Specialskolan

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i specialskolan.

 • Läroplaner och kursplaner

  Arbeta med de ändrade läroplanerna inför 2022

  Nu är det dags att planera för de ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer.

 • Läroplaner och kursplaner

  Nytt i läroplanernas inledande delar

  De inledande delarna i läroplanerna har fått nya formuleringar och omformuleringar som påverkar både undervisningen och hela skolans värdegrundsarbete. Ändringarna ska tillämpas från ht 2022.

 • Stöd i arbetet

  Arbeta med förskolans och skolans värdegrund

  Här får du veta mer om det sammanhållna uppdraget om kunskaper och värden, som även kallas värdegrundsuppdraget.

 • Betyg

  Följ upp att din skola sätter rättvisande betyg

  Skolan behöver ha rutiner för att analysera betyg och provbetyg för att säkerställa att betygen är rättvisande och likvärdiga.

 • Elever och föräldrar

  Nationella prov

  Här hittar du som är elev eller förälder information om nationella prov. Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan.