Vårens nationella prov ställs in. Vi svarar på vanliga frågor om inställda nationella prov, bedömning och betyg. Läs mer och få svar på dina frågorlänk till annan webbplats

Nationella prov i grundskolan

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.