Vägledning av nyanlända i skolan - Samtal om framtiden

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och om språkliga asymmetrier.

två elever får vägledning

Materialet riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och belyser olika aspekter och utmaningar i vägledningssamtal med nyanlända elever. I anslutning till texterna finns reflektions- och diskussionsfrågor. De är främst tänkta att fungera som stöd för kollegiala samtal om texternas innehåll, men också för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Åsa Sundelin är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet.

Artikel 1.
Samtalsmetodiska ideal – möjlighet och begränsning i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Utgångspunkten för denna artikel är vägledningssamtalets centrala roll i skolors studie- och yrkesvägledande verksamhet. Vägledare verkar dock uppleva sin kompetens som otillräcklig i samtal med nyanlända elever. Artikeln diskuterar detta i relation till vägledares samtalsmetodiska ideal. Den visar på samtalsidealets möjligheter, men även på att otillräckligheten kan ha ett ursprung i krockar mellan samtalsmetodiska ideal och nyanländas behov och situation.

Samtalsmetodiska idealPDF (pdf, 135 kB)

Artikel 2.
Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande om karriärfrågor

Syftet med denna artikel är att stödja lärande om utbildning och arbetsliv (karriärfrågor) i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande i karriärfrågorPDF (pdf, 135 kB)

Artikel 3. Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända elever

Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända eleverPDF (pdf, 127 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Nationella skolutvecklingsprogram

Senast uppdaterad 10 september 2019