Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart att publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess.

Mer om beslutet och Statistikmyndigheten SCB:s ändrade sekretesspolicy

Uppgifter om skolenheter, studievägar och statistik

Från api:et Planned educations API kan du hämta uppgifter om skolenheter, planerade studievägar och en del av vår statistik om skolenheter.

Planned educations API

Utforska api:et genom Swagger-applikationenlänk till annan webbplats

Format

Api:et är ett REST-api som returnerar data som JSON och i Swagger-format version 2.

Versionering

Api:et använder HTTP-headern Sunset för att annonsera när nuvarande version slutar gälla och är otillgänglig.

Tillgängliga versioner visas i Swagger-applikationen under parametern apiVersion.

Om inget värde för apiVersion anges i ett anrop kommer det tolkas som att lägsta tillgängliga version avses.

Begreppsförklaringar

Hur insamling av statistikuppgifterna går till och hur de redovisas samt förklaring av olika begrepp som ofta förekommer i redovisningen av statistiken hittar du här.

Förklaring av statistikinsamling och olika begrepp

Variabellista med beskrivningar av de variabler som finns i api:etExcel (excel, 62 kB)

Villkor för användning

Beskrivning av villkoren i Skolverkets källicens för hur materialet i api:et får användaslänk till annan webbplats


Senast uppdaterad 25 juni 2020