Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet.