Nationella yrkespaket för introduktionsprogram

Nationella yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. 

Huvudmän väljer om och hur yrkespaket ska användas

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram kan ett yrkespaket kombineras med grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program. Yrkespaketen kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket. En individuell bedömning måste alltid göras om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden.

Yrkespaketen kan användas på gymnasieskolans introduktionsprogram. De kan också användas inom komvux på gymnasial nivå och komvux på gymnasial nivå i kombination med sfi eller kurser på grundläggande nivå. 

Yrkespaket för komvux på gymnasial nivå

Nationella yrkespaket som inte kan användas på introduktionsprogram

Det gäller yrkesförare Godstransport, Godstransporter och Persontransport. Det beror på att:

  • Paketen är sammanhållna utbildningar som består av ett antal gymnasiala kurser där vissa bara får erbjudas elever som är antagna till komvux (som benämns ”– vux” i slutet).
  • Kursen yrkestrafik – vuxenutbildning som ingår i ämnet transportteknik har ett förkunskapskrav på att eleven ska ha körkort, behörighet B (personbil).
  • Eleven ska ha hunnit fylla 21 år innan avslutad utbildning, om huvudmannen avser att rapportera körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens och att eleven ska få ut dessa certifikat.

    Stödmaterial: "Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning"
Senast uppdaterad 12 april 2021

Relaterat