Elev eller förälder

För dig som är elev eller förälder och söker information om betyg, prov eller rättigheter.

 • Lärare visar elev på laptopskärm.

  Ditt barn har rätt till stöd i skolan

  Alla elever har rätt till stöd i skolan. Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

 • Elev som läser på papper.

  Prövning för betyg

  Att göra en prövning är att få sina kunskaper bedömda utifrån de kunskapskrav som finns för en kurs eller ett ämne för att få, eller läsa upp, ett betyg.

 • Lärare med elev på mellanstadiet.

  Utvecklingssamtal och IUP

  I de obligatoriska skolformerna, förutom i förskoleklassen, ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin.

 • Lärare i gruppmöte. Ansvar och regler

  Ansvar i skolan - vem gör vad?

  Det är rektorn som ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen. Skolan ansvarar för att miljön är trygg och att det finns ordningsregler.

 • två barn står i brygga

  Ingen får mobba eller kränka dig

  Skolan ska vara en trygg plats. Det betyder att du aldrig ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt i skolan.

 • Elever i klassrummet på mellanstadiet.

  Om ordningsfrågor, trygghet och studiero

  Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna arbeta och trivas.

 • Grundskoleutbildning

  Kort om vad som gäller för vissa frågor

  Kortfattad information om vad som gäller för särskilt stöd, anpassad studiegång och att läsa gymnasiekurser under grundskoletiden samt meritpoäng inför gymnasiestudier.

 • Gymnasieutbildning

  Kort om vad som gäller för vissa frågor

  Kortfattad information om vad som gäller för programbyte, förlängd undervisning och att gå om kurser, individuell studieplan och anpassat program med mera.

 • Vuxenutbildning

  Kort om vad som gäller för vissa frågor

  Kortfattad information om vad som gäller för slutbetyg, högskoleförberedande- respektive yrkesexamen, samt om kurser som inte får ingå i examen med mera.