Ingen får mobba dig

Som elev ska du få en bra utbildning och känna dig trygg i skolan. Det har du rätt till. Här får du veta mer om vilka rättigheter du har och vad rättigheterna betyder.

Elev sitter med hakan stödd i handen, vänd mot kameran.

Ingen får mobba eller kränka dig

Skolan ska vara en trygg plats. Det betyder att du aldrig ska behöva vara rädd, bli mobbad, retad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat sätt i skolan. Varken av någon annan elev eller av någon lärare. Att bli mobbad kan vara att inte få vara med, bli bortvald eller retad. Mobbning kan också vara att någon skriver något elakt, eller lägger ut bilder på dig, på nätet trots att du inte vill det. Skolan har ansvar för att ingen elev ska behöva råka ut för det.

Om du inte mår bra i skolan

Skolan ska arbeta för att ingen elev ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Om det ändå händer ska du direkt prata med en vuxen, antingen på skolan eller någon annan som du litar på.

Skolan ska ingripa direkt

När personalen på skolan får reda på att någon blivit utsatt för mobbning ska den som driver skolan snabbt ingripa och utreda situationen. Skolan måste snabbt hjälpa dig och arbeta för att stoppa mobbningen eller den kränkande behandlingen. Det är jätteviktigt att du är trygg och mår bra i skolan.

Om skolan inte hjälper dig

Om du inte tycker att du får det stöd som du har rätt till kan du lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen.

Lämna uppgifter om missförhållanden på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du utsätts för diskriminering, blir sämre behandlad till exempel på grund av ditt kön eller din religion, så är det viktigt att du även då tar kontakt med en vuxen. Du kan också vända dig till DO, Diskrimineringsombudsmannen, för att få hjälp.

Mer om diskriminering på DOs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 03 december 2023