Skolverket

Ansvar i skolfrågor

Det är Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till skollagen, förordningar och föreskrifter. Vi har även allmänna råd, för att ge dig hjälp med tillämpningen. Här reder vi ut frågetecknen kring de områden som väcker flest frågor.

De här sidorna är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med fylligare texter och texter om fler frågeområden.