Rådet för professioner i skolväsendet

Under våren 2023 inrättades ett råd för professioner i skolväsendet .

Rådet utgör ett rådgivande organ till Skolverket i att utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Det bistår myndigheten i arbetet med att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och med att utreda frågor om ett meriteringssystem.

Rådets ledamöter

Rådet består av 21 ledamöter. Förordnandet gäller i tre år.

Rådet består av följande ledamöter:

Företrädare för förskollärare och lärare

 • Magnus Ehinger
 • Alicia Eriksson
 • Sanna Hillerdal
 • Pernilla Kjellberg
 • Nicklas Mörk
 • Maria Irving
 • Sara Svanlund
 • Helena Heinås

Företrädare för rektorer

 • Torbjörn Hanö
 • Jeanette Kennerfalk
 • Peter Westergård

Företrädare för huvudmän inom skolväsendet

 • Mikael Fältsjö
 • Maria Kjällström
 • Sarah Stridfeldt

Företrädare för universitet och högskolor

 • Ylva Fältholm
 • Clas Hättestrand
 • Maria Jarl
 • Anders Linde-Laursen
 • Agneta Gulz

Företrädare för Skolverket

 • Joakim Malmström
 • Tommy Lagergren

Ordförande för rådet är Skolverkets generaldirektör Joakim Malmström. Till vice ordförande har Maria Irving utsetts.

Ledamöterna har utsetts i samråd med Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Skolverket.

Senast uppdaterad 28 juni 2024

Innehåll på denna sida