Tillgänglighet för e-tjänsten för statsbidrag

Skolverket står bakom e-tjänsten för statsbidrag. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här sidan beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Vi redovisar också kända tillgänglighetsproblem och beskriver hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten för statsbidrag inte är helt tillgängliga. Detta beror främst på att tjänsten bygger på äldre tekniska plattformar. Arbete pågår med att åtgärda brister i tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver innehåll från e-tjänsten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Kontakta oss

Post: E-tjänsten för statsbidrag
Statsbidragsenheten
Skolverket
106 20 Stockholm

Vi svarar normalt inom tre arbetsdagar. Längre svarstider kan dock förekomma beroende på aktuell belastning och på hur din fråga prioriteras.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detta.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) version 2.1. Vi vet att den inte uppfyller samtliga kriterier i WCAG.

Kända begränsningar

  • överlag en inkonsekvent visuell design (särskilt på inloggningssidan)
  • systemet meddelar inte användaren att sessionen avbryts efter 15 minuters inaktivitet
  • vissa fel- eller informationsmeddelanden för skärmläsare meddelas inte
  • koden följer inte helt webbstandarder (som html5) kan orsaka fel i både webb- och skärmläsare
  • vissa delar av e-tjänsten är inte responsiva, vilket kan orsaka problem till exempel när användaren använder zoom-funktionen eller olika enheter
  • E-tjänsten är inte helt förberedd för att stödja skärmläsare. Till exempel finns det delar utan rubriker, vilket riskerar att försvåra navigering med skärmläsare
  • vissa länkbeskrivningar och knappar är för generella eller otydliga
  • navigering mellan olika sidor i e-tjänsten behöver bli tydligare.

Brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. På sidan Om skolverket.se finns ett formulär där du kan lämna din synpunkt.

Om skolverket.se

Så har vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten för statsbidrag med hjälp av extern och intern expertis.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Publicerades den .