Nationella prov i dansarutbildningen

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra en bedömning och sätta betyg. Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 och i ett antal kurser i gymnasieskolan.