Öppna data

Det är fritt att använda vår data som är tillgänglig för allmänheten. Utvecklare, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Vår öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i Skolverkets arbete och beslut.

  • Öppna data via API

    Du kan använda våra öppna API:er för att bygga egna tjänster eller ta fram statistik. Den öppna datan gäller bland annat läroplaner, kurs- och ämnesplaner och skolenhetsregistret.

  • Öppna data som fil

    Skolverket tillhandahåller officiell statistik inom skolväsendet och barnomsorg som öppen data via fil. Du hittar öppen data om förskola, skola och vuxenutbildning på våra statistiksidor.

  • Nyheter kring öppna data

    Du kan prenumerera på information om uppdateringar och förändringar av Skolverkets öppna data. Klicka för att anmäla dig.