Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan

Här finns läroplanen och ämnesplanerna, några av de styrdokument som sätter ramarna för ditt arbete som lärare. Här hittar du också vägledning till hur styrdokumenten ska användas. Det finns även information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasieskolan.