Uppgifter om skolenheter, studievägar och statistik

Från api:et Planned educations API kan du hämta uppgifter om skolenheter, planerade studievägar och en del av vår statistik om skolenheter.

Planned educations API

Utforska api:et genom Swagger-applikationen Länk till annan webbplats.

Format

Api:et är ett REST-api som returnerar data som JSON och i Swagger-format version 2.

Versionering

Tillgängliga versioner visas i Swagger-applikationen under "Select a definition". Eventuellt prefix i namnet beskriver status för versionen.

v1 - version 1 (avvecklas 30 april 2021)

stable-v2 - version 2, stabil version där inga större förändringar sker.

experimental-v3 - version 3, kommande version som är under utveckling och där förändringar kan ske oannonserat.

Api:et använder HTTP-headern Sunset för att annonsera när nuvarande version slutar gälla och är otillgänglig.

Vid anrop till Api:et anges önskad version genom att skicka med en header.

För version 1 ange headern accept: application/json samt headern X-API-Version: v1

För version 2 ange headern accept: application/vnd.skolverket.plannededucations.api.v2.hal+json

För version 3 ange headern accept: application/vnd.skolverket.plannededucations.api.v3.hal+json

Observera att API:et kan svara med olika versioner vid olika tidpunkter, om inte önskad version anges i anropet.

Begreppsförklaringar

Hur insamling av statistikuppgifterna går till och hur de redovisas samt förklaring av olika begrepp som ofta förekommer i redovisningen av statistiken hittar du här.

Förklaring av statistikinsamling och olika begrepp

Variabellista med beskrivningar av de variabler som finns i api:et Excel, 62 kB.

Villkor för användning

Beskrivning av villkoren i Skolverkets källicens för hur materialet i api:et får användas Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 december 2022