Bedömningsstöd i komvux i svenska för invandrare

Bedömningsstödet Samtal på gång är publicerat i ny tappning sedan september 2022.

Materialet som bland annat innefattar ett antal filmade samtal och skriftliga bedömningar avser att stödja lärare vid bedömning och betygssättning av muntliga färdigheter och kompletterar bedömningsanvisningarna till det nationella provet.