Aktuellt

Här hittar du aktuell information från Skolverket.

Senaste artiklarna

Nytt på skolverket.se

  • Stöd i arbetet

    Skolverkets rekommendationer

    Vi tar fram rekommendationer för att stötta verksamheterna i valda områden. Rekommendationerna tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

  • Nyanländas utbildning

    Barn och elever från Ukraina

    Just nu är det många som flyr kriget i Ukraina. Här samlar vi information om vad som gäller och det stöd vi erbjuder för för mottagande och kartläggning.