Rekommendationer

Skolverkets rekommendationer tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De finns som stöd till huvudmän, förskolor, skolor och andra verksamheter i utvecklingsarbetet för att stärka likvärdigheten inom ett utvalt område.

Relaterat