Just nu undervisar många skolor på distans i och med spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför har vi tagit fram information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning när eleverna får undervisning på distans. Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Betyg i sameskolan

En elev i sameskolan får betyg i slutet av höst- och vårterminen i årskurs 6. Eftersom sameskolan är en sexårig skolform går elever i årskurs 7 över till grundskolan.