Öppna data

Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Uppgifter från skolenhetsregistret kommer inte heller att kunna visas eftersom uppgifterna är insamlade i statistiksyfte. Denna förändring är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy.

Den 4 september har Skolverket lämnat förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen.

Pressmeddelande 200904: Så kan skolstatistiken åter publiceras

Det är fritt att använda vår data som är tillgänglig för allmänheten. Utvecklare, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Vår öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i Skolverkets arbete och beslut.