Komvux i svenska för invandrare (sfi)

Här hittar du läroplanen för vuxenutbildningen, kursplanen för sfi samt stöd för dig som arbetar inom komvux i sfi.