Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete

Alla huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Här kan du läsa om vilka som har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och vad ansvaret innebär.

Vem har ansvar och medverkar?

Vem har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor?

Alla huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Planeringen, uppföljningen och utvecklingen av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Källa: 4 kapitlet 3­­­-4 §§ skollagen.

Vilka förutom huvudmän och rektorer ska medverka i det systematiska kvalitetsarbetet?

Lärare, förskollärare, övrig personal och elever ska medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Källa: 4 kapitlet 4 § skollagen.

Vad innebär ansvaret?

Vad är syftet med det systematiska kvalitetsarbetet?

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål).

Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Källa: 4 kapitlet 5 § skollagen.

Finns det någon skyldighet att dokumentera arbetet?

Ja, det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska dokumenteras.

Källa: 4 kapitlet 6 § skollagen.

Vad gäller om brister visar sig på andra sätt?

Om det visar sig att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att skolan eller förskolan åtgärdar dessa. Bristerna kan till exempel visa sig vid en uppföljning, genom klagomål eller på andra sätt.

Huvudmannen är också skyldig att ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Källa: 4 kapitlet 7-8 §§ skollagen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad gäller för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete finns i arbetsmiljölagstiftningen.

Lagar och andra regler om arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Källor: 4 kapitlet 2–8 §§ skollagen och Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98) om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 23 februari 2021