Specialskolan

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i specialskolan.

 • Nu reviderar vi kursplanerna

  Syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och att kunskapskraven ska ge ett bättre stöd för betygssättning. Den 25 september presenterar vi våra förslag.

 • Regler och ansvar

  Aktuella regeländringar

 • Specialskolan

  Reviderad läroplan

  Läroplanen har fått stadieindelade kursplaner för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning. Det har också tillkommit ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska för årskurs 4.

 • Elever och föräldrar

  Rättigheter och ansvar

 • Elever och föräldrar

  Nationella prov

  Här hittar du som är elev eller förälder information om nationella prov. Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan.

 • Elever och föräldrar

  Betyg och kunskapskrav