Inspiration och reportage

Här kan du hitta inspiration för undervisning och skolutveckling inom en rad olika områden.

Hitta reportage

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
92 träffar
 • 02 sep 2022 Skolbibliotek - ett nav för läskultur

  På Enbacksskolan i Stockholm har skolbiblioteket en fackutbildad bibliotekarie på heltid och en bra budget för inköp av böcker och andra medier. Vilken betydelse har skolbiblioteksverksamheten för den kultur runt läsning som råder på skolan?

 • 31 aug 2022 ”Eleverna växer av arbetet med koppling till hållbar utveckling”

  Odling och återbruk tillhör vardagen och kopplas till utbildningen på olika sätt på Högbergsskolans gymnasiesärskola i Tierp – och ger klirr i kassan i elevernas UF-företag. Arbetet har dessutom resulterat i att de har tilldelats Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

 • 10 jun 2022 Beprövad erfarenhet i nätverksform ger ringar på vattnet

  Att arbeta med beprövad erfarenhet i nätverk ger förutsättningar för kollegial samverkan, ökad delaktighet, stärkt professionalitet och positiva kringeffekter. Nätverket blir en plats där praktikens frågor står i centrum. Det stod klart när elva kommuner i Norr- och Västerbotten träffades för att delta i ett nätverksmöte i Skellefteå.

 • 31 maj 2022 Elevers rätt till delaktighet i sin utbildning

  Vad kan man få syn på när elevers perspektiv speglas och elevers röster får höras? Det var en av många frågeställningar som utmanande de ca 170 deltagarna på vår konferens för de som vi samverkar med inom riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning.

 • 19 maj 2022 “Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna”

  Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm.

 • 03 maj 2022 ”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

  Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

 • 25 apr 2022 Himlabackens förskola utbildar framtidens planetskötare

  2021 fick Himlabackens förskola i Klippan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut till förskolor och skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och integrerar frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.

 • 21 feb 2022 Beprövad erfarenhet om skolchefers ledarskap

  Skolchefer måste göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats, samtidigt som rollfördelningen behöver renodlas och ”berättelsen” om skolan förändras. Det är några av slutsatserna från Skolverkets skolchefsnätverk, som hade sitt slutseminarium i början på februari.

 • 15 feb 2022 Så arbetar Oxievångsskolan med frågor om hållbar utveckling

  2021 fick Oxievångsskolan i Malmö utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut till skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och som integrerar frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.

 • 14 feb 2022 ”Jag hoppas att eleverna ska känna sig mer motiverade och mindre stressade”

  Läraren Inga-Lill Mårtensson berättar om implementeringen av Lgr22 på Sturebyskolan i Stockholm.

 • 14 feb 2022 Bilarnas datorsystem – en utmaning för både verkstäder och fordonsutbildningar

  De senaste årens digitalisering av personbilarna har revolutionerat säkerheten och komforten för trafikanterna. Men komplexa datorsystem innebär också stora utmaningar för både verkstäder och fordonsutbildningar.

 • 31 jan 2022 Om skolutveckling på kollegial grund och beprövad erfarenhet

  I oktober 2021 arrangerade vi en digital konferens med fokus på kollegialt lärande. 275 personer deltog i konferensen som riktade sig till de som vi samverkar med inom våra riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning.

 • 20 dec 2021 Så arbetar Backeboskolan med frågor om hållbar utveckling

  2021 fick Backeboskolan i Saltsjö-Boo utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut till skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och integrerar frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.

 • 20 dec 2021 Så vände Cederbergskolan den negativa trenden

  Att skynda långsamt och se till att involvera all personal i utvecklingsarbetet. Det är två av framgångsfaktorerna som fick Cederbergskolan i Krokoms kommun att bryta den nedåtgående trenden med låg måluppfyllelse och utbredd otrygghet.

 • 16 dec 2021 ”Som lärare behöver man se syfte och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering”

  I Halmstad har kommunens verksamheter arbetat med att implementera Lgr22 sedan hösten 2020. I rollen som kvalitetsstödjare stöttar Erica Eklöf rektorerna och deras verksamheter att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Här berättar hon om framgångsfaktorer och lärdomar.

Sida 1 av 7