Ansvar i skolfrågor

Det är Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till skollagen, förordningar och föreskrifter. Vi har även allmänna råd, för att ge dig hjälp med tillämpningen. Här reder vi ut frågetecknen kring de områden som väcker flest frågor.

Nedan hittar du frågor och svar om olika områden, men de här sidorna är under uppbyggnad. Vi kommer att fylla på texterna och lägga till texter om fler frågeområden.