Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan. Bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna som råder ute på skolorna. Läs mer här.

Komvux svenska för invandrare (sfi)

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar inom sfi.