Bedömningsstöd i komvux i svenska för invandrare

Som stöd för bedömning i svenska för invandrare (sfi) finns stöd- och fortbildningsmaterialet Samtal på gång för bedömning av muntlig produktion och interaktion.