Eskilstunas förskolelotsar finns där det finns föräldrar och barn

I Eskilstuna finns tre förskolelotsar som ska stötta kommunens arbete för att få fler barn att gå i förskolan. Vi har pratat med lotsen Birgitta Hillermo och enhetschefen Katarina Andersson om hur de har tänkt organisera arbetet med att arbeta uppsökande och att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn.

Blond kvinna står framför familjecentralen med en banderoll som säger "Öppna förskolan"

Birgitta Hillermo är förskollärare på öppna förskolan i Eskilstuna. Sedan våren 2023 är hon även en av tre förskolelotsar som ska arbeta uppsökande för att få fler av kommunens barn att börja i förskolan.

När vi träffar Birgitta Hillermo och Katarina Andersson, som är enhetschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna, har arbetet precis startat.

– Vi gick i gång på alla cylindrar när vi skulle börja förbereda oss inför det här nya uppdraget! Öppna förskolan kommer att vara navet för att fånga upp de vårdnadshavare som inte har ansökt om förskoleplats, förklarar Birgitta.

Just nu finns det ungefär 120 folkbokförda barn i Eskilstuna som omfattas av den uppsökande verksamheten som alla kommuner är skyldiga att bedriva från och med den 1 juli 2023. Ungefär 25 av dessa barn ska erbjudas plats inför hösten.

– Vi har lediga förskoleplatser i kommunen, så just nu kommer vi att kunna erbjuda alla barn plats enligt närhetsprincipen, säger Katarina.

Eskilstuna kommun har valt att sätta in förskolelotsar i de tre områden där det finns flest barn utan förskoleplats.

– Vi håller även på att anställa en samordnare till uppdraget. Samordnaren ska se till att vi lever upp till lagkravet och att det blir en bra, kvalitetssäkrad process. Samordnaren kommer att ha ett sorts teamledarskap för lotsarna. Hen kommer att vara ansiktet utåt och öppna dörren för olika samarbeten och samarbetspartners. Det kommer underlätta arbetet, säger Katarina.

Vilka argument kommer ni att använda för att göra vårdnadshavarna intresserade av förskolan?

– Det handlar om att berätta varför förskolan är bra för just dem. Vi kommer även att göra i ordning ett talmanus med punkter som vi vill ta upp. Lite som en kom ihåg-lista över det viktigaste som vi vill förmedla – både när det gäller syftet för barnen och de praktiska saker som vårdnadshavarna alltid undrar över. Det måste ligga på en lagom nivå, säger Birgitta.

Katarina fyller i:

– Vi tänker att stor del av arbetet kommer att handla om att berätta varför det är bra för barnen att gå i förskolan, vilka förväntningar man kan ha på förskolan och vilka förväntningar förskolan kan ha på vårdnadshavarna. Vi kommer att samverka med förskolan runt dessa områden. Det kan till exempel handla om att göra besök på förskolan tillsammans med föräldrarna.

– Lotsen kan också bidra till att fler barn behåller sin plats. Givetvis har förskolan den viktigaste rollen här, men om en vårdnadshavare har fått förtroende för lotsen kan lotsen vara med och bidra till att bibehålla inskrivningsgraden och höja närvaron, säger Katarina.

Katarina och Birgitta tror att arbetet med att få fler barn i förskolan kan få synergieffekter på kommunens strävan efter att få fler kvinnor i arbete.

– Både förskola och arbete är jämställdhetsfrågor. Det säkrar barnens uppväxtvillkor. Våra budskap ska därför vara samma. Det är viktigt att det blir en likvärdighet i vad vi säger och informerar om på olika ställen i kommunen. Budskapen ska inte skilja sig mellan vad öppna förskolan, förskolelotsar och exempelvis BVC säger om vikten av förskolan för barnens skull, förklarar Katarina.

Hur kommer lotsarna att gå till väga när de söker upp vårdnadshavarna?

– Fokus under våren kommer att vara att söka upp de föräldrar vars barn ska erbjudas plats. Parallellt med det så kommer vi även påbörja det uppsökande arbetet med de barn som inte har någon plats eller som står i kö. Då kommer vi att finnas på de platser där det finns föräldrar och barn. Vi tänker också att vi ska delta i kommunens verksamhet under sommarlovet. Vi kommer även att skicka ett vykort med QR-koder till vår information om förskolan på olika språk och därefter göra hembesök, säger Birgitta.

Vilka andra aktörer är viktiga för förskolelotsarna att samverka med?

– Det är viktigt att ha bra kontakter med familjecentralerna och andra nätverk. I vårt fall handlar det bland annat om socialtjänsten, SFI och olika kvinnoföreningar. Vi behöver också komma till idrottsevenemang, fotbollsturneringar, biblioteket eller kommunens jobbcentrum. Vi kommer att få anpassa oss och göra analyser av vad som fungerar, säger Birgitta.

Så jobbar Eskilstuna steg för steg

  1. Februari: En lista över alla folkbokförda barn tas fram av systemförvaltaren och levereras till samordnaren för förskolelotsarna.
  2. Barnen fördelas till respektive lots på öppna förskolan.
  3. Respektive lots tar en första kontakt med vårdnadshavarna. Lotsen identifierar möjliga forum, håller kontakt med förskolorna och hjälper till med praktiska saker som förskolebesök eller att ansöka om plats.
  4. Efter den första kontakten behöver lotsen troligtvis ha en uppföljande kontakt för att säkerställa att barnet skrivs in.
  5. Lotsarna håller i förberedande samtal inför förskolestart. Vid behov stödjer lotsarna vårdnadshavarna inför introduktionen på förskolan.
  6. September: En ny lista tas fram av systemförvaltaren och levereras till samordnaren för förskolelotsarna.

Om artikeln

Det här är en artikel som beskriver hur en kommun kan arbeta uppsökande för att få fler barn att gå i förskolan.

Du kan läsa mer om kommunernas skyldighet att arbeta uppsökande och att erbjuda plats till på vår webbsida Kommuners arbete för fler barn i förskolan. På sidan finns också fler artiklar med goda exempel på hur kommuner kan arbeta.

Kommuners arbete för fler barn i förskolan

Senast uppdaterad 23 juli 2024.