Yrkesutgångar inom gymnasieskolans yrkesprogram

En yrkesutgång är en yrkeskompetens som eleven får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programfördjupningen. Skolverket ger exempel på ett antal möjliga yrkesutgångar för varje yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Exempel på yrkesutgångar är framtagna efter samråd med branschrepresentanter och de nationella programråden. De visar vilka kurser som branscherna anser att eleverna bör läsa för ett visst yrke. I takt med att branscher utvecklas och kompetensbehov på arbetsmarknaden förändras behöver yrkesutgångarna ibland göras om. Det kan lokalt finnas behov av att välja andra kombinationer av kurser än dem som Skolverket föreslår. Skolan kan därför skapa egna kombinationer av kurser som motsvarar ett lokalt arbetsmarknadsbehov. Det är lämpligt att göra detta efter samråd med det lokala programrådet.

Gymnasieprogrammen med exempel på yrkesutgångar

Senast uppdaterad 02 november 2023

Innehåll på denna sida