Yrkespaket barn och fritid

Nationella yrkespaket med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasial nivå.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete med att biträda arbetslaget i väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet.

Paketkod: BFXAEN

 • Kurs Barns lärande och växande, 100 poäng,
  kurskod PEDBAS0
 • Kurs Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng,
  Kurskod FRTFRD0
 • Kurs Pedagogiskt arbete, 200 poäng,
  Kurskod PEGPEA0
 • Kurs Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng,
  kurskod PEDPEG0

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor, samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter

Lämpliga kurser att komplettera med Aktivitetsledarskap PEDAK100S 100 poäng Kursen kan läsas flera gånger med fördjupat eller breddat innehåll.

Övrigt

Övriga språkkunskaper är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Aktivitetsledare fritidshem, 500 poäng Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.

Paketkod: BFXAAN 

 • Kurs Etnicitet och kulturmöten 100 poäng,
  kurskod SOIETN0 100
 • Kurs Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng,
  kurskod GRUGRD0
 • Kurs Hälsopedagogik 100 poäng,
  kurskod HALHAL0
 • Kurs Kommunikation, 100 poäng,
  kurskod PEDKOU0
 • Kurs Lärande och utveckling, 100 poäng,
  kurskod PEDLÄR0
 • Kurs Människors miljöer, 100 poäng,
  kurskod PEDMÄI0
 • Kurs Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng,
  kurskod PEDPED0
 • Kurs Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng,
  kurskod PEDPEG0
 • Kurs Specialpedagogik 1, 100 poäng,
  kurskod SPCSPE01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Påbyggnad – Barnskötare, 400 poäng

Paketkod: BFXABN

 • Kurs Barns lärande och växande, 100 poäng,
  kurskod PEDBAS0
 • Kurs Pedagogiskt arbete, 200 poäng,
  kurskod PEGPEA0
 • Kurs Skapande verksamhet, 100 poäng,
  kurskod PEGSKP

Utbildningens mål

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som barnskötare.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Påbyggnad – Elevassistent 400 poäng

Paketkod: BFXACN

Kurs Barns lärande och växande, 100 poäng,
Kurskod PEDBAS0

Kurs Pedagogiskt arbete, 200 poäng,
kurskod PEGPEA0

Kurs Specialpedagogik 2, 100 poäng,
kurskod 2 SPCSPE02

Utbildningens mål

Utbildningen i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som elevassistent. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Barnskötare- Elevassistent Bas, 900 poäng + Påbyggnad, 400 poäng Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom fritids- och idrottssektorn. Exempel kan vara arbete inom simhall, arenor och fritidsanläggningar.

Paketkod: BFXAFN

 • Kurs Drift och underhåll av fritidsanläggningar, 100 poäng,
  kurskod FRIDRF0
 • Kurs Entreprenörskap, 100 poäng,
  kurskod ENTENR0
 • Kurs Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 poäng,
  Kurskod FRIFRT0
 • Kurs Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng,
  kurskod FRTFRD0
 • Kurs Fritidsmiljöer och arenor, 100 poäng,
  kurskod FRIFRS0
 • Kurs Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng,
  kurskod PEDPEG0
 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng,
  kurskod SEVSEV01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna med olika förutsättningar inom fritids- och friskvårdssektorn
 • förmåga att arbeta med människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete
 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter
 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Lämpliga kurser att komplettera med Aktivitetsledarskap PEDAK100S 100 poäng Kursen kan läsas flera gånger med fördjupat eller breddat innehåll. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Idrotts- och fritidsanläggning, 800 poäng Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom fritids- och idrottssektorn, exempelvis bad- och fritids/sportanläggningar.

Paketkod: BFXAGN

Yrkespaketets innehåll:

 • Kurs Aktivitetsledarskap – simlärare SLS, 100 poäng,
  kurskod PEDAKI00S
 • Kurs Aktivitetsledarskap – vattenträningsinstruktör, 100 poäng
  kurskod PEDAKI00S
 • Kurs Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 poäng,
  kurskod, FRIBAD0
 • Kurs Fritids- och friskvårdsverksamheter, 100 poäng,
  kurskod FRIFRT0, 200 poäng
 • Kurs Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng,
  kurskod FRTFRD0
 • Kurs Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng,
  kurskod PEDPEG0
 • Kurs Service och bemötande 1, 100 poäng,
  kurskod SEVSEV01

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
 • kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i alla åldrar.
 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika förutsättningar inom friskvårdssektorn.
 • förmåga att arbeta med människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete.
 • förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 • förmåga att arbeta utifrån de lagar och andra bestämmelser som styr fritids- och friskvårdsverksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 • färdigheter i att arbeta med förekommande arbetsuppgifter inom fritids- och friskvårdsanläggningar.
 • färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.

Lämpliga kurser att komplettera med

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete. Vidareutbildning till badmästare via yrkeshögskolan.

Yrkespaket Bad- och och fritidsanläggning, 800 poäng Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 07 juli 2023