Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Detta verktyg ger stöd vid inledande och fördjupad kartläggning av personer som har behov av att få sitt kunnande synliggjort. Verktyget vänder sig främst till dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare och ska kartlägga elevers kunnande i gymnasieskolan eller komvux på gymnasial nivå.

Yrkesgrupper som kan ha nytta av verktyget är, förutom studie- och yrkesvägledare, samt yrkeslärare, även ämneslärare och handläggare på Arbetsförmedlingen.

I verktyget finns flera valbara språk, vilket gör att du kan använda det även tillsammans med elever med andra modersmål. Det är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha individens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar.

Senast uppdaterad 27 juni 2023