Studie- och yrkesvägledare

För dig som vägleder elever till fortsatta studier och yrkesliv.

 • Grundskoleutbildning

  Kort om vad som gäller för vissa frågor

  Kortfattad information om vad som gäller för särskilt stöd, anpassad studiegång och att läsa gymnasiekurser under grundskoletiden samt meritpoäng inför gymnasiestudier.

 • Gymnasieutbildning

  Kort om vad som gäller för vissa frågor

  Kortfattad information om vad som gäller för programbyte, förlängd undervisning och att gå om kurser, individuell studieplan och anpassat program med mera.

 • Vuxenutbildning

  Kort om vad som gäller för vissa frågor

  Kortfattad information om vad som gäller för slutbetyg, högskoleförberedande- respektive yrkesexamen, samt om kurser som inte får ingå i examen med mera.