Skolverkets organisation

Skolverket är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Verksamheten leds av en generaldirektör.