Bedömning i dansarutbildningen

Vi erbjuder stöd för bedömning i både förberedande dansarutbildning och i yrkesdansarutbildningen.