Inspiration och reportage

Här kan du hitta inspiration för undervisning och skolutveckling inom en rad olika områden.

Hitta reportage

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
97 träffar
 • 21 maj 2024 ”En viktig del i förberedelserna är att förstå alla roller, funktioner och steg”

  Strandskolan i Tyresö genomförde de nya digitala bedömningsstöden i årskurs 6 i maj. Här berättar skolans ledning om sina förberedelser och erfarenheter av genomförandet.

 • 15 nov 2023 Om skolans ansvar och utmaningar med att bekämpa rasism och diskriminering

  Under hösten 2023 arrangerade vi en konferens för de som deltar i våra riktade insatser. Konferensen handlade om att mötas och att möta rasism i vardagen i förskola och skola. Detta är en sammanfattning av innehållet från konferensen.

 • 30 okt 2023 Guldäpplepristagare inspirerar om digitala verktyg

  Lärarpriset Guldäpplet delas ut till lärare som utvecklar sin undervisning och inkluderar digitala verktyg på ett sätt som gynnar elevernas utveckling och möjlighet att nå målen. Nu är vinnarna utsedda och de presenterar sitt arbete genom korta filmer på Guldäpplets webbplats.

 • 05 jul 2023 Språkfrämjande kompetensutveckling – lyft för både förskolebarnen och pedagogerna

  – De kompetenshöjande insatserna är först och främst för barnens skull, som en del av förskolans kompensatoriska uppdrag. Men vi ser också vilket enormt lyft det här innebär – både för enskilda medarbetare och för förskolan som arbetsplats

 • 25 jun 2023 Informationsluncher om förskolan i Spånga–Tensta

  I Spånga–Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholm finns en arbetsgrupp som jobbar fokuserat med uppsökande verksamhet för att fler barn ska börja i förskolan. En viktig pusselbit i arbetet är informationsluncherna där nyblivna föräldrar får ställa frågor och knyta kontakt med områdets samhällslots.

 • 18 jun 2023 "Vi är en länk mellan familjen, familjecentralen och förskolan"

  I Linköpings kommun finns fem processtödjare i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena Ryd, Berga och Skäggetorp. Processtödjarna tillhör öppna förskolans och familjecentralernas verksamhet, och har till uppgift att stötta vårdnadshavare när det gäller ansökan till och den första tiden i förskolan.

 • 22 maj 2023 Kvalitetsdialogen har bidragit med nya perspektiv

  Kvalitetsdialogerna ger metoder för att komma långt med det systematiska kvalitetsarbetet på kort tid. Det säger Sollentunas grundskolechef Maria Nyström, som menar att samarbetet med Skolverket och SPSM har bidragit med nya perspektiv.

 • 21 maj 2023 Eskilstunas förskolelotsar finns där det finns föräldrar och barn

  I Eskilstuna finns tre förskolelotsar som ska stötta kommunens arbete för att få fler barn att gå i förskolan. Vi har pratat med lotsen Birgitta Hillermo och enhetschefen Katarina Andersson om hur de har tänkt organisera arbetet med att arbeta uppsökande och att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn.

 • 24 apr 2023 Avesta satsar på föräldrastöd

  I Avesta kommun arbetar Pernilla Hållén som verksamhetsutvecklare för föräldrastöd. Här håller hon i både öppen förskola och föräldrautbildningar, men deltar också i samverkansprojekt med kyrkan och SFI. Tack vare sin roll kan hon bygga relationer med föräldrar och sprida information om barnets möjligheter att gå i förskolan.

 • 21 apr 2023 Central it-avdelning samordnar förberedelser inför digitala nationella prov

  Per Melin på Academedia ska se till att 240 skolenheter i landet, från Umeå till Ystad, får rätt tekniska förutsättningar och kan genomföra digitala nationella prov successivt från och med 2024.

 • 06 apr 2023 ”Genom att jobba ihop blir vi mycket starkare”

  Höglandets IT är en gemensam it-avdelning för de fem småländska kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vi har pratat med Åsa Gustavsson som varit med och startat ett projekt för att förbereda kommunernas skolor på digitala nationella prov.

 • 24 mar 2023 Digitala förberedelser på Lillerudsgymnasiet

  Att vara en liten skola har flera fördelar när det gäller förberedelser inför digitala nationella prov. Vi har pratat med Emil Mattsson som är rektor på naturbruksgymnasiet Lillerud.

 • 14 mar 2023 Så blev praon lyckad i anpassade grundskolan

  Prao har blivit en betydelsefull del av undervisningen på Odensalaskolans anpassade grundskola i Östersund. Några av nycklarna till praons framgång är ett systematiskt men flexibelt arbetssätt, tillräckliga resurser och en övertygelse – i hela organisationen – om uppdragets betydelse.

 • 06 mar 2023 Målmedvetet hållbarhetsarbete gav utmärkelse

  På Nacka Strands Gymnasium arbetar man målmedvetet för att öka engagemanget för hållbarhetsfrågan – bland både personal och elever. Skolan tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt och har nyligen inrättat en tjänst som förstelärare i hållbart samhälle. Nu tilldelas skolan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

 • 01 mar 2023 Entreprenörskap i skolan – inspirerande reportage och exempel

  I ett komplext och föränderligt samhälle med stort behov av kompetensförsörjning behövs kreativa, idé- och initiativrika människor som har viljan och förmågan att se möjligheter och lösa problem. Vi har samlat exempel från olika skolformer för att inspirera undervisningen i entreprenörskap i skolan.

Sida 1 av 7