Just nu undervisar många skolor på distans i och med spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför har vi tagit fram information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning när eleverna får undervisning på distans. Bedömning när undervisningen sker på distans

Bedömning i svenska för invandrare (sfi)

Vi erbjuder dels generellt, dels specifikt stöd för bedömning i utbildning i svenska för invandrare (sfi) kurs B, C och D.