Rekommendationer

Skolverkets rekommendationer tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De finns som stöd till huvudmän, förskolor, skolor och andra verksamheter i utvecklingsarbetet för att stärka likvärdigheten inom ett utvalt område.

Relaterat

 • Dekorationsbild

  Så styrs skolan

  Om hur olika författningar förhåller sig till varandra och till olika typer av stöd. Du får också reda på vad som är krav och vad som är tänkt som rekommendationer eller stöd.

 • Lärarmöte Leda och organisera

  Implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna

  Här hittar du som är skolchef eller rektor förslag på hur ni kan planera och organisera arbetet.

 • Leda och organisera

  Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

  Syftet är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.