Yrkespaket bygg och anläggning

Nationella yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasial nivå.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med att framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att utföra daglig service och underhåll på dessa.

Paketkod: BAXAAN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Anläggningsförare — process

ANAANL0

100

Anläggningsförare 1

ANAANA01

200

Anläggningsförare 2

ANAANA02

200

Anläggningsförare 3

ANAANA03

200

Anläggningsförare 4

ANAANA04

200

Anläggning — ledningsbyggnad

ANLANÄ0

200

Anläggning — vägbyggnad

ANLANN0

100

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om trafikkunskap och färdigheter i att praktiskt tillämpa dessa vid framförande av anläggningsfordon.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material, dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 24 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Anläggningsförare, 1200 poäng Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av beläggningsarbeten.

Paketkod: BAXABN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

Anläggning 1

ANLANL01

100

Anläggning 2

ANLANL02

200

Beläggning

BELBEL0

200

Beläggningsarbeten

BELBEÄ0

100

Beläggningsmaskiner

BELBEG0

100

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för vägar, samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • kunskaper om säkerhet på väg och färdigheter i att praktiskt tillämpa dessa.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 36 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Beläggningsarbetare, 900 poäng Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med berghantering som borrning och sprängning av bergmaterial.

Paketkod: BAXACN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

Anläggning 1

ANLANL01

100

Anläggning 2

ANLANL02

200

Bergarbeten

BERBER0

200

Bergborrning

BERBEB0

200

Bergmaskiner

BERBEM0

100

Bergsprängning

BERBEP0

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom berg- och markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 36 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Bergarbetare, 1200 poäng Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som betongarbetare med bland annat formsättning, armering och betonggjutningar.

Paketkod: BAXADN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Betong 1 lågform och platta på mark

BETBET01

100

Betong 2 väggar och pelare

BETBET02

100

Betong 3 bärlag

BETBET03

100

Betong 4 Golv

BETBET04

100

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och anläggningskonstruktioner.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 36 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Betongarbetare, 1100 poäng Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av glasarbeten inom bygg- och bilglas.

Paketkod: BAXAEN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200

Specialyrken 3

HUBSPC02S

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt hantering och montering av olika glaskonstruktioner.
 • kunskaper om estetiska och skyddande värden.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande Glasmästeriavtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

Enligt gällande yrkesutbildningsavtal finns det två vägar till ett yrkesbevis.

 1. Vuxenlärling (22 år och äldre vid anställningsdagen) 4 500 timmars utbildningstid och godkänt yrkesprov.
 2. Ungdomslärling 5 500 timmars utbildningstid och godkänt yrkesprov.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Glastekniker, 1200 poäng, uppdaterad 180201 Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som golvläggare med läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv och uppsättning av olika väggmattor.

Paketkod: BAXAFN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Golvläggning 1

GOLGOL01

100

Golvläggning 2 våtrum

GOLGOL02

100

Golvläggning 3 trä och laminat

GOLGOL03

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 36 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Golvläggare, 1100 poäng Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som håltagare med bland annat håltagning i olika byggmaterial.

Paketkod: BAXAGN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200

Specialyrken 3

HUBSPC03S

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och andra anläggningskonstruktioner.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 30 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Håltagare, 1200 poäng Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av murnings- och putsarbeten.

Paketkod: BAXAHN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Mur- och putsverk 1 grundmurar

MURMUR01

100

Mur- och putsverk 2 murverk

MURMUR02

100

Mur- och putsverk 3 puts

MURMUR03

100

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt hantering och utförande av olika mur- och putsverk.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 36 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Murare, 1000 poäng Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av målningsarbeten inom byggbranschen.

Paketkod: BAXAIN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Måleriprocessen

MARMAL0

200

Måleri 1

MARMAL01

200

Måleri 2

MARMAL02

200

Måleri 3

MARMAL03

200

Måleri 4

MARMAL04

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor samt uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial.
 • kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal är utbildningstiden 6800 timmar. Yrkesbevis erhålls efter avlagt gesällprov.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Målare, 1000 poäng Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av plattsättning.

Paketkod: BAXAJN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200

Specialyrken 3

HUBSPC03S

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial.
 • kunskaper om estetiska och skyddande värden.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 30 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Plattsättare, 1200 poäng Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av plåtslageriarbeten inom byggbranschen.

Paketkod: BAXAKN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Plåtslageriprocessen

PLÅPLS0

200

Plåtslageri — grunder

PLÅPLÅ0

100

Byggnadsplåtslageri 1

PLTBYG01

200

Byggnadsplåtslageri 2

PLTBYG02

200

Byggnadsplåtslageri 3

PLTBYG03

200

Ventilationsplåtslageri 1

VELVET01

100

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom byggnads- och ventilationsplåtslageri för yttre klimatskydd och inneklimat i en kombination av design och teknisk funktion.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och utbildningsavtal tecknat i KUB (branschens webbaserade system för uppföljning av lärlingarnas färdigutbildningstid). Under lärlingstiden får du lärlingslön som ej får understiga gällande kollektivavtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

Enligt kollektivavtalets utbildningsavtal får du:

 1. efter 5400 timmar i KUB avlägga yrkesprovet och
 2. efter godkänt yrkesprov samt 6800 timmar i KUB ut ditt yrkesbevis.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Plåtslagare, 1000 poäng Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av stenbeläggningsarbeten.

Paketkod: BAXALN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200

Specialyrken 3

HUBSPC03S

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för gröna ytor samt platt- och stenbeläggningar.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 30 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Stenmontör, 1200 poäng Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av ställningsbyggnationer.

Paketkod: BAXAMN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200

Specialyrken 3

HUBSPC03S

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ställningsbyggnad vid husbyggnad av bostäder och lokaler eller inom broar och andra anläggningskonstruktioner.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 30 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Ställningsbyggare, 1200 poäng Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av utvändiga takarbeten.

Paketkod: BAXANN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200

Specialyrken 3

HUBSPC03S

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 30 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Takmontör, 1200 poäng Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av träarbeten inom husbyggnad.

Paketkod: BAXAON

 • Kurs Husbyggnadsprocessen, 200 poäng,
  kurskod HUSHUB0
 • Kurs Husbyggnad 1, 100 poäng,
  kurskod HUSHUS01
 • Kurs Husbyggnad 2, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS02
 • Kurs Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 poäng,
  kurskod HUSHUS03
 • Kurs Trä 1 stommar, 100 poäng,
  Kurskod TRÄTRK01
 • Kurs Trä 2 beklädnad, 100 poäng,
  kurskod TRÄTRK02
 • Kurs Trä 3 montage, 100 poäng,
  TRÄTRK03
Skriv tabellbeskrivning här

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Trä 1 stommar

TRÄTRK01

100

Trä 2 beklädnad

TRÄTRK02

100

Trä 3 montage

TRÄTRK03

100

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och andra anläggningskonstruktioner.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 36 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Träarbetare, 1000 poäng Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av undertaksmontage.

Paketkod: BAXAPN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 3 ombyggnad

HUSHUS03

200

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200

Specialyrken 3

HUBSPC03S

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler.
 • kunskaper om estetiska och skyddande värden.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 30 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Undertaksmontör, 1200 poäng Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av anläggningsarbeten.

Paketkod: BAXAQN

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

KURS

KURSKOD

POÄNG

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

Anläggning 1

ANLANL01

100

Anläggning 2

ANLANL02

200

Anläggning stensättning

ANLANG0

100

Anläggning ledningsbyggnad

ANLANÄ

200

Anläggning vägbyggnad

ANLANN0

100

Anläggning — gröna ytor

ANLANL0

200

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden, som är 36 månader, så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Ytterligare information om gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Körkort (B) är en fördel.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaketet Väg- och anläggningsarbetare, 1100 poäng Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 20 december 2023