Inspiration och reportage

Här kan du hitta inspiration för undervisning och skolutveckling inom en rad olika områden.

Hitta reportage

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
90 träffar
 • 19 maj 2022 “Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna”

  Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm.

 • 03 maj 2022 ”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

  Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

 • 25 apr 2022 Himlabackens förskola utbildar framtidens planetskötare

  2021 fick Himlabackens förskola i Klippan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut till förskolor och skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och integrerar frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.

 • 21 feb 2022 Beprövad erfarenhet om skolchefers ledarskap

  Skolchefer måste göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats, samtidigt som rollfördelningen behöver renodlas och ”berättelsen” om skolan förändras. Det är några av slutsatserna från Skolverkets skolchefsnätverk, som hade sitt slutseminarium i början på februari.

 • 15 feb 2022 Så arbetar Oxievångsskolan med frågor om hållbar utveckling

  2021 fick Oxievångsskolan i Malmö utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut till skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och som integrerar frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.

 • 14 feb 2022 ”Jag hoppas att eleverna ska känna sig mer motiverade och mindre stressade”

  Läraren Inga-Lill Mårtensson berättar om implementeringen av Lgr22 på Sturebyskolan i Stockholm.

 • 14 feb 2022 Bilarnas datorsystem – en utmaning för både verkstäder och fordonsutbildningar

  De senaste årens digitalisering av personbilarna har revolutionerat säkerheten och komforten för trafikanterna. Men komplexa datorsystem innebär också stora utmaningar för både verkstäder och fordonsutbildningar.

 • 31 jan 2022 Om skolutveckling på kollegial grund och beprövad erfarenhet

  I oktober 2021 arrangerade vi en digital konferens med fokus på kollegialt lärande. 275 personer deltog i konferensen som riktade sig till de som vi samverkar med inom våra riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning.

 • 20 dec 2021 Så arbetar Backeboskolan med frågor om hållbar utveckling

  2021 fick Backeboskolan i Saltsjö-Boo utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut till skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och integrerar frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.

 • 20 dec 2021 Så vände Cederbergskolan den negativa trenden

  Att skynda långsamt och se till att involvera all personal i utvecklingsarbetet. Det är två av framgångsfaktorerna som fick Cederbergskolan i Krokoms kommun att bryta den nedåtgående trenden med låg måluppfyllelse och utbredd otrygghet.

 • 16 dec 2021 ”Som lärare behöver man se syfte och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering”

  I Halmstad har kommunens verksamheter arbetat med att implementera Lgr22 sedan hösten 2020. I rollen som kvalitetsstödjare stöttar Erica Eklöf rektorerna och deras verksamheter att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Här berättar hon om framgångsfaktorer och lärdomar.

 • 24 nov 2021 Sötåsen – naturbruksskolan där hållbarhetsarbetet sitter i väggarna

  Efter drygt 20 år som ekologisk skola är hållbar utveckling en självklar del av verksamheten på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. – Hos oss är det inte bara en fråga för några få eldsjälar, utan något som engagerar alla på skolan, säger förstelärare Annika Eklind.

 • 24 nov 2021 Hållbarhet på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Dackeskolan

  För eleverna på restaurangprogrammet på Dackeskolan har hållbarhet blivit ett så naturligt arbetssätt att de knappt behöver tänka på det. – Det har blivit självklart för dem använda hela råvaran och inte kasta något, berättar kockläraren Katarina Westlund.

 • 24 nov 2021 På Lerums gymnasium är hållbarhet på modet

  Hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt i gymnasieutbildningen inom handelsområdet. I juli 2022 träder förändringar i kraft och en ny kurs i handel och hållbar utveckling införs.

 • 10 sep 2021 Marco Helles: – Viktigt att systematisera det antirasistiska förhållningssättet i förskola och skola

  Marco Helles är en efterfrågad föreläsare med bakgrund som nationell samordnare för mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter inom Röda Korset. Han var en av föreläsarna på Skolverkets digitala konferens i april 2021 där vi belyste frågor om flerspråkighet, interkulturalitet och rasism.

Sida 1 av 6