Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Verktyget är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare samt yrkeslärare som ska kartlägga elevers yrkeskunskaper inom gymnasieskolan eller komvux.

Yrkesgrupper som kan ha nytta av verktyget är förutom studie- och yrkesvägledare, samt yrkeslärare, även ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen.

I verktyget finns flera valbara språk, vilket gör att du kan använda det även tillsammans med elever med andra modersmål.

Verktyget kan användas vid vägledning och kartläggning av personer, som har behov av att få sina yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser synliggjorda. Det är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha individens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar.

Senast uppdaterad 10 december 2020