Rådet för professioner i skolväsendet

Under våren 2023 inrättades ett råd för professioner i skolväsendet .

Rådet utgör ett rådgivande organ till Skolverket i att utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Det bistår myndigheten i arbetet med att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och med att utreda frågor om ett meriteringssystem.

Rådets ledamöter

Rådet består av 21 ledamöter. Förordnandet gäller i tre år.

Rådet består av följande ledamöter:

Företrädare för förskollärare och lärare

 • Magnus Ehinger
 • Alicia Eriksson
 • Sanna Hillerdal
 • Pernilla Kjellberg
 • Nicklas Mörk
 • Maria Irving
 • Sara Svanlund
 • Helena Heinås

Företrädare för rektorer

 • Torbjörn Hanö
 • Jeanette Kennerfalk
 • Peter Westergård

Företrädare för huvudmän inom skolväsendet

 • Mikael Fältsjö
 • Maria Kjällström
 • Sarah Stridfeldt

Företrädare för universitet och högskolor

 • Ylva Fältholm
 • Clas Hättestrand
 • Maria Jarl
 • Anders Linde-Laursen
 • Agneta Gulz

Företrädare för Skolverket

 • Joakim Malmström (tillträder den 15 mars)
 • Tommy Lagergren

Ordförande för rådet är Skolverkets generaldirektör Joakim Malmström som efterträder den tidigare generaldirektören Peter Fredriksson den 15 mars 2024. Till vice ordförande har Maria Irving utsetts.

Ledamöterna har utsetts i samråd med Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Skolverket.

Senast uppdaterad 19 februari 2024

Innehåll på denna sida