Inspiration och reportage

Här kan du hitta inspiration för undervisning och skolutveckling inom en rad olika områden.

Hitta reportage

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
98 träffar
 • 19 jan 2023 Skolbibliotek - ett nav för läskultur

  På Enbacksskolan i Stockholm har skolbiblioteket en fackutbildad bibliotekarie på heltid och en bra budget för inköp av böcker och andra medier. Vilken betydelse har skolbiblioteksverksamheten för den kultur runt läsning som råder på skolan?

 • 09 jan 2023 Fördjupade arbetet med hållbarhet genom forskning

  Nyfikenhet och en vilja till att utveckla arbetet kring frågor om hållbar utveckling. Det gjorde att Vällingby förskolor började att samarbeta med forskningsinstitutet Ifous. Det gemensamma arbetet har lett fram till att Vällingby förskolor förnyat utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

 • 19 dec 2022 NCS konferens 2022

  Leda och stödja verksamhetsutveckling och hur vi kan främja läsning och språkutveckling var årets teman för konferensen. Konferensen samlade över 250 deltagare från hela landet och i år deltog för första gången också skolbibliotekssamordnare.

 • 29 nov 2022 Fritidshemmet där man läser tillsammans

  Läsning är viktigt av många anledningar; för att utveckla språket och förmågan till fantasi, få nya tankar och väcka frågor, förstå sin omvärld eller för att ge lugn. Men vilken roll kan fritidshemmet spela för att öka motivationen för läsning hos elever? Det är en fråga som Sallerupsskolan i Eslöv har arbetat med.

 • 18 nov 2022 Inspiration och erfarenhetsutbyte vid Apl-utveckling för rektorer

   Vad innebär egentligen kvalitetsarbete inom apl och hur ser ansvarsfördelningen ut mellan huvudman och rektor? Dessa frågor och mycket mer reder Skolverket ut under workshopen Apl-utveckling för rektorer.

 • 03 nov 2022 Ny huvudmannaplan gav konkreta resultat

  I Karlstads kommun tog man 2019 ett helhetsgrepp på styrningen av introduktionsprogrammen. Man började med huvudmannens plan för utbildning och såg till att få med även de externa huvudmännen i arbetet. Tre år senare är de positiva effekterna tydliga.

 • 03 nov 2022 Individuell studieplan på introduktionsprogram - ett gemensamt underlag för planering och uppföljning

  Bra individuella studieplaner är centrala för att skapa kvalitativ undervisning på introduktionsprogrammen. Men att skapa en organisation som underlättar det arbetet är betydligt mer komplicerat än vad många tror. Det menar Sandra Haag, utvecklingsledare på Academedia.

 • 03 nov 2022 Utvecklad kunskapsuppföljning gav större fokus på pedagogiken

  När Luleå kommun bestämde sig för att utveckla uppföljningarna av elevernas kunskapsutveckling på introduktionsprogrammen ledde det inte bara till bättre resultat och mer fokus på pedagogiken. Det öppnade också dörren för ett större kunskaps- och erfarenhetsutbyte – både inom och utom den egna kommunen.

 • 17 okt 2022 ”Som utbildare har vi ett ansvar att bidra till en grön omställning”

  Med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling fick Wilhelm Haglunds gymnasium en bekräftelse på sitt framgångsrika arbete med lärande för hållbar utveckling. Ett arbete som genomsyrar både undervisning och övrig verksamhet, från kurser i industriteknik till ämnen som historia och samhällskunskap.

 • 10 okt 2022 NCS på Bokmässan

  Över 82 000 personer besökte årets bokmässa i Göteborg. I en av alla montrar stod Skolverket med representanter från NCS.

 • 31 aug 2022 ”Eleverna växer av arbetet med koppling till hållbar utveckling”

  Odling och återbruk tillhör vardagen och kopplas till utbildningen på olika sätt på Högbergsskolans gymnasiesärskola i Tierp – och ger klirr i kassan i elevernas UF-företag. Arbetet har dessutom resulterat i att de har tilldelats Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

 • 10 jun 2022 Beprövad erfarenhet i nätverksform ger ringar på vattnet

  Att arbeta med beprövad erfarenhet i nätverk ger förutsättningar för kollegial samverkan, ökad delaktighet, stärkt professionalitet och positiva kringeffekter. Nätverket blir en plats där praktikens frågor står i centrum. Det stod klart när elva kommuner i Norr- och Västerbotten träffades för att delta i ett nätverksmöte i Skellefteå.

 • 31 maj 2022 Elevers rätt till delaktighet i sin utbildning

  Vad kan man få syn på när elevers perspektiv speglas och elevers röster får höras? Det var en av många frågeställningar som utmanande de ca 170 deltagarna på vår konferens för de som vi samverkar med inom riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning.

 • 19 maj 2022 “Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna”

  Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm.

 • 03 maj 2022 ”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

  Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

Sida 1 av 7