IUP med omdömen i grundskolan

I de årskurser där betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, en så kallad IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen i olika ämnen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver du som lärare vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska uppfylla bedömningskriterierna och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete.

Dina omdömen bygger på din kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Det är skolans rektor som beslutar om hur dessa omdömen ska se ut.

lärare och elev

Stöd i arbetet med IUP

Som stöd i arbetet med skriftliga individuella utvecklingsplaner finns ett stödmaterial och allmänna råd. Stödmaterialet innehåller både exempel på blanketter och exempel på hur du som lärare kan tänka när du formulerar omdömen. Allmänna råd är rekommendationer för hur skolor ska tillämpa olika bestämmelser.

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Exempel på omdömesblanketter finns framtagna för de årskurser där betyg inte sätts.

Omdömesblanketten består av fyra delar: ämnen, omdömen, kommentarer och skolans insatser. Omdömen är lärarens sammanställda information, en nulägesbeskrivning, om elevens kunskapsutveckling i förhållande till bedömningskriterierna i de ämnen eleven fått undervisning i.

De är inte tänkta att skickas hem inför utvecklingssamtalet utan informationen ges vid utvecklingssamtalet där den också kompletteras med en mer nyanserad muntlig information.

Ifyllbara pdf-filer

För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Pdf-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Ifyllbara pdf-filer

För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Pdf-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt, ej ifyllbar digitalt Pdf, 59 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för den framåtsyftande planeringen

Ifyllbara pdf-filer

För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Blankett för den framåtsyftande planeringen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Pdf-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Blankett för den framåtsyftande planeringen, ej ifyllbar digitalt Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kriterier för bedömning av kunskaper. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

I Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen får du som lärare stöd i det här arbetet. Där finns också råd för skolans rektor.

Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Senast uppdaterad 28 maj 2024

Innehåll på denna sida