Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Verktyget är i första hand ett stöd för yrkeslärare som ska kartlägga elevers yrkeskunskaper inom gymnasieskolan eller komvux. Det kan också användas av studie- och yrkesvägledare.

Verktyget uppdaterades senast i januari 2020. Det innebär att nyare versioner av kurser, nya kurser och översättningar av dessa inte går att hitta i verktyget. Arbetet med att uppdatera verktyget pågår och planeras vara klart till årsskiftet 2022/2023.

Stöd för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux Länk till annan webbplats.

Stöd för kartläggning av yrkeskunskaper

Yrkesgrupper som kan ha nytta av verktyget är förutom studie- och yrkesvägledare, samt yrkeslärare, även ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen.

I verktyget finns flera valbara språk, vilket gör att du kan använda det även tillsammans med elever med andra modersmål.

Verktyget kan användas vid vägledning och kartläggning av personer, som har behov av att få sina yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser synliggjorda. Det är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha individens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar.

Senast uppdaterad 27 september 2022