Statistik för skolenheter uppdateras inte sedan den 6 september 2020. Var uppmärksam på vilken period som statistiken avser.

Uppgifter om skolenheter, studievägar och statistik

Från api:et Planned educations API kan du hämta uppgifter om skolenheter, planerade studievägar och en del av vår statistik om skolenheter.

Planned educations API

Utforska api:et genom Swagger-applikationenlänk till annan webbplats

Format

Api:et är ett REST-api som returnerar data som JSON och i Swagger-format version 2.

Versionering

Api:et använder HTTP-headern Sunset för att annonsera när nuvarande version slutar gälla och är otillgänglig.

Tillgängliga versioner visas i Swagger-applikationen under parametern apiVersion.

Om inget värde för apiVersion anges i ett anrop kommer det tolkas som att lägsta tillgängliga version avses.

Begreppsförklaringar

Hur insamling av statistikuppgifterna går till och hur de redovisas samt förklaring av olika begrepp som ofta förekommer i redovisningen av statistiken hittar du här.

Förklaring av statistikinsamling och olika begrepp

Variabellista med beskrivningar av de variabler som finns i api:etExcel (excel, 62 kB)

Villkor för användning

Beskrivning av villkoren i Skolverkets källicens för hur materialet i api:et får användaslänk till annan webbplats


Senast uppdaterad 15 december 2020