Bedömning i komvux i svenska för invandrare (sfi)

Vi erbjuder dels generellt, dels specifikt stöd för bedömning i utbildning i svenska för invandrare (sfi) kurs B, C och D.