Yrkespaket naturbruk

Nationella yrkespaket med kurser från Naturbruksprogrammet på gymnasial nivå.

Innehåll i yrkespaketen

Yrkespaketen är sammansatta av ett antal kurser. Läs mer om paketens innehåll, kurser och målen med utbildningen under respektive yrkespaket.

Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete inom området mjölkproduktion.

Paketkod: NBXAAN

 • Kurs Djuren i naturbruket, 100 poäng
  Kurskod DJUDJR0
 • Kurs Lantbruksdjur 1, 100 poäng
  Kurskod LANLAN01
 • Kurs Biologi naturbruk- Djurens biologi, 100 poäng
  Kurskod BIGDJE0
 • Kurs (Naturbruk), 200 poäng
  Kurskod NAUNAU0
 • Kurs Fordon och redskap, 100 poäng
  Kurskod FOHFOR0

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss företagsekonomisk förståelse
 • förmåga att göra rimlighetsbedömningar med avseende på till exempel fodergivor
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Lämpliga kurser att komplettera med

 • Kurs Lantbruksdjur 2, 100 poäng
  Kurskod ANLAN02
 • Kurs Lantbruksdjur specialisering, 100 poäng
  Kurskod LANLAN00S
 • Byggnadsunderhåll, 100 poäng
  Kurskod NARBYA0
 • Kurs Biologi 1, 100 poäng
  Kurskod BIOBIO01

Övrigt

Kurs inom parentes anses inte nödvändig om den studerande har körkort och några års arbetslivserfarenhet.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Djurskötare i mjölkproduktion, 600 poäng Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt yrkespaket med kurser från naturbruksprogrammet utformat för arbete med skötsel av utemiljöer.

Paketkod: NBXABN

 • Kurs Marken och växternas biologi, 100 poäng
  Kurskod BIGMAN0
 • Kurs Växtkunskap 1, 100 poäng
  Kurs VÄXVÄX01
 • Kurs Skötsel av utemiljöer, 100 poäng
  Kurskod SKÖSKÖ0
 • Kurs (Naturbruk), 200 poäng
  Kurskod NAUNAU0
 • Kurs (Fordon och redskap), 100 pong
  Kurskod FOHFOR0

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att arbeta inom trädgårdssektorn med skötsel av utemiljöer
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss företagsekonomisk förståelse
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Lämpliga kurser att komplettera med:

 • Kurs Beskärning och trädvård, 100 poäng
  Kurskod SKÖBEK0
 • Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng
  Kurskod TRDTRÄ01

Övrigt

Kurs inom parentes anses inte nödvändiga om den studerande har körkort och några års arbetslivserfarenhet.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Yrkespaket Skötsel av utemiljöer, 600 poäng Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 06 juli 2023