälp i vår lathund. Så rensar du cacheminnet i de vanligaste webbläsarna. Länk till annan webbplats.
 7. Om du har möjlighet, se efter om en kollega som har ett konto upplever samma problem.
 8. Om du upplever problem med Excel-blanketterna. För att använda de blanketter Skolverket tillhandahåller i vissa bidrag behöver du använda Microsoft Office 2007 eller senare. Du måste också se till att filen sparas i filformaten .xlsx eller .xls.

Tillgänglighet för e-tjänsten

Skolverket står bakom e-tjänsten för statsbidrag. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur e-tjänsten för statsbidrag uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Vi redovisar också eventuella kända tillgänglighetsproblem och beskriver hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Tillgänglighet för e-tjänsten

Uppgifter om organisationer och personer

Här kan du se vilka uppgifter vi har om organisationer som söker statsbidrag och personer som har ett användarkonto i e-tjänsten för statsbidrag. Du kan även se hur hur du ändrar uppgifterna.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidrag

Det är organisationerna själva som har ansvar för att uppgifterna är korrekta och för att informera oss om eventuella förändringar.

Villkor för användarkonto i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten för statsbidrag måste du ha ett personligt konto. När du ansöker om ett konto godkänner du villkoren för e-tjänsten.

Villkor för användare i e-tjänsten för statsbidrag

Kontakt

Om du har frågor om att bli användare eller om dina behörigheter ska du kontakta den som har behörigheten ombud eller representant i din organisation.

Supporten för e-tjänsten för statsbidrag

Om du har tekniska problem med e-tjänsten för statsbidrag kan du kontakta vår support för e-tjänsten. Välj "Tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster".

Kontakta supporten för e-tjänsten för statsbidrag

Vi kan hjälpa dig med frågor som handlar om

 • inloggning i e-tjänsten för statsbidrag
 • hantering av användare och behörigheter
 • tekniska fel i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi kan inte svara på frågor om

 • bidragsspecifika frågor så som blanketter, regler eller när utbetalning av statsbidraget sker
 • allmänna frågor om statsbidrag
 • begäran om allmän handling
 • bedömningsportalen eller behörighetssystem för e-tjänster
 • andra e-tjänster eller portaler som Skolverket ansvarar för.

Om du har frågor om ett specifikt statsbidrag ska du mejla till det bidragets egen mejladress som du hittar på dess sida här på skolverket.se.

Ring oss

Du kan även ringa oss på 08-527 332 00. Välj knappval 4 för tekniska frågor om Skolverkets e-tjänster. Våra telefontider är

 • måndag, onsdag och fredag klockan 9–11
 • tisdag och torsdag klockan 9–11 och 13–15.
Senast uppdaterad 03 juni 2024

Innehåll på denna sida