Ansvar i skolfrågor

Det är Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till skollagen, förordningar och föreskrifter. Vi har även allmänna råd, för att ge dig hjälp med tillämpningen. Här reder vi ut frågetecknen kring de områden vi får mest frågor om.

De här sidorna är under uppbyggnad och det kommer att komma fler texter om fler frågeområden.

Ansvar i skolfrågor