Rådet för professioner i skolväsendet

Under hösten 2022 planeras Rådet för professioner i skolväsendet att inrättas.

Rådet ska utgöra ett rådgivande organ till Skolverket i att utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Det ska bistå myndigheten i arbetet med att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och med att utreda frågor om ett meriteringssystem.

Rådet ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och ledamöter.

Rådet består av företrädare för:

  • förskollärare och lärare
  • rektorer
  • huvudmän inom skolväsendet
  • universitet och högskolor
  • myndigheten, det vill säga Skolverket.

Ordföranden ska vara en företrädare för Skolverket och vice ordföranden en företrädare för förskollärare, lärare och rektorer.

En inbjudan om att nominera ledamöter till rådet gick i början av september ut till Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Regeringen kommer därefter genom ett beslut, efter förslag från Skolverket, utse de ledamöter som ska ingå i Rådet för professioner i skolväsendet. Förordnandet gäller i tre år.

Senast uppdaterad 23 januari 2023