Inspiration och reportage

Här kan du hitta inspiration för undervisning och skolutveckling inom en rad olika områden.

Hitta reportage

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
86 träffar
 • 16 nov 2020 Skolchefer samverkar för ny kunskap

  Vikten av att reflektera över sitt eget ledarskap, och att man som chef faktiskt kan påverka undervisningens kvalitet. Det är bara ett par av de insikter som framkom under ett seminarium för tre nätverk med skolchefer som initierats av Skolverket.

 • 03 nov 2020 Arbetslivet presenterar sig när prao inte funkar

  Coronapandemin har försvårat möjligheterna till prao för landets högstadieelever. I Hudiksvall har man löst det genom att ersätta en av praoveckorna med en arbetsmarknadsvecka. – Med det här kan vi erbjuda eleverna en större bredd och visa på flera yrkesmöjligheter, säger Fia Mossberg, lärare på Östra skolan i Hudiksvall.

 • 02 jun 2020 Bedömning på lektionstid underlättar vid distansundervisning

  Många lärare upplever att det är svårt med bedömningen vid distansundervisning under coronapandemin, inte minst vid omfattande hemuppgifter. Med utgångspunkt i att all examinering ska ske under lektionstid har Katedralskolan i Uppsala hittat en metod som fungerar.

 • 12 maj 2020 Webbinarium om vuxenutbildning för externa utbildningsanordnare

  Med anledning av nya coronaviruset/covid-19 har Skolverkets planerade träff med externa utbildningsanordnare under våren 2020 blivit inställd.

 • 28 apr 2020 Ämnesövergripande arbete – bild, musik och svenska

  Genom en ljud- och bildsatt berättelse arbetar eleverna på en grundsärskola med samma projekt i tre olika ämnen. Resultatet blir en digital bok som visas upp för vårdnadshavare och andra klasser.

 • 24 apr 2020 Undervisning på distans för elever i behov av stöd - webbinarier

  Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de frågor som skolchefer och rektorer från både grundskolor och gymnasieskolor ställde till experter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och huvudmannaorganisationerna i två webbinarier den 14 april 2020.

 • 07 apr 2020 Kompletterande kompetenser på Norrängsskolan i Lycksele

  Norrängsskolan i Lycksele, med elever i årskurser F–6, har infört klassmentorer i skolan för att avlasta sina lärare. Här berättar lärare, rektor, klassmentorer, forskare och elever hur införandet av de kompletterande kompetenserna har förändrat skol- och arbetsmiljön.

 • 19 mar 2020 Skolahemma

  Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronapandemin skapat.

 • 13 mar 2020 Yrkesutbildningar på Lärvux i Helsingborg

  På Lärvux i Helsingborg har man yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, café och restaurang samt hotell. Målgruppen är främst elever med lindrig utvecklingsstörning. Det finns också ett antal orienteringskurser, bland annat i studieteknik och studie- och yrkesvägledning. Syftet är att eleverna ska ut i jobb.

 • 12 mar 2020 Lyckad lärlingsutbildning på Lärvux i Lund

  Flera elever har fått anställning efter att ha gått lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna i Lund. Arbetet börjar med elevkartläggning med hjälp av studie- och yrkesvägledare, och kurserna matchas sedan med anställningsbehoven hos arbetsgivare.

 • 12 mar 2020 Om Skolverkets och Rädda Barnens utbildning i traumamedveten omsorg

  Djupare kunskaper, bättre redskap – och ett gemensamt språkbruk. Skolverkets och Rädda Barnens utbildning i traumamedveten omsorg vänder sig till all personal inom förskola och skola och har blivit en stor framgång.

 • 12 mar 2020 Örebro jobbar med lärling inom särskild utbildning för vuxna

  På Lärvux i Örebro började lärlingsutbildningen som ett ESF-projekt i samarbete med stiftelsen Activa. I det projektet hade Örebro under tre terminer 11 lärlingar. Vid projektets upphörande fick sex elever anställningar med lönebidrag inom vård och omsorg.

 • 25 feb 2020 Kompletterande kompetenser på Hermodsdalsskolan i Malmö

  Hermodsdalsskolan med elever i årskurser F–9 är en av skolorna i Malmö stad som har infört andra yrkeskategorier i skolan för att avlasta lärare. Här berättar personal på skolan och huvudmannen om hur de gick tillväga och hur de arbetar idag. En forskare har också följt skolans arbete med att avlasta lärare.

 • 14 feb 2020 Tips till dig som undervisar i orientering

  Maria von Schmalenseé, specialidrottstränare med inriktning att orientera, delar med sig av sina bästa råd.

 • 14 feb 2020 ”Med digitala verktyg kan man variera undervisningen”

  Varför är det viktigt att blivande idrottslärare får använda digitala verktyg under sin utbildning? Det är frågor som idrottslärarutbildaren Andreas Isgren-Karlsson har funderat på.

 • 11 feb 2020 Källkritik i förskoleklass

  Att prata källkritik med elever i förskoleklass är inte för tidigt om det är på deras nivå. Låt till exempel sagan bli utgångspunkt för roliga samtal om källor.

 • 07 jan 2020 Entreprenörskap i skolan - de kopplar skolan till framtid och samhälle - exempel

  Mellanstadielärarna på Aggerudsskolan i Karlskoga jobbar med entreprenörskap i skolan och samverkan mellan klassrum och samhälle. Praktiska tips och handfasta övningar varvades när föreningen Framtidsfrön ledde dem i en workshop.

 • 07 jan 2020 Entreprenörskap i skolan - så väcks motivationen - exempel.

  Genom att kombinera studie- och yrkesvägledning med entreprenörskap i skolan vill föreningen Framtidsfrön skapa motivation till lärande och väcka nyfikenhet kring elevernas egen framtid. Arbetet börjar ofta redan i mellanstadiet.

 • 16 dec 2019 ”Det är fantastiskt att få studera i samisk kontext”

   – Utbildningen har stärkt mig som pedagog i mitt yrkesutövande och i min roll som samisk språklärare, berättar läraren och studenten Annmari Andersen.

 • 08 nov 2019 ”Det har verkligen varit en förmån att få delta i Samverkan för bästa skola”

  Förskolorna i stadsdelen Vivalla i Örebro har utvecklat en mer attraktiv arbetsplats. Idag arbetar fler legitimerade förskollärare i Vivalla och personalens sjukfrånvaro har minskat. Undervisningens kvalitet är också högre.

 • 29 okt 2019 Så lyckades Grönkullaskolan i Alvesta skapa en trygg skola med studiero

  – Eleverna i årskurs sex har höjt sina betyg och fler har klarat de nationella proven. Kränkningsärendena har minskat och eleverna säger att Grönkullaskolan är världens bästa skola. De är idag stolta och glada över att gå här, berättar rektor Eva-Lotta Karlsson.

 • 28 okt 2019 Så utvecklade Tundalsskolan undervisningen

  – Vi upplever att vi har studiero och en betydligt lugnare lärmiljö. Vi arbetar med inkluderade klassrum. Eleverna känner sig sedda och förstår vad vi förväntar oss av dem, berättar Anna-Lena Göttfert, rektor för Tundalsskolan i Robertsfors kommun.

 • 24 sep 2019 Arbeta med Europarådets material om kontroversiella frågor

  Enskede gårds gymnasium ingick som en av skolorna i den nordiska pilottest av Europarådets material Undervisa om kontroversiella frågor som genomfördes under 2017 i de nordiska länderna. - Orsaken till att jag överhuvudtaget började intressera mig för detta var att jag såg ett behov, säger Camilla Carlberg, lärare i svenska och religionskunskap.

 • 03 sep 2019 Riktade insatser för nyanländas lärande i Sala kommun

  Under fyra intensiva terminer har Sala kommun deltagit i Skolverkets satsning Riktade insatser för nyanländas lärande. Precis som många andra kommuner har Sala kommun tagit emot en stor andel nyanlända elever de senaste åren.

 • 09 jul 2019 Slöjdlärare visar hur digital teknik kan kombineras med olika material

  På Sett-mässan 2019 i Stockholm myllrar det av lärare, skolledare och andra som är intresserade av skolans digitalisering. Skolverket har bjudit dit två slöjlärare som under en timme ska visa hur material kan kombineras med digital teknik.

 • 10 jun 2019 Så utvecklade Upplands-Bro kommun undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever

  2018 deltog lärare från Upplands-Bro kommun i högskolekursen Det globala klassrummet som anordnades lokalt i kommunen av Uppsala universitet på uppdrag av Skolverket. Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och kommunen bjöd in alla lärare från kommunens tio grundskolor.

 • 04 jun 2019 Integrerad yrkes- och svenskundervisning i Skellefteå

  Integrerad yrkes- och svenskundervisning är nyckeln till framgång för de 21 elever som går vuxenutbildning inom barnomsorg i Skellefteås kommun. Målet är att de snabbt ska bli anställningsbara och komma ut i arbetslivet.

 • 04 jun 2019 Fatima studerar sfi i kombination med yrkesutbildning

  Fatima är lärling på en förskola i Visby sedan fyra månader tillbaka. Hon kom till Sverige från Syrien för fyra år sedan, och hade då en gymnasienivå. Hon började på sfi B-nivå. Nu ligger hon på D-nivå.

 • 28 maj 2019 Karlstad satsar på sfi kombinerat med kockutbildning

  Kockar är en bristvara över hela landet och i Karlstad finns det flera hotell med hög efterfrågan. På Tingvallagymnasiet erbjuder man därför sfi i kombination med kockutbildning, där cirka tio kockar utbildas per år.

 • 28 maj 2019 Olika jobbspår i Upplands-Bros yrkesinriktade sfi

  I Upplands-Bro är kommunens övergripande mål att alla kommunmedborgare ska komma in i arbetslivet och samhället. Målet för kommunens vuxenutbildning är att eleverna ska få jobb och att sfi-utbildningarna ska vara arbetslivsinriktade. Därför arbetar vuxenutbildningen med yrkesinriktad sfi.

 • 28 maj 2019 Svenska för hantverkare i Haninge, sfh

  Eleverna som går sfh på Centrum Vux i Haninge känner en stark gemenskap och yrkesstolthet. De har liknande yrkeserfarenhet bakom sig och arbetar för ett gemensamt mål, nämligen yrket, där språket ingår som en självklar del.

 • 28 maj 2019 Sfi yrkesspår i Botkyrka leder till arbete för de flesta elever

  Inom sfi på Botkyrka Vuxenutbildning finns det tre yrkesspår: Hotell och storkök, Barn och fritid och Vård och omsorg. Sfi park och trädgård är ett fjärde spår som är planerat. Ett nära samarbete med praktikplatserna leder till att så gott som alla elever får jobb under eller efter utbildningen.

 • 28 maj 2019 Yrkesutbildningar i Botkyrka leder till eget företagande

  Svenska för entreprenörer i Botkyrka kommun är en utbildning som riktar sig till elever som vill starta företag i Sverige och samtidigt lära sig svenska. Tack vare en anställd coach och att utbildningen är på heltid har antalet elever som startar eget företag ökat.

 • 28 maj 2019 Lärlingsutbildning för nyanlända på Gotland

  Vuxenutbildningen Gotland har tillsammans med socialförvaltningen startat en vårdbiträdesutbildning i form av lärlingsutbildning i kombination med sfi.

 • 28 maj 2019 Se hur TYA och VO-College arbetar för en mer jämställd APL

  Jämställda arbetsplatser ger en positiv bild av yrket och bäddar för en god kompetensförsörjning. — En bra apl leder nästan alltid till jobb, säger Micaela Roslund som är projektledare på TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

 • 09 maj 2019 En drifts- och utvecklingsorganisation – en framgångsfaktor på Dalhemsskolan

  — Vi har sett flera positiva förändringar på vår skola. Vi har ökat elevernas närvaro. Vi har lyckats motivera dem att satsa på skolan och på högre betyg, berättar biträdande rektor Lena Cervin.

 • 06 maj 2019 Så lyckades Sundbybergs stad direktintegrera nyanlända elever

  Under flyktingkrisen 2015 tog Sundbybergs stad emot fler nyanlända elever än någonsin – långt över sin kapacitet. Ildiko Nordgren (enhetschef för Sundbybergs Globala och samordnare för nyanlända elevers lärande) berättar hur staden lyckades integrera eleverna.

 • 27 mar 2019 Alla vinner på prao!

  Prao är en viktig del av skolans undervisning. Eleverna ser hur det fungerar på en arbetsplats och får värdefulla erfarenheter. De får dessutom ofta syn på sina egna förmågor och kanske upptäcker de nya intressen.

 • 21 mar 2019 Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Motala kommun

  Branschvalidering ledde till yrkesbevis.

 • 21 mar 2019 Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Lärvux i Lund

  Lärvux lärlingsutbildning stärker möjlighet till anställning.

 • 21 mar 2019 Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Eductus

  Mitt SFI - en modell som utvecklar valkompetens

 • 21 mar 2019 Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Curt Nicolingymnasiet

  Framgångsrikt samarbete i Finnspång.

 • 21 mar 2019 Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen - Cuben i Göteborg

  Gruppvägledning motiverar och vidgar perspektiven

 • 20 mar 2019 Entreprenörskap i gymnasieskolan - IM Språkintroduktion

  Att arbeta med entreprenörskap i gymnasieskolan innebär att låta eleverna få tillfälle att träna på att se möjligheter, lösa problem och arbeta med idéer i företags- eller projektliknande arbeten. Det betyder att det är möjligt att arbeta med entreprenörskap på alla gymnasieprogram. Här berättar lärare och elever på Individuellt program Språkintroduktion hur de arbetar med entreprenörskap och vilka vinster det ger.

 • 13 mar 2019 Entreprenörskap i grundskolan - så arbetar vi - exempel

  I grundskolan ska eleverna utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Det kan vara att se möjligheter, gå från idé till handling och lösa problem. Här berättar lärare och elever från Helsingborg och Skogås hur de arbetar med entreprenörskap och vilka vinster det ger för elever, lärare och samhälle.

 • 24 jan 2019 Arbeta med kommunernas aktivitetsansvar

  Här presenteras två föreläsningar där en huvudman och en skolledare delar med sig av sina framgångsfaktorer och erfarenheter i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar.

 • 26 nov 2018 Traditionella och digitala verktyg blandas i slöjdämnet

  Hur kan man använda digitala verktyg för att arbeta med skisser och modeller i slöjden? Det har lärarna Erika Medén och Elisabet Jagell erfarenhet av.

 • 19 nov 2018 TMO — En utbildning som ger trygghet

  För Alléskolans personal kom Skolverkets och Rädda barnens utbildning i traumamedveten omsorg, TMO, i helt rätt tid. Skolan hade under kort tid tagit emot många nyanlända elever och belastningen på lärare och övrig personal var hög.

 • 14 nov 2018 Bättre skolresultat med extra handledning online

  Att förstå och lösa en skoluppgift är inte alltid så lätt. Framför allt inte om du är nyanländ och instruktionen är på svenska. Därför skapades BIU Online – en digital plattform för att stötta nyanlända elever på modersmålet.

 • 14 nov 2018 Snabbt i arbete genom YFI- Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning

  Yrkesutbildning och svenskundervisning integrerade i ett paket är en kombination som har visat sig vara framgångsrik. Hela 92 procent av eleverna som har gått YFI har fått jobb efter utbildningen.

 • 05 nov 2018 Samarbete bygger en bättre skola

  — När jag arbetade som lärare insåg jag att den största kraften till förändring finns hos mig själv, och att den blir ännu större när jag får samarbeta med andra, berättar Ulf Blossing, forskare inom skolutveckling.

 • 05 nov 2018 Bli bättre på att kommunicera med dina kollegor

  — Forskning visar att bättre kommunikation kan göra möten mer utvecklande, meningsfulla och ge ett ökat lärande. Bra möteskommunikation kan också vara en psykosocial friskfaktor, säger forskaren Birgitta Södergren.

 • 17 okt 2018 Eleverna programmerar på bildlektionen

  Alla lärare och ämnen måste bidra och samverka för att läroplanens mål om skolans digitalisering ska kunna nås. Det tar bildläraren Maria Franzén fasta på när hon undervisar elever i årskurs 3-6 i datalogiskt tänkande och programmering på Högåsskolan i Knivsta.

 • 20 sep 2018 Kul och strul med digitala verktyg

  Hur kan digitala verktyg integreras i fritidshemmets verksamhet? På Sjölunda skola i Lidköping har fritidspedagogen och eldsjälen Åsa Anevik etablerat ”Kul och strul” som ett sätt att arbeta med digitala verktyg – både praktiskt och utifrån komplexa frågeställningar. Här berättar hon om tankarna bakom upplägget.

 • 03 sep 2018 Leksand tidiga med att starta lärlingsutbildning

  I en liten kommun som Leksand behövs många utbildningsvägar för att gymnasieskolan ska kunna drivas vidare. Trots att Leksands gymnasium bara har strax över 500 elever har skolan nio nationella program där man erbjuder lärlingsutbildning med 17 olika yrkesutgångar.

 • 24 aug 2018 Medieutvecklingen förändrar ungas nyhetskonsumtion

  Tillgången till nyheter har ökat enormt under de senaste decennierna. Digitaliseringen har ökat spridningen och i och med sociala medier har nyhetsflöden blivit anpassade efter våra intressen och behov. Detta ställer krav på att barn och unga kan tänka kritiskt och har kunskaper om källkritik.

 • 09 aug 2018 Gotlands arbete med nyanlända elever

  Gotlands kommun var en pilotkommun inom Skolverkets satsning ”Riktade insatser för nyanlända elever” som drog igång under våren 2016. Nu är projektet i sitt slutskede och det går att se tillbaka på två händelserika och utmanande år.

 • 03 jul 2018 Hälsoprojekt med IKT

  Att använda IKT, informations- och kommunikationsteknik, i undervisningen kan ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och verkligt inflytande över undervisningen. Här berättar en lärare om sin planering och genomförande av ett hälsoprojekt med IKT.

 • 31 maj 2018 Samarbete med branscher som grund för utbildningsinsatser

  Det finns ett stort behov av utbildad personal inom hotell- och restaurangnäringen i Göteborgsregionen. För att möta kompetensbehovet och identifiera var utbildningsbehovet är som störst har den regionala vuxenutbildningen inlett ett tätt samarbete med branschen.

 • 31 maj 2018 Lärvux-utbildning (särvux) i nära kontakt med arbetslivet

  En är lärling på en Montessoriförskola på Östermalm, en annan i klädbutik på Södermalm. Botkyrka Vuxenutbildnings lärlingsbaserade Lärvux-utbildning innebär närkontakt med arbetslivet och konceptet har varit mycket lyckat. Hittills har sex tidigare elever fått arbete efter utbildningen.

 • 31 maj 2018 Språkstödsutbildning inom vård och omsorg i Mölndals kommun

  Högre motivation, färre avhopp och snabbare språkutveckling. Det är några av de positiva effekterna av Mölndals språkstödsutbildning inom vård och omsorg. En bonus är att kursen är mer populär än någonsin – senast hade man 240 sökande till de 25 platserna.

 • 29 maj 2018 Skapa musik med digitala verktyg

  Med digitala verktyg kan eleverna utveckla sitt eget musikskapande från idé till egen musikproduktion, och göra inspelningar med bra ljudkvalitet. Det går också att kombinera olika instrument och digitala verktyg med varandra.

 • 28 maj 2018 Filmer studie- och yrkesvägledning i undervisningen

  Filmerna handlar om hur lärare i grundskolan på ett lätt sätt kan integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

 • 08 maj 2018 Så höjde Sandeklevsskolan elevernas betyg

  År 2016 valde Sandeklevsskolan i Göteborg att inleda ett samarbete med Skolverket för att stärka skolans arbete med att utveckla sin undervisning. Två år har gått och nu berättar rektorerna Charlotta Björk och Douglas McPherson om skolans resa för bättre betyg och stolta elever och lärare.

 • 07 maj 2018 Så har vi utvecklat vårt ledarskap på Lammhults skola

  År 2016 valde Lammhults skola i Växjö att inleda ett samarbete med Skolverket för att stärka skolans arbete med att utveckla sin utbildning. Två år har gått och nu berättar rektor Anna-Karin Höjer om skolans resa för att ge elever med olika behov och bakgrund bättre förutsättningar.

 • 04 maj 2018 Så arbetar vi för ökad trygghet och studiero

  År 2016 valde Bergsjöskolan i Göteborg att inleda ett samarbete med Skolverket för att stärka skolans arbete med att utveckla sin undervisning i högstadiet. Två år har gått och nu berättar rektor Monzer El-Sabini om skolans resa för att involvera eleverna i skolutveckling.

 • 04 maj 2018 Så stärkte vi vår förmåga att analysera våra utmaningar på Hjällboskolan

  År 2016 valde Hjällboskolan i Göteborg att inleda ett samarbete med Skolverket för att stärka skolans arbete med att utveckla sin undervisning. Två år har gått och nu berättar rektor Malin Orwén om skolans resa för ökad trygghet och studiero.

 • 25 apr 2018 Didaktik i fokus på konferens om fjärrundervisning

  Det är didaktiken, inte tekniken i sig, som är det viktiga för att lyckas med fjärrundervisning. Det var en av de många insikter som lyftes fram under Skolverkets heldagskonferens i Uppsala om fjärrundervisning riktad till lärare, skolledare och huvudmän.

 • 24 apr 2018 Elever lär sig hantera sociala medier

  För att skapa nätsmarta elever som kan hantera internet måste lärarna utgå från barns och ungdomars verklighet. Undervisningen ska hjälpa eleverna till ett kritiskt tänkande i vardagen.

 • 17 apr 2018 Norrköping har arbetat med nyanlända elever efter närhetsprincipen

  I Norrköpings kommun har många invånare en bakgrund från andra länder. I uppdraget som samordnare för nyanlända elevers lärande stödjer Jilda Sürüp verksamhet inom grundskolan och gymnasiet, samt med processtöd i olika processer som genomförs centralt.

 • 12 apr 2018 Språkutveckling i naturkunskap med Wikipedia

  Att låta eleverna författa Wikipediaartiklar är ett perfekt sätt att skapa autenticitet i undervisningen och därmed utveckla elevernas språk. Det menar Dan Frendin, gymnasielärare i naturkunskap på Stagneliusskolan i Kalmar.

 • 12 apr 2018 ”Låt barnen visa vägen”

  Ha ett öppet sinne och låt barnen leda diskussionerna om naturvetenskapliga fenomen, skapa ”snackisar” och var noga med dokumentationen. Det är några av tumreglerna för pedagogerna på förskolan Karolina i Solna.

 • 12 apr 2018 Arbete i projektform utvecklar elevernas NO-språk

  Genom att arbeta i projektform och variera uttrycksformerna får NO-lärarna Jenny Palmqvist och Max Wejstorp elevernas engagemang – och språkutveckling – på köpet. – Vi jobbar ständigt med elevernas språk, det har blivit en naturlig del av vardagen, säger Max Wejstorp.

 • 04 apr 2018 Utveckla elevernas modersmål med hjälp av digitala resurser

  – Vi måste erbjuda våra elever en undervisning som tränar de förmågor som är relevanta i samhället idag. Hur mycket tid ska vi lägga på handstil och rättstavning när den snabba teknikutvecklingen ställer andra krav?

 • 04 apr 2018 Väck elevernas nyfikenhet och vilja att veta mer om nationella minoriteter

  Den 8 april är det romernas internationella dag. För att uppmärksamma dagen har vi intervjuat läraren Malin Backsell från Sjöfruskolan i Umeå.

 • 03 apr 2018 Digitalisering som verktyg mot segregation

  Digitala hjälpmedel är inkluderande, motverkar segregation och stärker eleverna som demokratiska medborgare. Det säger läraren och författaren Hülya Basaran som också anser att digitaliseringen är särskilt fördelaktig för modersmålsundervisning.

 • 19 feb 2018 TMO-utbildning gav bättre hantering av traumatiserade elever

  Att hantera elever som upplevt krig eller andra trauman är bland det mest krävande skolpersonal kan utsättas för. På Köpings skola på Öland gick personalen utbildning i TMO, Traumamedveten omsorg, och har fått både ett språk och en struktur som hjälper dem i det svåra arbetet.

 • 11 jan 2018 Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

  Svensk skola har idag en betydelsefull roll i fostran av framtida entreprenörer, där fokus läggs på individens egen utveckling.

 • 10 jan 2018 Modersmålslärare i Läslyftet

  Modersmålslärare I Kungsbacka kommun har 2015 deltagit i Läslyftet. Ewa Pyk, språklärare i 25 år, har varit handledare för gruppen. Hon har sedan 2012 arbetat som modersmålslärare i tyska på Enhet modersmål i Kungsbacka kommun.

 • 04 jan 2018 Introduktionsprogram för nyanlända i Linköping – alla skolor har en gemensam plan

  I Linköpings kommun arbetar Michael Frisberg som utvecklingsledare för nyanländas lärande och samordnare för språkintroduktionsprogrammet, en relativt nyinsatt tjänst med fokus på strategiska insatser och kvalitetsutveckling.

 • 18 dec 2017 Skolbiblioteket är en viktig del av gymnasieundervisningen

  En grundkurs i informationssökning för alla ettor är ett sätt för bibliotekarier att tidigt göra skolbiblioteket till en integrerad del av undervisningen. Kunskapen kan eleverna sedan ta med sig till universitet och högskola.

 • 04 dec 2017 Digitala verktyg gör slöjdundervisningen lättare och roligare

  Blogg och film gör det lättare att se och bedöma processen under slöjdarbetet – istället för att bara se resultatet. Eleverna kan även dela med sig av pågående arbeten med omvärlden.

 • 27 okt 2017 Uddevalla startade lärlingsutbildning som försöksverksamhet

  2006 startade lärlingsutbildningen som en försöksverksamhet med elva elever på Uddevalla gymnasieskola. Idag har utbildningen vuxit till en av de större i Sverige med 400 elever och tolv olika program.

 • 27 okt 2017 Härnösand lärlingsutbildning väg till anställning

  Härnösand är en liten kommun med 25 000 invånare. En centralort i en glesbygd som slåss mot arbetslöshet. Här kan lärlingsutbildningen bli en väg till anställning för de 25 elever som varje år går ut trean.

 • 14 sep 2017 Med lärandet i fokus för nyanlända i Lessebo

  Varje dag stod det nya familjer på skolgården minns Therese Linnér, då trycket var som störst under 2015.

 • 14 sep 2017 Att eleverna inte bara blir integrerade

  Solveig Nygård spelar en nyckelroll i Pajalas förändringsarbete. Hon avlastar rektorerna och är en del av det lokala teamet som tillsammans driver arbetet framåt.