Kurs C

Det finns ett bedömningsstöd i svenska för invandrare (sfi) i kurs C.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Samtal på gång, kurs C

Samtal på gång är ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, kurs B, C och D.

Samtal på gång C (Lösenordsskyddat) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 juni 2022

Innehåll på denna sida