Inspiration och reportage

Här kan du hitta inspiration för undervisning och skolutveckling inom en rad olika områden.

Hitta reportage

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
85 träffar
 • 26 maj 2021 Skolutveckling digitalt och på distans under en pandemi

  — Pandemin blev en hävstång för viktiga frågor kring alla elevers rätt till en bra utbildning, beskriver Maria Kjällström, skoldirektör för barn och ungdom, i Karlstad kommun.

 • 19 maj 2021 Brett engagemang och digital delaktighet – en framgångsfaktor i Flens kommun

  — Vi vet inte när pandemin är över och vad som kommer sen. Utveckling i skolan behöver rulla på. Det är vi skyldiga våra elever, poängterar Åsa Andersson, verksamhetsstrateg på barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen i Flens kommun.

 • 12 maj 2021 Skolverket samlar digital expertkunskap

  För snabb utveckling eller för få visioner? Åsikterna gick isär när Skolverket samlade över 50 forskare för att diskutera vilka möjligheter och svårigheter digitaliseringen kan innebära för skolan.

 • 16 nov 2020 Skolchefer samverkar för ny kunskap

  Vikten av att reflektera över sitt eget ledarskap, och att man som chef faktiskt kan påverka undervisningens kvalitet. Det är bara ett par av de insikter som framkom under ett seminarium för tre nätverk med skolchefer som initierats av Skolverket.

 • 03 nov 2020 Arbetslivet presenterar sig när prao inte funkar

  Coronapandemin har försvårat möjligheterna till prao för landets högstadieelever. I Hudiksvall har man löst det genom att ersätta en av praoveckorna med en arbetsmarknadsvecka. – Med det här kan vi erbjuda eleverna en större bredd och visa på flera yrkesmöjligheter, säger Fia Mossberg, lärare på Östra skolan i Hudiksvall.

 • 02 jun 2020 Bedömning på lektionstid underlättar vid distansundervisning

  Många lärare upplever att det är svårt med bedömningen vid distansundervisning under coronapandemin, inte minst vid omfattande hemuppgifter. Med utgångspunkt i att all examinering ska ske under lektionstid har Katedralskolan i Uppsala hittat en metod som fungerar.

 • 12 maj 2020 Webbinarium om vuxenutbildning för externa utbildningsanordnare

  Med anledning av nya coronaviruset/covid-19 har Skolverkets planerade träff med externa utbildningsanordnare under våren 2020 blivit inställd.

 • 28 apr 2020 Ämnesövergripande arbete – bild, musik och svenska

  Genom en ljud- och bildsatt berättelse arbetar eleverna på en grundsärskola med samma projekt i tre olika ämnen. Resultatet blir en digital bok som visas upp för vårdnadshavare och andra klasser.

 • 24 apr 2020 Undervisning på distans för elever i behov av stöd - webbinarier

  Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de frågor som skolchefer och rektorer från både grundskolor och gymnasieskolor ställde till experter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och huvudmannaorganisationerna i två webbinarier den 14 april 2020.

 • 07 apr 2020 Kompletterande kompetenser på Norrängsskolan i Lycksele

  Norrängsskolan i Lycksele, med elever i årskurser F–6, har infört klassmentorer i skolan för att avlasta sina lärare. Här berättar lärare, rektor, klassmentorer, forskare och elever hur införandet av de kompletterande kompetenserna har förändrat skol- och arbetsmiljön.

 • 19 mar 2020 Skolahemma

  Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

 • 13 mar 2020 Yrkesutbildningar på Lärvux i Helsingborg

  På Lärvux i Helsingborg har man yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, café och restaurang samt hotell. Målgruppen är främst elever med lindrig utvecklingsstörning. Det finns också ett antal orienteringskurser, bland annat i studieteknik och studie- och yrkesvägledning. Syftet är att eleverna ska ut i jobb.

 • 12 mar 2020 Lyckad lärlingsutbildning på Lärvux i Lund

  Flera elever har fått anställning efter att ha gått lärlingsutbildning inom komvux som särskild utbildning i Lund. Arbetet börjar med elevkartläggning med hjälp av studie- och yrkesvägledare, och kurserna matchas sedan med anställningsbehoven hos arbetsgivare.

 • 12 mar 2020 Om Skolverkets och Rädda Barnens utbildning i traumamedveten omsorg

  Djupare kunskaper, bättre redskap – och ett gemensamt språkbruk. Skolverkets och Rädda Barnens utbildning i traumamedveten omsorg vänder sig till all personal inom förskola och skola och har blivit en stor framgång.

 • 12 mar 2020 Örebro jobbar med lärling inom särskild utbildning för vuxna

  På Lärvux i Örebro började lärlingsutbildningen som ett ESF-projekt i samarbete med stiftelsen Activa. I det projektet hade Örebro under tre terminer 11 lärlingar. Vid projektets upphörande fick sex elever anställningar med lönebidrag inom vård och omsorg.

Sida 1 av 6