Komvux i svenska för invandrare (sfi)

Här finns läroplanen för vuxenutbildningen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar inom komvux i sfi.