Nationella yrkespaket för introduktionsprogram

Nationella yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. 

Huvudmän väljer om och hur yrkespaket ska användas

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram kan ett yrkespaket kombineras med grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program. Yrkespaketen kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket. En individuell bedömning måste alltid göras om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden.

Yrkespaketen kan användas på gymnasieskolans introduktionsprogram. De kan också användas inom komvux på gymnasial nivå och komvux på gymnasial nivå i kombination med sfi eller kurser på grundläggande nivå. Yrkespaketen inom Fordons- och transportprogrammet kan endast erbjudas inom komvux.

Yrkespaket för komvux på gymnasial nivå

Nationella yrkespaket

För vissa program finns det flera yrkespaket, se respektive sida. En del av yrkespaketen har förslag på påbyggnadspaket. För vissa yrkespaket finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, dessa är till för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området.

Yrkespaket barn- och fritidsprogrammet

Yrkespaket bygg- och anläggningsprogrammet

Yrkespaket el- och energiprogrammet

Yrkespaket handels- och administrationsprogrammet

Yrkespaket hantverksprogrammet

Yrkespaket hotell- och turismprogrammet

Yrkespaket industritekniska programmet

Yrkespaket naturbruksprogrammet

Yrkespaket restaurang- och livsmedelsprogrammet

Yrkespaket VVS- och fastighetsprogrammet

Yrkespaket vård- och omsorgsprogrammet

Senast uppdaterad 10 juli 2019