Ändrad sekretesspolicy kommer sannolikt påverka statsbidragshanteringen och e-tjänsten. Därför kan viss information komma att ändras inom kort.

Läs mer om hur förändrad sekretsspolicy påverkar tillgång till viss statistiklänk till annan webbplats

Så här använder du e-tjänsten för statsbidrag

I e-tjänsten för statsbidrag kan du ansöka om, begära ut och redovisa statsbidrag. Du kan också se dina beslut. På denna sida har vi samlat information om hur du som söker statsbidrag använder e-tjänsten. Längst ner finns ett avsnitt med vanliga frågor och svar som täcker upp alla de vanligaste frågorna.

Logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats (tidigare Mina sidor).

Driftsinformation

Här anger vi kända generella buggar och eventuell annan aktuell driftsinformation.

Kända buggar

 • Webbläsaren Edge kan inte användas med e-tjänsten för statsbidrag. Den orsakar problem med att blanketter blir oläsliga och att administrera användare inte funkar.
 • Vid sökning av beslut måste det anges ett datumintervall annars dyker ett felmeddelande upp.

Första gången ni ansöker via e-tjänsten

Första gången er organisation ska ansöka om statsbidrag i e-tjänsten behöver ni göra förberedelser för att få tillgång till systemet. Ni behöver göra förberedelserna i god tid innan det är dags att ansöka om statsbidrag via e-tjänsten.

När ska förberedelserna vara gjorda?

Första gången man ska ansöka via e-tjänsten behöver förberedelser göras för att ni ska kunna få ett användarkonto att logga in i e-tjänsten med. Sista datum för förberedelser är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Nedan tidsgränser gäller för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut. Om ni är osäkra på om er organisation redan har registrerats så kontakta supporten.

Om ni kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Ni kommer däremot att behöva registrera er verksamhet oavsett för att er ansökan ska kunna handläggas. Mejla i så fall till bidragets mejladress. E-postadress finns på bidragets webbsida. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag här:

Hitta och välj statsbidraglänk till annan webbplats

Förberedelser klara senast


Kommun och andra fristående skolor

5 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

5 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

10 arbetsdagar före bidraget stänger

 

Första gången man ska ansöka via e-tjänsten behöver förberedelser göras för att ni ska kunna få ett användarkonto att logga in i e-tjänsten med. Sista datum för förberedelser är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Nedan tidsgränser gäller för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut. Om ni är osäkra på om er organisation redan har registrerats så kontakta supporten.

Om ni kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka men det behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Ni kommer däremot att behöva registrera er verksamhet oavsett för att er ansökan ska kunna handläggas. Mejla i så fall till bidragets mejladress. E-postadress finns på bidragets webbsida. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag här:

Hitta och välj statsbidraglänk till annan webbplats

Förberedelser klara senast


Kommun och andra fristående skolor

5 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handels/kommanditbolag

5 arbetsdagar före bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet samt fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

10 arbetsdagar före bidraget stänger

 

Kommun eller fristående skola

Utse ett ombud

För att ni ska kunna söka statsbidrag från Skolverket måste ni utse en person som får högsta ansvaret för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.


Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in in e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.


Särskilda punkter för friskolor att tänka på:

 • Friskolor ska även ha ett tillstånd från Skolinspektionen som har börjat gälla för att kunna ansöka om statsbidrag, ni kan däremot göra förberedelserna redan innan.

Vem får vara ombud?

Den person som ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det kan vara en förvaltningschef, vd eller ordförande. Det går också att utse en annan person till ombud, men det ska då styrkas med en delegationsordning, ett protokollsutdrag eller en fullmakt.

I kontaktformuläret till vår support hittar du fler instruktioner om vilket underlag som behövs i just ert fall. Välj alternativet Bli eller byta ombud på frågan Vad gäller din fråga?.

Så här blir du ombud

1. Meddela Skolverket att vi ska lägga till dig som ombud och bifoga underlag enligt instruktionerna i kontaktformuläret.
Om ni har ett ombud sedan tidigare gäller andra regler
Kontakta supporten för e-tjänst statsbidraglänk till annan webbplats

2. Skolverket skickar ett mejl till dig med instruktioner om hur du ansöker.

3. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.

4. Skolverket tar emot och handlägger din ansökan om att bli ombud.

5. Du får ett mejl om att vi har godkänt dig som ombud samt ett beslut på posten. Nu kan du logga in med Mobilt BankID och med inloggningsdosa om du har beställt en sådan. Vi skickar beslutet och inloggningsdosan till den officiella postadress som vi har registrerad för er organisation. Spara beslutet.

Utse ett ombud

För att ni ska kunna söka statsbidrag från Skolverket måste ni utse en person som får högsta ansvaret för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.


Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in in e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.


Särskilda punkter för friskolor att tänka på:

 • Friskolor ska även ha ett tillstånd från Skolinspektionen som har börjat gälla för att kunna ansöka om statsbidrag, ni kan däremot göra förberedelserna redan innan.

Vem får vara ombud?

Den person som ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det kan vara en förvaltningschef, vd eller ordförande. Det går också att utse en annan person till ombud, men det ska då styrkas med en delegationsordning, ett protokollsutdrag eller en fullmakt.

I kontaktformuläret till vår support hittar du fler instruktioner om vilket underlag som behövs i just ert fall. Välj alternativet Bli eller byta ombud på frågan Vad gäller din fråga?.

Så här blir du ombud

1. Meddela Skolverket att vi ska lägga till dig som ombud och bifoga underlag enligt instruktionerna i kontaktformuläret.
Om ni har ett ombud sedan tidigare gäller andra regler
Kontakta supporten för e-tjänst statsbidraglänk till annan webbplats

2. Skolverket skickar ett mejl till dig med instruktioner om hur du ansöker.

3. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.

4. Skolverket tar emot och handlägger din ansökan om att bli ombud.

5. Du får ett mejl om att vi har godkänt dig som ombud samt ett beslut på posten. Nu kan du logga in med Mobilt BankID och med inloggningsdosa om du har beställt en sådan. Vi skickar beslutet och inloggningsdosan till den officiella postadress som vi har registrerad för er organisation. Spara beslutet.

Fristående förskola eller andra organisationer

Det här gäller dig som driver en organisation med anknytning till skola, undervisning eller lärande, till exempel

 • science center
 • läxhjälpsverksamhet
 • lärcentrum
 • ämneslärarorganisationer
 • internationella vetenskapstävlingar
 • komvux utförare

Det gäller också för fristående förskolor, folkhögskolor, andra statliga enheter samt landsting, regioner och kommunalförbund om dessa inte är registrerade som en huvudman för av de skolformer som är tillståndspliktiga från Skolinspektionen.


Registrera er organisation. Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in i e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.


Registrera er organisation

För att ni ska kunna söka bidrag via e-tjänsten måste ni börja med att registrera er organisation hos Skolverket. Vi behöver ha uppgifter om till exempel postadress, e-post och bank- eller plusgirokonto. Även om ni skickar in en ansökan via e-post måste ni registrera er verksamhet för att vi ska kunna handlägga er ansökan. Ni måste ha ett organisationsnummer för att kunna registrera er organisation.

Så här registrerar ni er organisation

 1. Mejla oss. Ange vilket bidrag ni vill söka och ert organisationsnummer.
  statsbidrag.e-tjanst@skolverket.se
 2. Vi kontrollerar vad som gäller för er organisation och skickar er ett mejl med en registreringslänk om ni inte finns med sedan tidigare.
 3. Fyll i uppgifterna.
 4. När vi handlagt ärendet återkommer vi med instruktioner för nästa steg. Beroende på när på året registreringen görs kan handläggningstiden variera innan vi återkommer med svar.

Utse ett ombud

För att kunna söka statsbidrag från Skolverket måste organisationen utse en person som får högsta ansvar för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.


Vem får vara ombud?

Den person ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal s.k. firmatecknare. Det är vanligen en ordförande, kassör, generalsekreterare eller VD. Vi behöver ha underlag som styrker din rätt att företräda organisationen. Vilket underlag som krävs beror på organisationens juridiska form och den befattning du som ansöker om att bli ombud har. Under registreringsprocessen i steg 1 ovan får du mer information om vilket underlag vi behöver från dig.

Så här blir du ombud:

 1. Förbered och skicka in det underlag som Skolverket behöver för att kunna godkänna din ansökan om ombudskap. Vilket underlag det handlar om står i kontaktformuläret. När du har registrerat organisationens uppgifter får du ett mejl där det står vilka uppgifter vi behöver.
 2. När vi registrerat er organisation skickar vi ett mejl till er officiella e-postadress med instruktioner om hur du ansöker om att bli ombud. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.
 3. När vi har godkänt dig som ombud får du ett mejl och ett beslut på posten. Nu kan du logga in med Mobilt BankID och med inloggningsdosa om du har valt en sådan. Spara beslutet.

För att underlätta handläggningen ber vi er att skicka in alla handlingar och kompletterande underlag gällande ombudskap via kontaktformuläret i första hand och i andra hand hänvisa till ärendenummer från kontaktformuläret så vi lätt kan koppla handlingen till rätt ärende. Vi ber er att inte skicka oss inskannat material direkt från skannern då sådant material är extra svårt att hantera.

Det här gäller dig som driver en organisation med anknytning till skola, undervisning eller lärande, till exempel

 • science center
 • läxhjälpsverksamhet
 • lärcentrum
 • ämneslärarorganisationer
 • internationella vetenskapstävlingar
 • komvux utförare

Det gäller också för fristående förskolor, folkhögskolor, andra statliga enheter samt landsting, regioner och kommunalförbund om dessa inte är registrerade som en huvudman för av de skolformer som är tillståndspliktiga från Skolinspektionen.


Registrera er organisation. Ansök om att bli ombud. Därefter, logga in i e-tjänsten för statsbidrag och gör ansökan.


Registrera er organisation

För att ni ska kunna söka bidrag via e-tjänsten måste ni börja med att registrera er organisation hos Skolverket. Vi behöver ha uppgifter om till exempel postadress, e-post och bank- eller plusgirokonto. Även om ni skickar in en ansökan via e-post måste ni registrera er verksamhet för att vi ska kunna handlägga er ansökan. Ni måste ha ett organisationsnummer för att kunna registrera er organisation.

Så här registrerar ni er organisation

 1. Mejla oss. Ange vilket bidrag ni vill söka och ert organisationsnummer.
  statsbidrag.e-tjanst@skolverket.se
 2. Vi kontrollerar vad som gäller för er organisation och skickar er ett mejl med en registreringslänk om ni inte finns med sedan tidigare.
 3. Fyll i uppgifterna.
 4. När vi handlagt ärendet återkommer vi med instruktioner för nästa steg. Beroende på när på året registreringen görs kan handläggningstiden variera innan vi återkommer med svar.

Utse ett ombud

För att kunna söka statsbidrag från Skolverket måste organisationen utse en person som får högsta ansvar för ansökningarna i e-tjänsten, ett så kallat ombud. Det går bara att ha ett ombud per organisation i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.


Vem får vara ombud?

Den person ni utser till ombud ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal s.k. firmatecknare. Det är vanligen en ordförande, kassör, generalsekreterare eller VD. Vi behöver ha underlag som styrker din rätt att företräda organisationen. Vilket underlag som krävs beror på organisationens juridiska form och den befattning du som ansöker om att bli ombud har. Under registreringsprocessen i steg 1 ovan får du mer information om vilket underlag vi behöver från dig.

Så här blir du ombud:

 1. Förbered och skicka in det underlag som Skolverket behöver för att kunna godkänna din ansökan om ombudskap. Vilket underlag det handlar om står i kontaktformuläret. När du har registrerat organisationens uppgifter får du ett mejl där det står vilka uppgifter vi behöver.
 2. När vi registrerat er organisation skickar vi ett mejl till er officiella e-postadress med instruktioner om hur du ansöker om att bli ombud. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter. Du måste använda engångskoden inom 14 dagar, därefter blir den ogiltig.
 3. När vi har godkänt dig som ombud får du ett mejl och ett beslut på posten. Nu kan du logga in med Mobilt BankID och med inloggningsdosa om du har valt en sådan. Spara beslutet.

För att underlätta handläggningen ber vi er att skicka in alla handlingar och kompletterande underlag gällande ombudskap via kontaktformuläret i första hand och i andra hand hänvisa till ärendenummer från kontaktformuläret så vi lätt kan koppla handlingen till rätt ärende. Vi ber er att inte skicka oss inskannat material direkt från skannern då sådant material är extra svårt att hantera.

Användarkonton och behörigheter

För att kunna använda e-tjänsten måste du vara en godkänd användare. Du blir inbjuden av en kollega i din organisation som är användare i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eller överföras eftersom Skolverket måste kunna säkerställa identiteten på den som ansöker om bidrag.

Om du inte vet vem som är ombud i din organisation kan du kontakta supporten så hjälper vi dig.

Kontakta supporten för e-tjänst för statsbidrag länk till annan webbplats

Fördela behörigheter till användare

För att organisationer ska kunna fördela arbetet med statsbidrag i e-tjänsten finns fyra olika behörigheter. De avgör vad en användare kan göra när hen hanterar ett bidrag. Gör en arbetsfördelning som passar er organisation, ni kan vara hur många ni vill som arbetar med att söka bidrag.

Exempel på fördelning av behörigheter i en organisation som söker två bidrag:

Översikt vad behörigheterna kan göra

Översikt vad behörigheterna kan göra

Här får du en överblick över vad personer med olika behörigheter i e-tjänsten kan göra.

Behörigheter i e-tjänsten för statsbidrag


Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Uppgiftslämnare

Påbörja ärende

Ja

Ja

Nej

Nej

Fylla i uppgifter i listor i ansökan eller rekvisition

Ja

Ja

Ja

Ja

Fyll i uppgifter i listor i redovisning

Ja

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter i kalkyler eller enkätfrågor

Ja

Ja

Ja

Nej

Skicka in ansökan, rekvisition, redovisning

Ja

Ja

Nej

Nej

Skicka in komplettering

Ja

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftslämnare

Ja

Ja

Ja

Nej

 

Översikt vad behörigheterna kan göra

Här får du en överblick över vad personer med olika behörigheter i e-tjänsten kan göra.

Behörigheter i e-tjänsten för statsbidrag


Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Uppgiftslämnare

Påbörja ärende

Ja

Ja

Nej

Nej

Fylla i uppgifter i listor i ansökan eller rekvisition

Ja

Ja

Ja

Ja

Fyll i uppgifter i listor i redovisning

Ja

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter i kalkyler eller enkätfrågor

Ja

Ja

Ja

Nej

Skicka in ansökan, rekvisition, redovisning

Ja

Ja

Nej

Nej

Skicka in komplettering

Ja

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftslämnare

Ja

Ja

Ja

Nej

 

Ombud

Varje organisation som vill söka statsbidrag från Skolverket måste ha ett ombud för e-tjänsten. Ombudet godkänns av Skolverket och är ansvarig för alla bidrag som hanteras via e-tjänsten samt för organisationens övriga användare. Ombudet har mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, vd eller ordförande. Annan person kan också vara ombud men detta ska då styrkas med delegationsordning, protokollsutdrag eller fullmakt. I kontaktformuläret till vår support hittar du ytterligare instruktioner för vilket underlag som behövs i just ert fall och en mall för fullmakter.

Ombudet kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begära utbetalningar och lämna redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i ansökan, begäran om utbetalning och redovisningar.
 • skicka in alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar.

Varje organisation som vill söka statsbidrag från Skolverket måste ha ett ombud för e-tjänsten. Ombudet godkänns av Skolverket och är ansvarig för alla bidrag som hanteras via e-tjänsten samt för organisationens övriga användare. Ombudet har mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, vd eller ordförande. Annan person kan också vara ombud men detta ska då styrkas med delegationsordning, protokollsutdrag eller fullmakt. I kontaktformuläret till vår support hittar du ytterligare instruktioner för vilket underlag som behövs i just ert fall och en mall för fullmakter.

Ombudet kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begära utbetalningar och lämna redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i ansökan, begäran om utbetalning och redovisningar.
 • skicka in alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar.

Representant

Representanten har tillgång till alla statsbidrag som organisationen kan söka. Representanten är någon som har beslutanderätt och rätt att företräda organisationen, till exempel en rektor eller chef inom förvaltningen.

Representanten kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • skicka in alla ärenden.

Representanten kan inte

 • bjuda in, godkänna eller ta bort representanter.

Representanten har tillgång till alla statsbidrag som organisationen kan söka. Representanten är någon som har beslutanderätt och rätt att företräda organisationen, till exempel en rektor eller chef inom förvaltningen.

Representanten kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • skicka in alla ärenden.

Representanten kan inte

 • bjuda in, godkänna eller ta bort representanter.

Uppgiftssamordnare

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftssamordnare till flera statsbidrag. Uppgiftssamordnare kan vara någon som finns centralt i organisationen och som har ansvar för att samordna en bidragsansökan.

Uppgiftssamordnaren kan

 • bjuda in och godkänna uppgiftslämnare
 • lämna uppgifter i en ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • göra kompletteringar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • se beslut.

Uppgiftssamordnaren kan inte

 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftssamordnare till flera statsbidrag. Uppgiftssamordnare kan vara någon som finns centralt i organisationen och som har ansvar för att samordna en bidragsansökan.

Uppgiftssamordnaren kan

 • bjuda in och godkänna uppgiftslämnare
 • lämna uppgifter i en ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • göra kompletteringar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • se beslut.

Uppgiftssamordnaren kan inte

 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Uppgiftslämnare

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftslämnare till ett flertal statsbidrag.

Det är endast i statsbidrag som har listor med uppgifter om till exempel skolenheter, lärare eller elever som det kan vara bra att ha användare med behörigheten uppgiftslämnare. Det gäller till exempel i statsbidragen för lärarlönelyftet och karriärtjänster. I bidrag där inga listor ska fyllas i finns det ingen funktion med behörigheten.

Uppgiftslämnaren kan

 • lämna uppgifter som förekommer i listor i ansökningar och rekvisitioner, det kan vara listor över skolenheter, lärare eller elever
 • bara se och ändra de uppgifter de själva har lämnat.

Uppgiftslämnaren kan inte

 • påbörja ett ärende
 • fylla i uppgifter som förekommer i kalkyler, till exempel budget, kostnadsredovisning eller enkätfrågor
 • fylla i listor i redovisningar
 • skicka in ansökningar, rekvisitioner och redovisningar
 • se beslut
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftslämnare till ett flertal statsbidrag.

Det är endast i statsbidrag som har listor med uppgifter om till exempel skolenheter, lärare eller elever som det kan vara bra att ha användare med behörigheten uppgiftslämnare. Det gäller till exempel i statsbidragen för lärarlönelyftet och karriärtjänster. I bidrag där inga listor ska fyllas i finns det ingen funktion med behörigheten.

Uppgiftslämnaren kan

 • lämna uppgifter som förekommer i listor i ansökningar och rekvisitioner, det kan vara listor över skolenheter, lärare eller elever
 • bara se och ändra de uppgifter de själva har lämnat.

Uppgiftslämnaren kan inte

 • påbörja ett ärende
 • fylla i uppgifter som förekommer i kalkyler, till exempel budget, kostnadsredovisning eller enkätfrågor
 • fylla i listor i redovisningar
 • skicka in ansökningar, rekvisitioner och redovisningar
 • se beslut
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Lägg till ny användare

Du som är användare med behörigheten ombud, representant och uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare. Men det går bara att ge en lägre behörighetsgrad till en ny användare. Om du är uppgiftssamordnare för ett visst bidrag kan du till exempel bjuda in en användare som uppgiftslämnare för det bidraget, men inte som uppgiftssamordnare.

Både du som bjuder in eller godkänner en ny användare och du som ska registrera dig som ny användare måste använda rätt webbläsare för att det ska fungera. Informera de kollegor du planerar att bjuda in till e-tjänsten så att de vet vad som gäller.

Läs mer under Tekniska krav och felmeddelanden.

Så här lägger du till användare:

Steg 1. Du som redan är användare:

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, klicka därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten.
 4. Klicka på Lägg till under den behörighet som du önskar ge den nya användaren.
 5. Skriv in e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Bjud in.

Steg 2. Du som ska bli användare:

Du ska nu ha fått ett mejl med en länk för att registrera dina personuppgifter. Du måste göra det inom 14 dagar. 

 1. Öppna länken i webbläsaren Chrome eller Firefox.
 2. Du får nu en möjlighet att återanvända ett befintligt konto i e-tjänsten. Om du redan har ett konto i e-tjänsten för statsbidrag behöver du välja Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten och logga in.
 3. Fyll i dina personuppgifter och skicka in.

Steg 3. Du som redan är användare:

När användaren har registrerat sina personuppgifter får du ett mejl om att godkänna ansökan om att bli användare. Det måste du göra inom två veckor.

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Godkänn & avslå användare.
 3. Klicka på den person du vill godkänna (namnet ska bli markerat) och klicka därefter på godkänn. Nu kan den nya användaren logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller med hjälp av inloggningsmatrisen.

Bra att veta

 • När du bjuder in en person kan du bara göra det i ett bidrag, därefter måste registreringen slutföras innan du kan ge personen behörighet i ytterligare bidrag för samma organisation.
 • Om den du bjuder in inte får något mejl, be denne titta om mejlet felaktigt hamnat i e-postens skräpkorg. I andra hand kan du se efter om adressen no-reply@skolverket.se är blockerad i er mejlservers inställningar.

Om du söker svar på:

 • Varför du inte kan registrera dina personuppgifter som inbjuden användare,
 • hur man fördelar behörighet till flera bidrag,
 • hur man ger en befintlig användare högre behörighet i befintligt bidrag eller
 • hur man ger behörighet till en person som ska ha åtkomst till flera olika organisationer.

Besök då vår frågebank:

Vanliga frågor och svar om att hantera användarkonton

Om ni behöver byta ombud

Om ni redan har ett ombud i e-tjänsten och behöver byta ska befintligt ombud själv meddela Skolverket när hen inte längre ska vara ombud samt vem som ska ta över.

Kontakta e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Frågor om inloggning

Hur loggar jag in i e-tjänsten?

För att kunna logga in måste du ha ett användarkonto. Läs mer om detta under avsnittet Användarkonton och behörigheter.

Alla användare kan logga in med Mobilt BankID.

Om du har behörigheten ombud kan du även logga in med en inloggningsdosa tillsammans med användarnamn och lösenord om du valde en sådan när du fick ditt konto.

Om du har någon annan behörighet kan du logga in med en inloggningsmatris tillsammans med användarnamn och lösenord om du valde en sådan när du fick ditt konto.

För att kunna logga in måste du ha ett användarkonto. Läs mer om detta under avsnittet Användarkonton och behörigheter.

Alla användare kan logga in med Mobilt BankID.

Om du har behörigheten ombud kan du även logga in med en inloggningsdosa tillsammans med användarnamn och lösenord om du valde en sådan när du fick ditt konto.

Om du har någon annan behörighet kan du logga in med en inloggningsmatris tillsammans med användarnamn och lösenord om du valde en sådan när du fick ditt konto.

Hur får jag nya inloggningsuppgifter?

Om du redan är användare av e-tjänsten men glömt bort dina inloggningsuppgifter kan du få hjälp här:

Glömt mitt användarnamnlänk till annan webbplats
Glömt mitt lösenordlänk till annan webbplats

Om du inte får något mejl, ta hjälp av en kollega att kontrollera att den mejladress som är registrerad stämmer. Du kan också titta i e-postens skräpkorg.

Om du redan är användare av e-tjänsten men glömt bort dina inloggningsuppgifter kan du få hjälp här:

Glömt mitt användarnamnlänk till annan webbplats
Glömt mitt lösenordlänk till annan webbplats

Om du inte får något mejl, ta hjälp av en kollega att kontrollera att den mejladress som är registrerad stämmer. Du kan också titta i e-postens skräpkorg.

Hur får jag en ny inloggningsdosa?

Om du har Mobilt BankID kan du logga in med det i stället.

Om du inte vill använda Mobilt BankID och behöver en ny dosa kan du kontakta vår support.

Kontakta e-tjänsten för statsbidrag

Om du har Mobilt BankID kan du logga in med det i stället.

Om du inte vill använda Mobilt BankID och behöver en ny dosa kan du kontakta vår support.

Kontakta e-tjänsten för statsbidrag

Hur får jag ny inloggningsmatris?

Vänd dig till en användare i din organisation som har högre behörighet än du.

Ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan skicka ut en ny matris till alla användare som har en lägre behörighet än den de själva har.

Gör så här:

 • Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka sedan på Administrera användare.
 • Klicka på Hantera användarkonton.
 • Välj berörd användare. Markera namnet på personen.
 • Klicka på Skicka ny inloggningsmatris.

Användaren kommer nu att få ett mejl med en länk till en ny matris. Spara ner eller skriv ut matrisen eftersom länken bara är giltig vid ett tillfälle.

Vänd dig till en användare i din organisation som har högre behörighet än du.

Ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan skicka ut en ny matris till alla användare som har en lägre behörighet än den de själva har.

Gör så här:

 • Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka sedan på Administrera användare.
 • Klicka på Hantera användarkonton.
 • Välj berörd användare. Markera namnet på personen.
 • Klicka på Skicka ny inloggningsmatris.

Användaren kommer nu att få ett mejl med en länk till en ny matris. Spara ner eller skriv ut matrisen eftersom länken bara är giltig vid ett tillfälle.

Jag har blivit inbjuden och registrerat mina uppgifter, varför har jag inte fått inloggningsuppgifter?

Efter att du registrerat dina personuppgifter måste du bli godkänd av den som bjöd in dig.

Du måste bli godkänd av den som bjöd in dig inom 14 dagar efter det att du registrerat dina uppgifter. Annars behöver du bli inbjuden på nytt.

Lägg till eller bli ny användare

Efter att du registrerat dina personuppgifter måste du bli godkänd av den som bjöd in dig.

Du måste bli godkänd av den som bjöd in dig inom 14 dagar efter det att du registrerat dina uppgifter. Annars behöver du bli inbjuden på nytt.

Lägg till eller bli ny användare

Vad gör jag om sidan blir vit eller lila när jag försöker logga in?

Om du kommer till en tom eller vit sida beror det på länken du använder för att komma till inloggningssidan.

Om du loggar in via ett sparat bokmärke

Ändra den sparade adressen i bokmärket till minasidor.skolverket.se. Det ska inte stå någonting efter .se.

Om du skriver in adressen direkt i adressfältet

Ta bort allt efter skolverket.se/webcenter i adressfältet och tryck sedan enter.

Om du loggar in via en länk på Skolverket.se eller något material som Skolverket har skickat

Kontakta gärna supporten så att vi kan rätta eventuellt felaktiga länkar.

Om du kommer till en tom eller vit sida beror det på länken du använder för att komma till inloggningssidan.

Om du loggar in via ett sparat bokmärke

Ändra den sparade adressen i bokmärket till minasidor.skolverket.se. Det ska inte stå någonting efter .se.

Om du skriver in adressen direkt i adressfältet

Ta bort allt efter skolverket.se/webcenter i adressfältet och tryck sedan enter.

Om du loggar in via en länk på Skolverket.se eller något material som Skolverket har skickat

Kontakta gärna supporten så att vi kan rätta eventuellt felaktiga länkar.

Jag har problem att logga in med Mobilt BankID. Hur ska jag göra?

Om du har tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. Andra problem med ditt Mobila BankID kan du få hjälp med på supportsidan:

Support för Mobilt BankIDlänk till annan webbplats

Om du har tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. Andra problem med ditt Mobila BankID kan du få hjälp med på supportsidan:

Support för Mobilt BankIDlänk till annan webbplats

Kan jag logga in med mina inloggningsuppgifter för Bedömningsportalen?

Du kan använda dina inloggningsuppgifter för Bedömningsportalen om du begär det när du registrerar dina personuppgifter. Det kan du alltså göra efter att din kollega bjuder in dig som användare till e-tjänsten.

När du får ett första e-postmeddelande om e-tjänsten ska du registrera dina personliga uppgifter. Om du vill använda dina uppgifter för Bedömningsportalen klickar du i Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten. Sedan loggar du in med dina befintliga användaruppgifter.

Det här är det enda tillfälle då du kan göra det här valet.

Mina sidor

Text

Du kan använda dina inloggningsuppgifter för Bedömningsportalen om du begär det när du registrerar dina personuppgifter. Det kan du alltså göra efter att din kollega bjuder in dig som användare till e-tjänsten.

När du får ett första e-postmeddelande om e-tjänsten ska du registrera dina personliga uppgifter. Om du vill använda dina uppgifter för Bedömningsportalen klickar du i Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten. Sedan loggar du in med dina befintliga användaruppgifter.

Det här är det enda tillfälle då du kan göra det här valet.

Mina sidor

Text

Frågor om ansökan för statsbidrag

Hur kan jag veta om min ansökan är mottagen?

 

En bekräftelse med ärendets diarienummer skickas via e-post till den som skickat in ärendet samt den eller de kontaktpersoner som angetts i ärendet. Om du inte fått en bekräftelse ett par timmar efter att du skickat in ärendet är det viktigt att du kontaktar Skolverket för att se till att ärendet har kommit in till oss. Då kan vi kontrollera om vi har tagit emot ditt ärende.


 

En bekräftelse med ärendets diarienummer skickas via e-post till den som skickat in ärendet samt den eller de kontaktpersoner som angetts i ärendet. Om du inte fått en bekräftelse ett par timmar efter att du skickat in ärendet är det viktigt att du kontaktar Skolverket för att se till att ärendet har kommit in till oss. Då kan vi kontrollera om vi har tagit emot ditt ärende.


Det är sista dagen för att ansöka, begära ut eller redovisa. När jag försöker skicka iväg ärendet uppstår ett tekniskt fel. Vad ska jag göra?

Börja med att kontrollera om någon annan användare med behörighet som representant eller ombud kan skicka in ärendet. Läs också frågan Vad kan jag börja med att kontrollera själv när jag har problem med e-tjänsten e-tjänst för statsbidrag? under tekniska krav och felmeddelandenlänk till annan webbplats.

Om detta inte hjälper kan du i vissa fall få inkomma med en sen ansökan, det beror på vilka villkor som anges för ansökningsförfarandet i förordning eller föreskrift. Grundregeln är att

 • du ska kunna bevisa att skälet till sen ansökan beror på tekniskt fel i Skolverkets e-tjänst. Inloggningsproblem som beror på fel behörighet, inkorrekta inloggningsuppgifter eller handhavandefel räknas inte som tillräckligt skäl för att inkomma med sen ansökan.
 • det är ditt ansvar att meddela att du har haft problem med att skicka in ärendet via mejl innan bidragets sista ansökningsdatum.

Det bästa sättet för dig att kunna styrka att du har haft tekniska problem är att ta ett skärmklipp där felet uppstår samt vad du gjorde precis före det att felet uppstod (om du kan upprepa steget innan felet uppkom).

Lathund för att ta ett skärmklippPDF (pdf, 169 kB)

Börja med att kontrollera om någon annan användare med behörighet som representant eller ombud kan skicka in ärendet. Läs också frågan Vad kan jag börja med att kontrollera själv när jag har problem med e-tjänsten e-tjänst för statsbidrag? under tekniska krav och felmeddelandenlänk till annan webbplats.

Om detta inte hjälper kan du i vissa fall få inkomma med en sen ansökan, det beror på vilka villkor som anges för ansökningsförfarandet i förordning eller föreskrift. Grundregeln är att

 • du ska kunna bevisa att skälet till sen ansökan beror på tekniskt fel i Skolverkets e-tjänst. Inloggningsproblem som beror på fel behörighet, inkorrekta inloggningsuppgifter eller handhavandefel räknas inte som tillräckligt skäl för att inkomma med sen ansökan.
 • det är ditt ansvar att meddela att du har haft problem med att skicka in ärendet via mejl innan bidragets sista ansökningsdatum.

Det bästa sättet för dig att kunna styrka att du har haft tekniska problem är att ta ett skärmklipp där felet uppstår samt vad du gjorde precis före det att felet uppstod (om du kan upprepa steget innan felet uppkom).

Lathund för att ta ett skärmklippPDF (pdf, 169 kB)

Frågor om att hantera användare och behörigheter

Kan vi ha flera ombud för vår organisation?

Nej, en organisation får bara ha ett ombud. Du kan i stället lägga till din kollega som representant om du vill att hen ska ha tillgång till alla statsbidrag.

Läs mer om behörigheten representant

Om ni behöver byta ombud

Nej, en organisation får bara ha ett ombud. Du kan i stället lägga till din kollega som representant om du vill att hen ska ha tillgång till alla statsbidrag.

Läs mer om behörigheten representant

Om ni behöver byta ombud

Hur ger jag en person behörighet i flera bidrag? / Hur ger jag behörighet till en person som redan är användare?

När du bjuder in en ny användare som ska få behörigheter till olika bidrag är det viktigt att först bjuda in användaren till ett bidrag. När ansökan är godkänd kan du tilldela behörigheter för flera bidrag.

Bjud in användaren till ett bidrag

Lägg till eller bli ny användare

Tilldela behörigheter för flera bidrag

Logga in i e-tjänsten och klicka på din organisations namn. Klicka sedan på Administrera användare.

Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått behörighet för ytterligare bidrag.

Hur tilldelar jag en person flera personligheter Statsbidrag

När du bjuder in en ny användare som ska få behörigheter till olika bidrag är det viktigt att först bjuda in användaren till ett bidrag. När ansökan är godkänd kan du tilldela behörigheter för flera bidrag.

Bjud in användaren till ett bidrag

Lägg till eller bli ny användare

Tilldela behörigheter för flera bidrag

Logga in i e-tjänsten och klicka på din organisations namn. Klicka sedan på Administrera användare.

Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått behörighet för ytterligare bidrag.

Hur tilldelar jag en person flera personligheter Statsbidrag

Jag är redan användare för en organisation och behöver bli behörig i en annan organisation. Hur gör jag?

Det här gäller dig som ska vara representant, uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare

 1. En behörig användare i den organisation du behöver behörighet för bjuder in dig som användare.
 2. Du får ett mejl med en registreringslänk. Klicka på länken.
 3. I registreringsformuläret får du frågan om du redan har ett användarkonto. Svara Ja, jag vill komplettera.
 4. Logga in.
 5. Komplettera registreringen med relevanta uppgifter och skicka in.
 6. Den som bjöd in dig till den nya organisationen behöver nu godkänna din registrering. Efter det är allt klart. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.

Om du vill bli ombud för ytterligare organisation gör du så här:

 • Kontakta supporten för e-tjänst statsbidrag.
 • Supporten skickar dig instruktioner om hur du ansöker.
 • I ansökan ska du ange samma e-postadress som du har på ditt befintliga konto.
 • När din ansökan är godkänd får du ett mejl. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.

Det här gäller dig som ska vara representant, uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare

 1. En behörig användare i den organisation du behöver behörighet för bjuder in dig som användare.
 2. Du får ett mejl med en registreringslänk. Klicka på länken.
 3. I registreringsformuläret får du frågan om du redan har ett användarkonto. Svara Ja, jag vill komplettera.
 4. Logga in.
 5. Komplettera registreringen med relevanta uppgifter och skicka in.
 6. Den som bjöd in dig till den nya organisationen behöver nu godkänna din registrering. Efter det är allt klart. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.

Om du vill bli ombud för ytterligare organisation gör du så här:

 • Kontakta supporten för e-tjänst statsbidrag.
 • Supporten skickar dig instruktioner om hur du ansöker.
 • I ansökan ska du ange samma e-postadress som du har på ditt befintliga konto.
 • När din ansökan är godkänd får du ett mejl. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda.

Hur ger jag en befintlig användare en annan behörighet i det bidrag hen redan har tillgång till?

Om personen ska ges behörighet som representant

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten som användaren inte har tillgång till idag. Klicka på Lägg till under rutan representant
 4. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått en annan behörighet. Behörigheten som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare försvinner automatiskt

Om personen ska ges behörighet som representant

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten som användaren inte har tillgång till idag. Klicka på Lägg till under rutan representant
 4. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått en annan behörighet. Behörigheten som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare försvinner automatiskt

Jag försöker bjuda in en användare men får meddelandet Det går bara att skapa en inbjudan per e-post i taget.

När du lägger till en ny användare ska du först lägga till dem på ett bidrag även om de ska ha behörighet för flera. Användaren behöver sedan slutföra processen för att bli användare innan du kan lägga till behörighet för fler bidrag.

Så gör du för att en person ska få flera behörigheter

Felmeddelandet innebär att användaren redan har fått en inbjudan inom en 14-dagarsperiod och därför inte kan bjudas in på nytt. Funktionen finns till för att förhindra att det skapas dubbla konton.

När du lägger till en ny användare ska du först lägga till dem på ett bidrag även om de ska ha behörighet för flera. Användaren behöver sedan slutföra processen för att bli användare innan du kan lägga till behörighet för fler bidrag.

Så gör du för att en person ska få flera behörigheter

Felmeddelandet innebär att användaren redan har fått en inbjudan inom en 14-dagarsperiod och därför inte kan bjudas in på nytt. Funktionen finns till för att förhindra att det skapas dubbla konton.

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Du kan själv ändra telefonnummer, mejladress, befattning och lösenord till ditt användarkonto. Klicka på INLOGGAD: Namn och sedan på Mina uppgifter.


Bild av hur du anger dina kontaktuppgifter.

 

Observera att dina kontaktuppgifter inte ändras i de handlingar som redan har skickats in till Skolverket.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Du kan själv ändra telefonnummer, mejladress, befattning och lösenord till ditt användarkonto. Klicka på INLOGGAD: Namn och sedan på Mina uppgifter.


Bild av hur du anger dina kontaktuppgifter.

 

Observera att dina kontaktuppgifter inte ändras i de handlingar som redan har skickats in till Skolverket.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Hur tar jag bort en användare eller behörighet?

Du som är användare med behörigheten ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare och ta bort gamla användare. Men det går bara att ta bort en användare med lägre behörighetsgrad än den man själv har. Om du är uppgiftssamordnare kan du till exempel ta bort en användare som har behörighet som uppgiftslämnare, men du kan inte ta bort en användare som har behörigheten uppgiftssamordnare eller representant.

Gör så här

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka sedan på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj det bidrag som användaren har behörighet till i rullistan. Hitta personen som du vill ta bort under rätt behörighetskategori och markera personen. Tryck sedan på knappen Ta bort markerade behörigheter. Personen har nu inte behörighet till det bidraget.
 4. När personens alla behörigheter har tagits bort försvinner användarkontot.

Bra att veta

 • Om personen har behörighet som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare till flera bidrag behöver behörigheten tas bort från vart och ett av bidragen för att användarkontot ska avslutas.
 • Klicka på Hantera användarkonton för att se alla behörigheter som personen har.

Du som är användare med behörigheten ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare och ta bort gamla användare. Men det går bara att ta bort en användare med lägre behörighetsgrad än den man själv har. Om du är uppgiftssamordnare kan du till exempel ta bort en användare som har behörighet som uppgiftslämnare, men du kan inte ta bort en användare som har behörigheten uppgiftssamordnare eller representant.

Gör så här

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan. Klicka sedan på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj det bidrag som användaren har behörighet till i rullistan. Hitta personen som du vill ta bort under rätt behörighetskategori och markera personen. Tryck sedan på knappen Ta bort markerade behörigheter. Personen har nu inte behörighet till det bidraget.
 4. När personens alla behörigheter har tagits bort försvinner användarkontot.

Bra att veta

 • Om personen har behörighet som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare till flera bidrag behöver behörigheten tas bort från vart och ett av bidragen för att användarkontot ska avslutas.
 • Klicka på Hantera användarkonton för att se alla behörigheter som personen har.

Tekniska krav och felmeddelanden

Vad kan jag börja med att kontrollera själv när jag har problem med e-tjänsten för statsbidrag?

Det finns flera saker du själv kan börja med att testa om du upplever problem med e-tjänsten.

 1. Klicka på Logga ut och logga därefter in på nytt.
 2. Starta om datorn.
 3. Se till att du använder rätt webbläsare

Du måste ha en av dessa webbläsare när du använder e-tjänsten

 • Firefox: 58.0 eller nyare (rekommenderas)
 • Chrome: 70.0 eller nyare
 • Internet Explorer: 10.0 eller nyare
 • Safari: 9.0 eller nyare

Om du har testat med en av dessa webbläsare och det inte hjälper rekommenderar vi att du testar med en annan av ovan nämnda webbläsare.

4. Se till att din dator klarar de tekniska kraven för att kunna använda e-tjänsten

För att använda e-tjänsten måste din webbläsare ha samma så kallade systemtyp (64/32 bit) som datorn. Din webbläsare måste också tillåta javascript.

E-tjänsten är inte anpassad för att användas av mobila enheter, det vill säga mobiltelefoner och surfplattor. E-tjänsten kan funka med dessa enheter men det är inget vi kan garantera och inget vi kan lämna support på om du får problem. Använder du en mobil enhet och får problem behöver du testa med en laptop eller stationär dator istället. Om du ändå har tekniska problem rekommenderar vi att du testar en annan webbläsare.

5. Rensa cacheminnet i din webbläsare.

Om du inte vet hur man rensar cacheminnet hittar du hjälp i vår lathund.

Så rensar du cacheminnet i de vanligaste webbläsarna.PDF (pdf, 163 kB)

6. Om du har möjlighet, se efter om en kollega som har ett konto upplever samma problem.

7. Om du upplever problem med Excel-blanketterna

För att använda de blanketter Skolverket tillhandahåller i vissa bidrag behöver du använda Microsoft Office 2007 eller senare. Du måste också se till att filen sparas i filformaten .xlsx eller .xls.

Det finns flera saker du själv kan börja med att testa om du upplever problem med e-tjänsten.

 1. Klicka på Logga ut och logga därefter in på nytt.
 2. Starta om datorn.
 3. Se till att du använder rätt webbläsare

Du måste ha en av dessa webbläsare när du använder e-tjänsten

 • Firefox: 58.0 eller nyare (rekommenderas)
 • Chrome: 70.0 eller nyare
 • Internet Explorer: 10.0 eller nyare
 • Safari: 9.0 eller nyare

Om du har testat med en av dessa webbläsare och det inte hjälper rekommenderar vi att du testar med en annan av ovan nämnda webbläsare.

4. Se till att din dator klarar de tekniska kraven för att kunna använda e-tjänsten

För att använda e-tjänsten måste din webbläsare ha samma så kallade systemtyp (64/32 bit) som datorn. Din webbläsare måste också tillåta javascript.

E-tjänsten är inte anpassad för att användas av mobila enheter, det vill säga mobiltelefoner och surfplattor. E-tjänsten kan funka med dessa enheter men det är inget vi kan garantera och inget vi kan lämna support på om du får problem. Använder du en mobil enhet och får problem behöver du testa med en laptop eller stationär dator istället. Om du ändå har tekniska problem rekommenderar vi att du testar en annan webbläsare.

5. Rensa cacheminnet i din webbläsare.

Om du inte vet hur man rensar cacheminnet hittar du hjälp i vår lathund.

Så rensar du cacheminnet i de vanligaste webbläsarna.PDF (pdf, 163 kB)

6. Om du har möjlighet, se efter om en kollega som har ett konto upplever samma problem.

7. Om du upplever problem med Excel-blanketterna

För att använda de blanketter Skolverket tillhandahåller i vissa bidrag behöver du använda Microsoft Office 2007 eller senare. Du måste också se till att filen sparas i filformaten .xlsx eller .xls.

Vad ska jag göra när jag har fått felmeddelandet Handhavandeproblem?

1. Det här felet kan uppstå när länken om att registrera dina uppgifter i mejlet om att du har blivit inbjuden till e-tjänsten har blivit ogiltig. Länken fungerar bara vid ett tillfälle och under 14 dagar. Be då om en ny inbjudan om att bli användare från den person som bjöd in dig förra gången.

2. Det här felet kan också uppstå om du har blivit inbjuden till en organisation där du redan är godkänd som användare. I så fall kan du bortse från inbjudan. Om du ska ha ytterligare behörigheter ska du ta kontakt med den person som bjöd in dig.
Hur tilldelar jag en person flera behörigheter?

3. Det här felet kan också uppstå om du har registrerat ett användarkonto till e-tjänst för statsbidrag, men ännu inte blivit godkänd av den person som bjöd in dig. Påminn i så fall hen om att godkänna dig som användare.

1. Det här felet kan uppstå när länken om att registrera dina uppgifter i mejlet om att du har blivit inbjuden till e-tjänsten har blivit ogiltig. Länken fungerar bara vid ett tillfälle och under 14 dagar. Be då om en ny inbjudan om att bli användare från den person som bjöd in dig förra gången.

2. Det här felet kan också uppstå om du har blivit inbjuden till en organisation där du redan är godkänd som användare. I så fall kan du bortse från inbjudan. Om du ska ha ytterligare behörigheter ska du ta kontakt med den person som bjöd in dig.
Hur tilldelar jag en person flera behörigheter?

3. Det här felet kan också uppstå om du har registrerat ett användarkonto till e-tjänst för statsbidrag, men ännu inte blivit godkänd av den person som bjöd in dig. Påminn i så fall hen om att godkänna dig som användare.

Vad ska jag göra när jag fått felmeddelandet Felkod 2?

Begär ett nytt lösenord genom att klicka på Glömt lösenord. Då får du ett mejl om hur du byter lösenord till den adress du registrerat i e-tjänsten.

Glömt lösenordlänk till annan webbplats

Om felmeddelandet ändå är kvar när du loggar in med ditt nya lösenord använder du troligtvis fel användarnamn. Klicka då på Glömt användarnamn. Då får du ett mejl med ditt användarnamn.

Glömt användarnamnlänk till annan webbplats

Loggar du in på rätt sätt?

Dosan kan bara användas av ombud. Matrisen kan bara användas av representant, uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare. Alla användare kan logga in med Mobilt BankID.

Har du dubbla konton?

Om du har mer än ett användarnamn går det inte gå att byta lösenord som vanligt.

Be i så fall ditt ombud att ta bort din behörighet till alla organisationer utom en och att sedan bjuda in dig på nytt. När du registrerar dig igen ska du välja alternativet Ja, jag vill komplettera mina uppgifter.

Begär ett nytt lösenord genom att klicka på Glömt lösenord. Då får du ett mejl om hur du byter lösenord till den adress du registrerat i e-tjänsten.

Glömt lösenordlänk till annan webbplats

Om felmeddelandet ändå är kvar när du loggar in med ditt nya lösenord använder du troligtvis fel användarnamn. Klicka då på Glömt användarnamn. Då får du ett mejl med ditt användarnamn.

Glömt användarnamnlänk till annan webbplats

Loggar du in på rätt sätt?

Dosan kan bara användas av ombud. Matrisen kan bara användas av representant, uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare. Alla användare kan logga in med Mobilt BankID.

Har du dubbla konton?

Om du har mer än ett användarnamn går det inte gå att byta lösenord som vanligt.

Be i så fall ditt ombud att ta bort din behörighet till alla organisationer utom en och att sedan bjuda in dig på nytt. När du registrerar dig igen ska du välja alternativet Ja, jag vill komplettera mina uppgifter.

Vad ska jag göra om jag får upp felmeddelandet Fel i fjärrportlet?

Det här felet kan dyka upp av ett flertal olika anledningar. Börja med att kontrollera att du använder en av de godkända webbläsarna för e-tjänsten. Hjälper inte detta så testa att använda en annan dator. Hjälper inte heller detta så pröva igen vid ett senare tillfälle, det kan vara en tillfällig störning.

Det här felet kan dyka upp av ett flertal olika anledningar. Börja med att kontrollera att du använder en av de godkända webbläsarna för e-tjänsten. Hjälper inte detta så testa att använda en annan dator. Hjälper inte heller detta så pröva igen vid ett senare tillfälle, det kan vara en tillfällig störning.

Uppgifter om organisationer och personer

Ändrad sekretesspolicy kommer sannolikt påverka statsbidragshanteringen och e-tjänsten. Därför kan viss information komma att ändras inom kort.

Läs mer om hur förändrad sekretsspolicy påverkar tillgång till viss statistiklänk till annan webbplats

Här kan du se vilka uppgifter vi har om organisationer som söker statsbidrag och personer som har ett användarkonto i e-tjänsten för statsbidrag. Du får även information om hur du kan ändra uppgifterna.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Det är organisationerna själva som har ansvar för att uppgifterna är korrekta och för att informera Skolverket om förändringar.

Villkor för användarkonto i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten för statsbidrag måste du ha ett personligt konto. När du ansöker om konto godkänner du villkoren för e-tjänsten.

Ta del av användarvillkoren på denna sida

Prenumerera på statsbidrag

Genom den här prenumerationen kan du som arbetar med att söka statsbidrag få information om viktiga datum direkt till din inkorg. En gång i månaden får du ett mejl med datum för öppna ansökningar, redovisningar och begäran om utbetalningar för just de statsbidrag du är intresserad av.

Anmäl dig till prenumerationenlänk till annan webbplats

Kontakt

Om du har frågor om att bli användare eller om dina behörigheter ska du kontakta den som har behörigheten ombud eller representant i din organisation.

Supporten för e-tjänst statsbidrag kan hjälpa dig med frågor om

 • inloggning i e-tjänsten för statsbidrag
 • hantering av användare och behörigheter
 • tekniska fel i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi kan inte svara på frågor om

 • bidragsspecifika frågor så som blanketter, regler eller när utbetalning av statsbidraget sker
 • allmänna frågor om statsbidrag
 • begäran om allmän handling
 • bedömningsportalen eller behörighetssystem för e-tjänster
 • andra e-tjänster eller portaler som Skolverket ansvarar för.


Kontakta supporten för e-tjänst statsbidrag länk till annan webbplats

Frågor om enskilda statsbidrag
Skriv till statsbidragets e-post som du hittar på Skolverkets webbsida länk till annan webbplats

Frågor om bedömningsportalen
Skriv till supporten för bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Fråga Skolverket
För andra frågor kan du kontakta vår upplysningstjänstlänk till annan webbplats

Telefontider

Måndag: 09.00–11.00

Torsdag: 13.00–15.00

Fredag: 09.00–11.00

Telefonnummer, välj knappval 4: 08 - 527 332 00

Avvikande öppettider

Kompetensutvecklingsdag 16 oktober: stängt .

Höstlov 26-30 oktober: öppet 9-11 under måndag, torsdag och fredag.

Jullov 21 december - 7 januari: stängt.

Postadress

På grund av rådande situation med Covid-19 önskar vi att ni skickar in blanketten eller annat kompletterande underlag via mejl istället för med fysisk post av smittskyddsskäl. Detta kommer också göra att ert ärende hanteras snabbare.

E-tjänst för statsbidrag
Statsbidragsenheten
Skolverket
106 20 Stockholm

Tillgänglighet för e-tjänsten

Skolverket står bakom e-tjänsten för statsbidrag. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur e-tjänsten för statsbidrag uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Vi redovisar också eventuella kända tillgänglighetsproblem och beskriver hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Läs mer om tillgänglighet för e-tjänsten

Senast uppdaterad 21 oktober 2020